Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
tìm hiểu bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

tìm hiểu bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

 

Quy tắc bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu  này áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển bao gồm giá trị hàng hoá, lãi ước tính nếu có, phí bảo hiểm, cước phí và các chi phí khác liên quan. Quy tắc bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu còn có thể áp dụng cho cả việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sông hoặc đường hàng không.

                         

PHẠM VI  BẢO HIỂM

Điều 2:

1.         Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu có thể được ký kết theo một trong những điều kiện sau:

 

Điều kiện A:

 

Theo điều kiện này, Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm

 

tìm hiểu bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

tìm hiểu bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

 

Điều kiện B:

theo điều kiện này, Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm đối với:

a)                 Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:

(1)     Cháy hoặc nổ;

(2)     Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;

(3)     Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;

(4)     Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;

(5)     Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh;

(6)     Động đất, núi lưả phun hoặc sét đánh;

b)      Những mất mát hư hỏng xảy ra đối với hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:

 (1)     Hy sinh tổn thất chung;

(2)     Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu;

(3)    Nước biển, nước hồ hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm   hàng, phương tiện vận chuyển, công- ten-nơ hoặc nơi chứa hàng;

c)     Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi  trong khi đang xếp hàng lên hay dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.

d)     Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hạơc phương tiện chở hàng mất tích.

 

 Điều kiện C:

 

theo điều kiện này Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm đối với:

a)    Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:

(1)    Cháy hoặc nổ;

(2)    Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;

(3)    Tàu đâm va nhau hạơc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;

(4)    Dỡ hàng tạo một cảng nơi tàu gặp nạn;

(5)    Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật, hoặc trật bánh.

b)     Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau gây ra:

(1)    Hy sinh tổn thất chung;

(2)    Ném hàng khỏi tàu;

c)      Hàng hóa được bảo hiểm bị  mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng mất tích.

 

 1. Dù hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện “A”, “B” hay “C” trong mỗi trường hợp Người bảo hiểm còn phải chịu trách nhiệm về những tổn thất và chi phí sau đây:

 

a)      Tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hay xác định bằng Hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành, đã chỉ ra nhằm tránh hay liên quan đến việc tránh khỏi tổn thất có thể xảy ra do bất kỳ nguyên nhân gì trừ những trường hợp đã loại trừ tại chương III của Quy tắc này hay những trường hợp loại trừ khác quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, khi có tổn thất chung Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cần hỏi ý kiến Người bảo hiểm trước khi kê khai và ký cam kết tổn thất chung.

 

b)       Những chi phí và tiền công hợp lý do Người được bảo hiểm, người làm công và đại lý của họ đã chi nhằm phong tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm để bồi thường và kiện người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hoá hay người thứ ba nào khác, với điều kiện những chi phí và tiền công này phải được giới hạn trong phạm vi những tổn thất thuộc trách nhiệm Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

c)     Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường.

 

d)     Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường.

 

e)     Phần trách nhiệm thuộc điều khoản “Tàu đâm va nhau đôi bên cùng chịu trách nhiệm” ghi trong Hợp đồng vận chuyển được coi như là một loại tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Người bảo hiểm. Trường hợp chủ tàu khiếu nại theo điều khoản đó thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Người bảo hiểm biết. Người bảo hiểm dành quyền bảo vệ Người bảo hiểm, chống lại việc khiếu nại của chủ tàu và tự chịu các phí tổn.

 

Điều 3:

Trong trường hợp hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện “B” hay “C”, nếu người được bảo hiểm yêu cầu thì Người bảo hiểm có thể nhạn trách nhiệm bảo hiểm thêm một hay nhiều loại rủi ro phụ dưới đây với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm theo thoả thuận:

 

-  Rủi ro trộm cắp và/hoặc không giao hàng.

-  Tổn thất do những hành vi ác ý hay phá hoại gây ra.

-  Hư hại do nước mưa, nước ngọt do đọng hơi nước và hấp hơi nóng.

-  Gỉ và ôxy hoá.

-  Vỡ, cong và/hoặc bẹp.

-  Rò, rỉ và/hoặc thiếu hụt hàng hoá.

-  Hư hại do móc cẩu hàng.

-  Dây bẩn do dầu và/hoặc mỡ.

-  Và những rủi ro khác tương tự.

 

Điều 4:

-         Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá xếp trên boong tàu trái với tập quán thương mại. Đối với hàng xếp trên boong phù hợp với tập quán thương mại chỉ có thể được bảo hiểm theo điều kiện “C”.

 

Điều 5:

- Nếu theo tập quán địa phương cần phải sử dụng sà lan hoặc các phương tiện vận chuyển khác để chuyên chở hàng hoá được bảo hiểm từ tàu biển vào bờ hoặc ngược lại thì Người bảo hiểm cũng sẽ chịu trách nhiệm đối với rủi ro về sà lan như đã ghi trong điều 2 Quy tắc này với đièu kiện Người được bảo hiểm phải thông báo trước cho Người bảo hiểm biết về những thay đổi đó và phải nộp thêm phí bảo hiểm theo thảo thuận. Tuy nhiên, quy định này không bao gồm trường hợp sà lan dùng vào việc chứa hàng ngaòi quá trình vận chuyển bình thường.

 

-        Người được bảo hiểm:

CÔNG TY TNHH TI NA

-        Đơn bảo hiểm:

P-14/SGO/P05/1100/0088;

SĐBS: E-14/SGO/P05/1100/0088-01

-        Điều kiện bảo hiểm:

“A” I.C.C 1/1/1982 về BH hàng hóa vận chuyển bằng đường biển + Rủi ro thiếu hụt trọng lượng, trách nhiệm BH chấm dứt khi giao hàng qua cân cầu tại cảng dỡ hàng (Mức miễn thường có khấu trừ 0,5%)

-        Hàng hóa được bảo hiểm:

475,00 tấn Khô bã nành

-        Phương tiện vận chuyển:

MV UNITED CHALLENGER

-        Hành trình vận chuyển:

Từ cảng SAN LORENZO, ARGENTINA về cảng CÁI MÉP, VŨNG TÀU, VIỆT NAM.  

-        Vận đơn số:

UC23, cấp ngày 03/01/2015

-        Phát hiện tổn thất tại:

Cảng Cái Mép, Vũng Tàu, Việt Nam 

-        Địa điểm và thời gian GĐ:

Từ 26/02/2015 đến 02/03/2015 tại cảng Cái Mép

-        Cơ quan giám định:

Công ty CP Giám Định Hải Long 

-        Thời hạn thanh toán phí BH:

Thanh toán chậm nhất vào ngày 15/03/2015

-        Ngày nộp phí:

06/05/2014

-        Nguyên nhân tổn thất:

Tàu giao thiếu hàng và hàng hóa bị rơi vãi không thu hồi được trong quá trình giao nhận tại cảng dỡ.

-        Số tiền yêu cầu bồi thường:

10.482.000 VNĐ

-        Tình trạng báo tái BH:

Đã báo tái BH

-        Khả năng đòi người thứ ba:

Tàu MV UNITED CHALLENGER giao thiếu hàng nên phát sinh trách nhiệm của chủ tàu. Tuy nhiên, tàu giao thiếu 3,294 tấn ­» 0.693%, tương đương 743,21 USD < 1.000 USD nên việc đòi Người thứ ba không hiệu quả nên không thực hiện.

 1.  I.            TRÌNH TỰ VỤ VIỆC – NGUYÊN NHÂN TỔN THẤT

Ngày 09/03/2015, CÔNG TY TNHH TI NA thông báo cho PJICO Sài Gòn biết về lô hàng nhập theo đơn bảo hiểm số P-14/SGO/P05/1100/0088 bị thiếu hụt hàng hóa. Căn cứ vào hồ sơ chứng từ do CÔNG TY TNHH TI NA cung cấp bao gồm:

 • B/L số UC23 ngày 03/01/2015
 • INVOICE số S115166  ngày 03/01/2015 và Packing List 
 • Hợp đồng ngoại số MGTA-S115166 ngày 03/01/2015
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm số: P-14/SGO/P05/1100/0088 và Các sửa đổi bổ sung

Theo điều kiện bảo hiểm trong đơn, chủ hàng đã báo cho PJICO biết ngày tàu cập Cảng và dỡ hàng để chỉ định đơn vị giám sát, giám định tổn thất hàng hóa. Công ty CP Giám Định Hải Long được chỉ định tiến hành giám định cho lô hàng trên.

Sau khi nhận được yêu cầu giám định của Pjico Sài Gòn, Công ty CP Giám Định Hải Long đã tiến hành giám định và gửi chứng thư giám định số 32396.MAR.DAM.15HCM cho Pjico Sài Gòn. Kết quả giám định như sau:

 1. 1.             Mức độ tổn thất:

Theo các chứng từ hồ sơ liên quan, lượng hàng hóa tổn thất được tính toán như sau:

 • Khối lượng hàng hóa theo vận đơn số UC23:                                           475,000 Tấn
 • Khối lượng hàng hóa thực nhận:                                                               471,706 Tấn
 • Khối lượng hàng hóa thiếu so với vận đơn số UC23:                                   3,294 Tấn
 1. 2.             Nguyên nhân tổn thất: Theo kết quả giám định của Công ty CP Giám Định Hải Long, thì nguyên nhân tổn thất lô hàng nêu trên là:
 • Tàu MV UNITED CHALLENGER giao thiếu hàng
 • Hàng hóa bị rơi vãi trong quá trình dỡ từ tàu, quá trình đóng gói hàng hóa và quá trình vận chuyển hàng hóa đến cầu cân của cảng không thu gom lại được.

 

 

 Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138