Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo Hiểm Máy Thiết Bị Chủ Thầu

bảo hiểm máy móc và thiết bị chủ thầu

Bảo hiểm máy móc và thiết bị xây dựng 

 QUY TẮC BẢO HIỂM MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CHỦ THẦU

(Ban hành theo Quyết định số 692/2014/QĐ/TSC/TGĐ ngày 01/08/2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex) 

 

Trên cơ sở Người được bảo hiểm có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm kèm theo đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi tắt là PJICO) Giấy yêu cầu bảo hiểm bằng cách điền vào Bản câu hỏi - Bản câu hỏi này cùng với các bản kê khai khác của Người được bảo hiểm có liên quan đến Quy tắc bảo hiểm này là một bộ phận cấu thành của bộ Hợp đồng bảo hiểm.

 

Quy tắc bảo hiểm này xác nhận rằng, với điều kiện là Người được bảo hiểm thanh toán cho PJICO số phí bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng và tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định trong bộ Hợp đồng bảo hiểm hoặc các bổ sung đính kèm.

 

PJICO đồng ý với Người được bảo hiểm rằng nếu bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng hay bất kỳ thời gian nào gia hạn thêm sau đó mà Người được bảo hiểm đã nộp thêm phí bảo hiểm và PJICO đã chấp nhận việc gia hạn này, các máy móc thiết bị (hoặc bất kỳ các bộ phận nào của các máy móc thiết bị này) đã liệt kê trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm (hoặc danh mục đính kèm)/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng, tại địa điểm hoặc khu vực địa lý được đề cập trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng đó, bị hư hại, tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ như đề cập ở Quy tắc bảo hiểm này mà cần phải sửa chữa hoặc thay thế, thì PJICO sẽ bồi thườngcho Người được bảo hiểm những tổn thất hay thiệt hại như được quy định bằng cách thanh toán bằng tiền, thay thế hoặc sửa chữa (tùy theo lựa chọn của PJICO) nhưng trong mỗi năm bảo hiểm, số tiền bồi thường đối với mỗi hạng mục không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi cho hạng mục đó trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm (hoặc danh mục đính kèm)/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng và tổng cộng không được vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng.

 

Xem thêm: Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

 

Quy tắc bảo hiểm này vẫn áp dụng cho dù máy móc thiết bị được bảo hiểm đang hoạt động hay ngừng hoạt động, đang được tháo dỡ nhằm mục đích lau chùi, bảo dưỡng hoặc trong quá trình vận hành hoặc trong quá trình lắp ráp trở lại sau đó, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng chỉ sau khi máy móc chạy thử thành công.

 

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

 

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với

 

mức khấu trừ qui định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi một sự cố. Tuy nhiên nếu trong một sự cố có hai hạng mục trở lên bị tổn thất thì Người được bảo hiểm chỉ chịu mức khấu trừ cao nhất trong số các mức khấu trừ áp dụng cho các hạng mục bị thiệt hại đó;

các tổn thất hay thiệt hại do hư hỏng về điện hoặc cơ học, hỏng hóc, đổ vỡ hoặc trục trặc cơ khí, do chất lỏng làm mát hoặc dung dịch khác bị hoá đông, hoặc do hệ thống bôi trơn có khuyết tật hoặc thiếu dầu hay thiếu chất lỏng làm mát, nhưng nếu do hậu quả của sự cố hư hỏng hoặc trục trặc cơ khí nêu trên mà có tai nạn xảy ra gây ra thiệt hại bên ngoài thì các thiệt hại hậu quả ấy sẽ được bồi thường;

tổn thất hay thiệt hại của các bộ phận có thể thay thế được và các bộ phận lắp thêm như mũi khoan, khoan, dao hoặc các dụng cụ cắt gọt khác, lưỡi cắt, lưỡi cưa, khuôn rập, khuôn đúc, khuôn mẫu, các bề mặt tán và nghiền, lưới chắn và lưới sàng, dây, đai, xích, kích nâng, băng chuyền, bình điện, săm lốp xe, dây điện và cáp nối, các ống co dãn được, các khớp nối và bao bì được thay thế thường xuyên;

tổn thất hay thiệt hại do nổ nồi hơi hoặc bình áp suất do áp lực của hơi nước hay áp suất chất lỏng bên trong hoặc nổ động cơ đốt trong;

 

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

 

 

tổn thất hay thiệt hại của các xe cộ được thiết kế và được cấp phép lưu hành trên đường công cộng, trừ khi các phương tiện này chỉ hoạt động trên công trường thi công;

tổn thất hay thiệt hại cho tàu thuỷ và các phương tiện thuỷ khác;

tổn thất hay thiệt hại do chìm một phần hay toàn bộ trong thủy triều;

tổn thất hay thiệt hại trong khi vận chuyển trên đường trừ khi có thỏa thuận khác bằng điều khoản bổ sung;

tổn thất hay thiệt hại là hậu quả trực tiếp của các tác động liên tục trong quá trình hoạt động (ví dụ như hao mòn, ăn mòn, gặm mòn, sét gỉ, giảm giá trị hay hư hỏng do ít sử dụng và diễn ra trong điều kiện áp suất, nhiệt độ bình thường);

tổn thất hay thiệt hại xảy ra trong khi máy móc thiết bị được bảo hiểm đang chạy thử hoặc được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào hay với bất kỳ mục đích gì khác với chức năng đã được thiết kế;

tổn thất hay thiệt hại đối với thiết bị hay máy móc hoạt động dưới lòng đất trừ khi có thỏa thuận khác bằng điều khoản bổ sung;

tổn thất hay thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, hay phát sinh từ, hay bị trầm trọng thêm bởi chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch đại diện hay có liên quan đến các tổ chức chính trị, tịch biên, tịch thu hay phá huỷ theo lệnh của chính phủ hợp pháp hay chính phủ thực tế tồn tại (de jure or de factor) hoặc theo lệnh của bất kỳ tổ chức chính quyền nào;

tổn thất hay thiệt hại do khủng bố

 

Xem thêm: Bảo hiểm bắt buộc xe ô tô

 

 

tổn thất, thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, hay phát sinh từ, hay bị trầm trọng thêm do phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hoặc nhiễm phóng xạ;

tổn thất hay thiệt hại do bất kỳ lỗi hay khuyết tật nào đã có vào thời điểm bộ Hợp đồng bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực mà Người được bảo hiểm hay đại diện của họ đã biết cho dù PJICO có biết các lỗi hay khuyết tật đó hay không;

tổn thất hay thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, hay phát sinh từ, hay bị trầm trọng thêm do hành động cố ý hay cố ý bất cẩn của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;

tổn thất hay thiệt hại mà nhà sản xuất hay nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm theo luật pháp hay theo hợp đồng;

tổn thất hoặc trách nhiệm có tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào;

tổn thất hay thiệt hại chỉ được phát hiện vào thời điểm kiểm kê hay trong quá trình làm dịch vụ bảo trì định kỳ;

mất cắp bộ phận của máy móc, thiết bị;

 

Trong các trường hợp kiện tụng mà PJICO cho rằng những tổn thất, phá hủy hay thiệt hại nào đó là không thuộc trách nhiệm của bộ Hợp đồng bảo hiểm do áp dụng các điểm loại trừ từ (l) đến (q) kể trên thì việc chứng minh rằng các tổn thất, phá hủy hay thiệt hại đó phải được bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm thuộc về trách nhiệm của Người được bảo hiểm.

 

Xem thêm: Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

 

CÁC ĐIỀU KIỆN

 

Việc Người được bảo hiểm tuân thủ và chấp hành đúng theo các điều khoản của bộ Hợp đồng bảo hiểm đối với những việc mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải làm hay thực hiện và sự trung thực trong việc khai báo, trả lời các câu hỏi trong Bản câu hỏi và Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết ràng buộc trách nhiệm bồi thường của PJICO.

Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng là bộ phận cấu thành của bộ Hợp đồng bảo hiểm và thuật ngữ "bộ Hợp đồng bảo hiểm" dù sử dụng ở bất kỳ vị trí nào đều được coi là bao gồm cả Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng. Bất kỳ từ ngữ hay thuật ngữ nào có giải nghĩa kèm theo trong phần nào đó của bộ Hợp đồng bảo hiểm hay trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng cũng sẽ luôn luôn mang ý nghĩa đó dù nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.

Người được bảo hiểm bằng chi phí riêng của mình phải thực hiện mọi biện pháp đề phòng hợp lý và tuân thủ mọi kiến nghị của PJICO nhằm ngăn chặn tổn thất hay thiệt hại và phải tuân thủ mọi yêu cầu của pháp luật và khuyến nghị của nhà sản xuất.

a. Người đại diện của PJICO có quyền, vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, xem xét và kiểm tra rủi ro được bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải cung cấp cho đại diện của PJICO mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro bảo hiểm;

 

b. Người được bảo hiểm phải lập tức thông báo cho PJICO bằng điện tín và bằng văn bản bất kỳ thay đổi quan trọng nào về mức độ rủi ro được bảo hiểm và bằng chi phí riêng của mình phải thực hiện những biện pháp cần thiết tùy theo hoàn cảnh yêu cầu để đảm bảo hoạt động an toàn của máy móc thiết bị được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm cũng như phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh lại một cách tương ứng nếu thấy cần thiết. Người được bảo hiểm không được thực hiện hoặc chấp nhận những thay đổi quan trọng nào làm tăng thêm mức độ rủi ro trừ khi PJICO có văn bản xác nhận tiếp tục hiệu lực của bộ Hợp đồng bảo hiểm.

 

Trong trường hợp xảy ra bất cứ sự cố nào có thể dẫn đến khiếu nại theo bộ Hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải

 

a. lập tức thông báo ngay cho PJICO bằng điện thoại hoặc điện tín cũng như bằng văn bản nêu rõ diễn biến, tính chất và mức độ tổn thất;

 

b. thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất;

 

c. bảo quản các chi tiết hay bộ phận bị hư hại sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của PJICO giám định các chi tiết hay bộ phận đó;

 

d. cung cấp mọi thông tin và chứng từ văn bản theo yêu cầu của PJICO;

 

e. thông báo cho cơ quan công an nếu tổn thất do trộm hoặc cắp.

 

Trong mọi trường hợp PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất hoặc thiệt hại mà trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ khi xảy ra tổn thất PJICO không nhận được thông báo về những tổn thất đó. Trong khi thông báo tổn thất cho PJICO theo điều kiện trên, Người được bảo hiểm có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ, còn trong mọi trường hợp khác, nhất thiết phải có đại diện của PJICO để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sửa chữa, thay thế. Nếu đại diện của PJICO không tiến hành giám định trong một thời gian được xem là hợp lý xét theo tình hình thực tế thì Người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế. Không điều kiện nào trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này ngăn cản không cho Người được bảo hiểm tiến hành các biện pháp thật sự cần thiết để duy trì hoạt động tại công trường thi công. Trách nhiệm của PJICO theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này đối với bất cứ máy móc thiết bị nào bị tổn thất sẽ chấm dứt nếu máy móc thiết bị đó không được sửa chữa thích hợp và kịp thời.

 

Người được bảo hiểm với chi phí do PJICO chịu, phải thực hiện, kết hợp thực hiện và cho phép thực hiện mọi hành động và mọi công việc xét thấy cần thiết hay theo yêu cầu của PJICO liên quan đến quyền đòi bồi thường, có được sự đền bù hoặc bồi thường từ các bên (không phải là những Người được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này), những khoản tiền mà PJICO có quyền được hưởng hoặc sẽ có quyền hưởng hoặc được thế quyền sau khi đã thanh toán hay sửa chữa tổn thất theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này, dù cho hành động hay những việc như vậy cần phải làm hoặc phải thực hiện trước hay sau khi PJICO bồi thường cho Người được bảo hiểm.

Nếu có sự tranh chấp về số tiền bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm (mà nếu không có sự tranh chấp đó thì trách nhiệm đã được thừa nhận), thì việc tranh chấp sẽ được quyết định bởi một Trọng tài do hai bên chỉ định bằng văn bản, hoặc nếu hai bên không nhất trí được một Trọng tài chung thì mỗi bên chỉ định một Trọng tài bằng văn bản trong vòng 01 (một) tháng kể từ khi một trong hai bên nhận được văn bản của bên kia yêu cầu chọn Trọng tài khác, hoặc trong trường hợp hai Trọng tài không nhất trí được với nhau thì cùng nhau chỉ định một Trọng tài chung bằng văn bản trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết. Trọng tài chung sẽ ngồi lại với hai Trọng tài kia và chủ tọa các cuộc họp để giải quyết tranh chấp. Phán quyết của cuộc họp sẽ là điều kiện tiên quyết đối với tính chất đúng đắn của việc kiện tụng chống lại PJICO.

a. Nếu những thông tin đề cập trong Giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc những khai báo của Người được bảo hiểm không đúng sự thật, hoặc nếu Người được bảo hiểm đưa ra bất kỳ khiếu nại gian dối nào hoặc phóng đại quá mức độ thiệt hại, hoặc nếu có sự khai báo sai lệch nhằm bảo vệ cho những khiếu nại đó thì hiệu lực của bộ Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt và PJICO sẽ không chịu trách nhiệm chi trả bất kỳ khoản bồi thường nào theo bộ Hợp đồng bảo hiểm;

 

b. Trong trường hợp PJICO từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào mà nếu không có khởi kiện trong vòng 03 (ba) tháng kể từ khi có sự từ chối đó hoặc trong vòng 03 (ba) tháng kể từ khi các trọng tài hay trọng tài chủ trì đưa ra quyết định (trong trường hợp giải quyết theo Điều 7 - phần “Các điều kiện” trong Quy tắc bảo hiểm này) thì tất cả mọi quyền lợi theo bộ Hợp đồng bảo hiểm liên quan đến khiếu nại ấy sẽ bị huỷ bỏ.

 

Bộ Hợp đồng bảo hiểm có thể chấm dứt hiệu lực theo yêu cầu của Người được bảo hiểm vào bất kỳ thời điểm nào và trong các trường hợp như vậy PJICO sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm được tính theo biểu phí ngắn hạn tương ứng với thời gian bảo hiểm đã có hiệu lực của bộ Hợp đồng bảo hiểm. Bộ Hợp đồng bảo hiểm cũng có thể chấm dứt hiệu lực theo đề nghị bằng văn bản của PJICO sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm nhận được thông báo và trong trường hợp đó PJICO sẽ hoàn trả lại phí bảo hiểm theo tỷ lệ tương ứng với thời gian kể từ ngày huỷ bỏ đến ngày hết hiệu lực của bộ Hợp đồng bảo hiểm, và trừ đi bất kỳ khoản chi phí hợp lý nào về điều tra, giám định mà PJICO có thể đã bỏ ra.

Nếu vào thời điểm phát sinh khiếu nại theo bộ Hợp đồng bảo hiểm mà có bất kỳ một Hợp đồng bảo hiểm nào khác cũng bảo hiểm cho những tổn thất, thiệt hại đó thì PJICO sẽ không có trách nhiệm chi trả hoặc đóng góp nhiều hơn tỷ lệ của PJICO trong khiếu nại về tổn thất hay thiệt hại đó.

 

CÁC QUY ĐỊNH

 

Ghi chú 1 - Số tiền bảo hiểm:

 

Yêu cầu của Quy tắc bảo hiểm này là số tiền bảo hiểm phải bằng chi phí thay thế các hạng mục máy móc thiết bị được bảo hiểm bằng các máy móc thiết bị mới có cùng tính năng, công suất và chủng loại; điều đó có nghĩa là chi phí thay thế này sẽ bao gồm cả cước phí vận chuyển, thuế và các chi phí về hải quan (nếu có) và các chi phí cho việc lắp đặt.

 

Nếu số tiền bảo hiểm thấp hơn số tiền yêu cầu được bảo hiểm như trên thì PJICO sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm thực tế so với số tiền yêu cầu được bảo hiểm như đã đề cập trên. Nếu có từ hai máy móc thiết bị trở lên được bảo hiểm thì điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ cho từng máy móc thiết bị.

 

Ghi chú 2 - Cơ sở giải quyết bồi thường:

 

Khi có tổn thất hay thiệt hại xảy ra thì cơ sở giải quyết theo bộ Quy tắc bảo hiểm này như sau:

 

a. Trong trường hợp một máy móc thiết bị xảy ra thiệt hại mà có thể sửa chữa được, PJICO sẽ chỉ bồi thường những chi phí cần thiết để khôi phục lại máy móc thiết bị thiệt hại đó trở về trạng thái hoạt động ban đầu như trước khi xảy ra tổn thất cộng thêm những chi phí đã bỏ ra cho việc tháo dỡ và lắp ráp lại nhằm phục vụ cho việc sửa chữa cũng như cước phí vận chuyển thông thường nhằm đưa các hạng mục đó đến xưởng sửa chữa và từ nơi sửa chữa trở về, kể cả các khoản thuế, chi phí hải quan và các chi phí khác (nếu có), với điều kiện là các khoản chi phí đó đã được bao gồm trong số tiền bảo hiểm. Nếu việc sửa chữa được tiến hành tại xưởng của Người được bảo hiểm, PJICO sẽ thanh toán các chi phí về nguyên vật liệu và tiền công đã bỏ ra để tiến hành sửa chữa cộng thêm một tỷ lệ hợp lý để trang trải cho chi phí quản lý chung.

 

Không giảm trừ giá trị khấu hao đối với các bộ phận được thay thế nhưng sẽ giảm trừ trị giá thu hồi của các hạng mục đó.

 

Nếu chi phí sửa chữa như đề cập ở trên ngang bằng hoặc vượt quá trị giá thực tế ngay trước thời điểm xảy ra tổn thất của máy móc thiết bị được bảo hiểm thì máy móc bị tổn thất đó sẽ được coi như bị phá huỷ hoàn toàn và việc giải quyết bồi thường sẽ được áp dụng như quy định ở mục (b) dưới đây.

 

b. Trong trường hợp một máy móc thiết bị xảy ra tổn thất toàn bộ, PJICO sẽ bồi thường giá trị thực tế ngay trước thời điểm xảy ra tổn thất của máy móc thiết bị đó, bao gồm cả cước phí vận chuyển thông thường, chi phí lắp ráp, thuế và các chi phí hải quan (nếu có), với điều kiện các chi phí này đã bao gồm trong số tiền bảo hiểm, giá trị thực tế này sẽ được tính toán bằng cách lấy giá trị thay thế mới của máy móc thiết bị đó trừ đi một tỷ lệ khấu hao thích hợp. Giá trị thu hồi của hạng mục đó cũng sẽ được giảm trừ khi tính toán số tiền bồi thường.

 

Những phụ phí phát sinh cho việc làm thêm giờ, làm đêm, làm trong ngày lễ, ngày nghỉ hay cước phí vận chuyển nhanh chỉ được bồi thường khi có thỏa thuận riêng bằng văn bản.

 

Các chi phí trong việc làm thay đổi, bổ sung, hoàn thiện hơn hoặc duy tu bảo dưỡng sẽ không được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này.

 

Các chi phí cho việc sửa chữa tạm thời sẽ do PJICO chịu nếu những công việc này là một phần cấu thành trong công việc sửa chữa cuối cùng và không làm tăng tổng chi phí sửa chữa.

 

Số tiền thanh toán của PJICO theo các điều khoản nêu trên phải trừ đi mức khấu trừ ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, PJICO sẽ chỉ thanh toán bồi thường khi đã được cung cấp đầy đủ các hoá đơn và chứng từ cần thiết chứng minh đã hoàn thành công tác sửa chữa hay thay thế những bộ phận bị thiệt hại.

 

 

Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến hoặc đường dây nóng:0932.377.138 để được hỗ trợ.

 

Cảm ơn quý khách!

Bình Luận

Quảng cáo