Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tư vấn bảo hiểm nồi hơi

Tư vấn bảo hiểm nồi hơi

 

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm nồi hơi đối với:

  1. Hư hại (không phải do cháy) của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm kèm theo và các tài sản khác của Người được bảo hiểm nồi hơi,
  2. Trách nhiệm theo luật định của Người được bảo hiểm đối với hư hại cho tài sản không thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm nồi hơi,
  3. Trách nhiệm theo luật định của Người được  bảo hiểm nồi hơi đối với thương tật (dù chết hay không) cho bất kỳ người nào, nhưng không phải là người làm thuê hay công nhân hay thành viên trong gia đình của Người được bảo hiểm nồi hơi,

 

Tư vấn bảo hiểm nồi hơi

Tư vấn bảo hiểm nồi hơi

 

gây ra bởi và chỉ do nổ hay sập đổ, theo định nghĩa dưới đây, trong qua trình hoạt động bình thường của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nồi hơi / Hợp đồng bảo hiểm nồi hơi;

 

Quy định rằng, trách nhiệm của PJICO liên quan tới một nồi hơi hay bình áp lực nào trong mỗi năm bảo hiểm cũng không vượt quá số tiền bảo hiểm được ghi đối xứng với hạng mục đó trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm, và trong trường hợp liên quan tới thiệt hại của các tài sản khác của Người được bảo hiểm và trách nhiệm đối với người thứ ba thì hạn mức bồi thường cũng không vượt quá giới hạn trách nhiệm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nồi hơi / Hợp đồng bảo hiểm nồi hơi;

 

Cũng quy định rằng, trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào chống lại Người được bảo hiểm về các thiệt hại nói trên mà PJICO đã giải quyết, PJICO sẽ trả thêm các chi phí tố tụng mà Người được bảo hiểm phải trả cho bên nguyên đơn hay các chi phí khác phát sinh với sự chấp thuận bằng văn bản của PJICO chống lại việc khiếu tố này.

 

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Các thuật ngữ dưới đây khi được sử dụng trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được hiểu như sau:

 

  1. “Nồi hơi” được hiểu là bất kỳ một thùng kín được đốt nóng hay một hệ thống thùng kín được nối với nhau bằng ống dẫn trong đó hơi được sinh ra dưới áp suất. Khi được sử dụng trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm, thuật ngữ “nồi hơi” bao gồm cả chi tiết ghép nối, các thiết bị chịu nhiệt cao và thiết bị tiết kiệm nhiên liệu được gắn kèm nồi hơi nhưng không bao gồm hơi hay đường ống cấp nước hay các bộ phận tiết kiệm nhiên liệu riêng rẽ. Nổ các hạng mục này chỉ có thể được bảo hiểm theo Quy tắc này nếu các hạng mục đó được kê khai cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nồi hơi / Hợp đồng bảo hiểm nồi hơi.

 

  1. “Bình chứa” được hiểu là thùng kín không được đốt nóng và chịu sức ép của hơi hay áp suất không khí.

 

 

  1. “Nổ” được hiểu là sự xé rách hay phá vỡ mạnh và bất ngờ cấu trúc của nồi hơi hay bình chứa áp lực hoặc bất kỳ bộ phận hay những bộ phận của nồi hơi hoặc bình chứa, do sức mạnh từ bên trong của hơi, do áp suất của không khí hay chất lỏng, gây ra sự dịch chuyển bộ phận kết cấu của nó kèm theo sự phụt ra mạnh mẽ của các chất chứa bên trong.

 

Nổ ống hơi khí: “Nổ” này cũng được hiểu là bất kỳ một hư hại nào đối với cấu trúc của nồi hơi do sức công phá của cháy hay nổ bất ngờ và không lường trước được của lò đốt hay ống hơi khí.

 

  1. “Sập đổ” được hiểu là sự méo mó xảy ra nguy hiểm và bất ngờ của bất kỳ bộ phận nào của nồi hơi hay bình chứa, gây nên bởi ứng suất từ bên ngoài của hơi hay áp suất của dung dịch, dù có kèm theo sự đứt đoạn hay không. Điều này không được hiểu là sự biến dạng tiến triển từ từ bởi bất kỳ nguyên nhân nào.

 

CÁC ĐIỀU KIỆN

  1. Việc Người được bảo hiểm nồi hơi tuân thủ và chấp hành đúng các Điều khoản về những việc mà Người được bảo hiểm nồi hơi có nghĩa vụ phải làm hay thực hiện trong bộ Hợp đồng bảo hiểm nồi hơi này và việc khai báo trả lời các câu hỏi trong Bản câu hỏi và giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm bồi thường của PJICO.

 

  1. Người được bảo hiểm nồi hơi, bằng chi phí riêng của mình phải thực hiện mọi biện pháp đề phòng hợp lý và tuân theo mọi kiến nghị hợp lý của PJICO để ngăn chặn tổn thất hay trách nhiệm xảy ra và phải tuân thủ mọi quy chế, kiến nghị của người sản xuất (Người chế tạo thiết bị).
  2.  

a)     Đại diện của PJICO có quyền vào bất kỳ thời gian hợp lý nào xem xét và kiểm tra bất kỳ tài sản nào được bảo hiểm, và Người được bảo hiểm phải cung cấp cho đại diện của Người bảo hiểm mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro, như biên bản kiểm tra của giám định viên đại diện cho các cơ quan có trách nhiệm.

 

Người được bảo hiểm nồi hơi phải lập tức thông báo cho PJICO bằng điện tín và bằng văn bản bất cứ thay đổi quan trọng nào đối với các rủi ro được bảo hiểm và bằng chi phí của mình, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết mà hoàn cảnh yêu cầu.

 

Điều này cũng áp dụng nếu nhiên liệu được sử dụng khác với loại nhiên liệu được quy định trong thiết kế của thiết bị hay khác với loại nhiên liệu đã sử dụng tại thời điểm Hợp đồng Bảo hiểm được ký kết. Việc không tuân thủ điều kiện này sẽ dẫn đến việc chấm dứt hiệu lực bảo hiểm của bộ Hợp đồng bảo hiểm đối với hạng mục hay các hạng mục liên quan có sự thay đổi rủi ro được bảo hiểm.

 

 Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138