Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh

Bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh

Trên cơ sởNgười được bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh đã gửi giấy yêu cầu bảo hiểm cho Tổng Công Ty Cổ phần Bảo Hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là “PJICO”) bằng cách điền vào bản câu hỏi cùng với các bản kê khai đính kèm (được xem là một bộ phận không thể tách rời của Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh / Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh).

 

Quy tắc bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh này xác nhận với điều kiện Người được bảo hiểm đã nộp cho PJICO số phí bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm và tuân theo các điều khoản, điều kiện, các điểm loại trừ quy định trong Quy tắc bảo hiểm này hoặc các bổ sung đính kèm.

 

Bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh

Bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh

 

PJICO đồng ý với Người được bảo hiểm rằng nếu bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm  được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm hay bất kỳ khoảng thời hạn mở rộng tiếp theo nào mà Người được bảo hiểm đã thanh toán thêm phí bảo hiểm và PJICO chấp nhận mở rộng thời hạn bảo hiểm của Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm này, hàng hóa được liệt kê trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/

 

Hợp đồng bảo hiểm  bị tổn thất do quá trình hư hỏng dần dần gây ra bởi bất kỳ tổn thất vật chất bất ngờ của máy móc được nêu trong Danh mục máy móc đính kèm trong Bản câu hỏi/Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh và các máy móc này được bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm Đổ vỡ máy móc còn hiệu lực, PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về các hư hỏng hàng hóa tới một giới hạn không vượt quá cho mỗi năm bảo hiểm số tiền bảo hiểm tương ứng của các hạng mục ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm và tổng số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh.

 

CÁC LOẠI TRỪ

PJICO không chịu trách nhiệm bồi thường về:

1.      mức khấu trừ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh / Hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm tự chịu trong mọi sự cố;

 

2.      các tổn thất hàng hóa trong kho lạnh phát sinh trong thời hạn không khiếu nại mà Người được bảo hiểm ghi rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm do sự sai lệch nhiệt độ mà máy lạnh cung cấp, trừ những hư hỏng do nhiễm bẩn từ chất làm lạnh trong máy lạnh thoát ra hoặc bị sự cố làm lạnh hoặc hàng hóa tươi bị hư hỏng do nhiệt độ chưa đạt tới nhiệt độ thích hợp, thời hạn không khiếu nại là khoảng thời gian ngay sau khi hàng hóa lưu trong kho và còn niêm phong, bị gián đoạn việc làm lạnh mà không bị hỏng;

 

3.      bất kỳ tổn thất nào do hiện tượng khô héo, hư hỏng hay nhiễm bệnh sẵn có, hư hỏng, thối rữa tự nhiên;

 

4.      bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc chất xếp hàng không đúng quy cách, tổn thất của vật liệu đóng gói, không đủ khí lưu thông, nhiệt độ không đồng đều;

 

5.      bất kỳ tổn thất nào phát sinh trong quá trình sửa chữa tạm thời các máy lạnh được ghi trong danh mục mà không được sự đồng ý của PJICO.

6.      các khoản tiền phạt do chậm trễ, các tổn thất hay trách nhiệm hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào;

7.      tổn thất trực tiếp hay gián tiếp gây bởi, hoặc phát sinh từ, hoặc trầm trọng thêm bởi:

 

a)      chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động của thế lực quân sự hay tiếm quyền, hành động của nhóm người ác ý hoặc những người nhân danh hay có liên hệ với bất kỳ tổ chức chính trị nào, các âm mưu tịch thu hay phá hủy theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp hoặc của chính quyền đang tồn tại trên thực tế hoặc theo lệnh của bất kỳ nhà chức trách nào;

b)      phản ứng hay phóng xạ hạt nhân hoặc nhiễm phóng xạ;

c)      hành động cố ý hay cố tình sơ xuất của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;

 

d)      hỏa hoạn, sét trực tiếp, nổ hóa học, chữa cháy hay sự phá hủy do hậu quả của công tác chữa cháy, máy bay hay các phương tiện hàng không hoặc các bộ phận trên đó rơi vào, trộm cắp hay hành động mưu toan trộm cắp, sập đổ nhà, lũ, lụt, động đất, đất lún, đất sụt, tuyết lở, cuồng phong, xoáy lốc, núi lửa phun hay các thảm họa thiên nhiên khác.

 

Trong các trường hợp kiện tụng mà PJICO cho rằng những tổn thất, phá hủy hay tổn hại nào đó là không thuộc trách nhiệm của bộ Hợp đồng bảo hiểm này do áp dụng điểm loại trừ (a) kể trên thì việc chứng minh rằng các tổn thất, phá hủy hay tổn hại đó phải được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này thuộc trách nhiệm của Người được bảo hiểm.

 

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG

1.      Điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của PJICO là Người được bảo hiểm phải tôn trọng và thực hiện đầy đủ các quy định ghi trong Quy tắc bảo hiểm này, trung thực khai báo và trả lời các câu hỏi trong Bảng câu hỏi, Giấy yêu cầu và hàng tháng thực hiện kê khai hàng hóa.

2.      Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm là bộ phận cấu thành của bộ Hợp đồng bảo hiểm, và thuật ngữ “bộ Hợp đồng bảo hiểm” dù sử dụng ở bất kỳ vị trí nào đều được hiểu là bao gồm Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm. Bất kỳ từ ngữ hay thuật ngữ nào có giải nghĩa kèm theo trong phần nào đó của bộ Hợp đồng bảo hiểm hay trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh /Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh sẽ luôn luôn mang ý nghĩa đó dù nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.

 

3.      Bằng chi phí riêng của mình, Người được bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh phải thực hiện mọi biện pháp hợp lý và tuân theo mọi kiến nghị hợp lý của PJICO nhằm ngăn chặn tổn thất và phải tuân thủ mọi quy định pháp luật và khuyến nghị của nhà chế tạo..

 


 

4.      a)      Vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, đại diện của PJICO cũng có quyền xem xét và kiểm tra đối tượng được bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải cung cấp cho đại diện của PJICO mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá mức độ rủi ro được bảo hiểm.

 

          b)      Người được bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh phải lập tức thông báo cho PJICO bằng điện tín và bằng văn bản về bất kỳ thay đổi quan trọng nào về mức độ rủi ro được bảo hiểm và bằng chi phí riêng của mình thực hiện những biện pháp mà tình thế đòi hỏi để đảm bảo an toàn cho quá trình hoạt động của các hạng mục thiết bị được bảo hiểm. Phạm vi bảo hiểm cũng như phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh thích hợp nếu thấy cần thiết. Người được bảo hiểm không được thực hiện hoặc chấp nhận những thay đổi quan trọng nào làm tăng thêm mức độ rủi ro trừ khi PJICO có văn bản xác nhận rằng bộ Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh vẫn tiếp tục có hiệu lực trong các trường hợp đó.

 

 Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138