Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
bảo hiểm nghề nghiệp bác sĩ

bảo hiểm nghề nghiệp bác sĩ

 

Hầu hết các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế đều cho rằng bác sĩ là nghề không tránh được rủi ro, đặc biệt trong môi trường làm việc với cường độ cao, bị stress, kiến thức chưa cập nhật hoặc thiếu kinh nghiệm. Có những trường hợp bác sĩ tuân thủ phác đồ điều trị chuyên môn nhưng rủi ro ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Vì vậy, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ là hết sức cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bác sĩ, y tá, dược sĩ

  

Hạn mức bồi thường bảo hiểm nghề nghiệp bác sĩ

 

1.   Mỗi một khiếu nại

Trách nhiệm bồi thường của PJICO cho toàn bộ chi phí bồi thường và các phí tổn chi trả cho một hoặc nhiều người khiếu kiện đối với mỗi một sự cố, sẽ không vượt quá tổng số tiền nêu trong Bộ Hợp đồng và tổng số tiền này sẽ là Hạn mức bồi thường cho mỗi một khiếu nại.

Nhằm mục đích xác định Hạn mức bồi thường của PJICO, tất cả những khiếu nại

phát sinh từ một nguyên nhân chung nhưng gây ra thương tật thân thể của nhiều hơn một bệnh nhân

được lập để chống lại nhiều hơn một Người được bảo hiểm cùng liên quan đến một tổn thất sẽ được xem xét như là một khiếu nại. Ngày tổn thất tương ứng sẽ được coi là ngày khiếu nại bằng văn bản đầu tiên được lập để khiếu kiện Người được bảo hiểm nghề nghiệp bác sĩ.  

 

bảo hiểm nghề nghiệp bác sĩ

 

Tổng Hạn mức bồi thường

 

Trách nhiệm bồi thường của PJICO cho toàn bộ chi phí bồi thường và các phí tổn chi trả đối với toàn bộ khiếu nại được lập trong thời hạn bảo hiểm của Bộ Hợp đồng, sẽ không vượt quá Tổng hạn mức bồi thường nêu trong Bộ Hợp đồng.

Thoả thuận bảo hiểm nghề nghiệp bác sĩ

 

Trên cơ sở tuân theo những điều khoản, những hạn mức bồi thường, những điểm loại trừ và những điều kiện trong Quy tắc bảo hiểm nghề nghiệp bác sĩ và Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm, với điều kiện Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm, Tổng Công ty bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO), đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm (trong mọi trường hợp không vượt quá tổng hạn mức bồi thường nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm) :

 

đến Hạn mức bồi thường được nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm nghề nghiệp bác sĩ của Bộ Hợp đồng bảo hiểm (gọi tắt sau đây là Bộ Hợp đồng) đối với bất kỳ số tiền nào mà Người được bảo hiểm có thể chịu trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bất kỳ khiếu nại nào được lập bằng văn bản trong thời hạn bảo hiểm nêu tại Bộ Hợp đồng, nhằm chống lại Người được bảo hiểm về thương tật thân thể hoặc tử vong của bất kỳ bệnh nhân nào gây ra do hoặc được coi là gây ra do bất kỳ hành động bất cẩn, nhầm lẫn hoặc thiếu sót nào trong dịch vụ chuyên môn do Người được bảo hiểm hoặc người làm thuê của Người được bảo hiểm thực hiện hoặc lẽ ra phải thực hiện (sau đây được gọi là sơ xuất nghề nghiệp) xảy ra trong thời hạn bảo hiểm (và thời hạn hồi tố, nếu có)

 

các chi phí và phí tổn phát sinh được PJICO chấp nhận bằng văn bản trong quá trình bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào. Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải thanh toán một số tiền cao hơn Hạn mức bồi thường theo Bộ Hợp đồng để một khiếu nại nào đó từ bên thứ ba được huỷ bỏ thì trách nhiệm của PJICO đối với các chi phí và phí tổn phát sinh như đề cập ở trên sẽ được tính theo tỷ lệ giữa hạn mức bồi thường theo Bộ Hợp đồng và tổng số tiền cần phải thanh toán để khiếu nại đó được huỷ bỏ;

 

Điều kiện       

Quy tắc bảo hiểm nghề nghiệp bác sĩ này, bất kỳ điều khoản bổ sung đính kèm nào hoặc GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm sẽ được coi như là một Bộ hợp đồng và bất kỳ từ hoặc cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa cụ thể trong bất cứ phần nào của Quy tắc bảo hiểm hoặc GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm sẽ mang ý nghĩa cụ thể đó tại bất cứ đâu chúng xuất hiện.

 

1.  Người được bảo hiểm phải thực hiện tất cả những biện pháp hợp lý nhằm đề phòng hoặc giảm thiểu thương tật, bệnh tật, tổn thất hoặc thiệt hại có thể dẫn đến một khiếu nại thuộc Bộ hợp đồng.

 

2.   Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào có thể dẫn đến một khiếu nại được bồi thường theo Bộ hợp đồng, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay lập tức bằng văn bản cho PJICO. Việc thông báo phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn bảo hiểm hoặc bất cứ khiếu nại nào phát sinh từ các sự kiện hoặc tình huống nêu trên, được lập trong vòng 36 tháng kể từ ngày hết hạn nêu tại GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm nghề nghiệp bác sĩ sẽ được coi như là đã được lập trong thời hạn hiệu lực của Bộ hợp đồng này.

 

Người được bảo hiểm không được thừa nhận trách nhiệm hoặc giải quyết hoặc thực hiện, hứa hẹn việc thanh toán bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến bất cứ khiếu nại nào có thể được coi như khoản bồi thường theo Bộ hợp đồng, hoặc chi trả bất cứ chi phí, phí tổn nào liên quan đến khiếu nại, khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của PJICO -  người được phép tiếp quản và kiểm soát trên danh nghĩa của Người được bảo hiểm, việc bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào nêu trên, và cũng vì mục đích đó Người được bảo hiểm phải cung cấp toàn bộ thông tin và hỗ trợ được PJICO yêu cầu một cách hợp lý.

 

PJICO không được giải quyết bất kỳ khiếu nại nào khi không có sự chấp thuận của Người được bảo hiểm nghề nghiệp bác sĩ. Tuy nhiên, nếu Người được bảo hiểm từ chối chấp thuận cách thức giải quyết khiếu nại theo đề nghị của PJICO và tiếp tục tranh luận hoặc tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào, thì trách nhiệm của PJICO sẽ không vượt quá số tiền mà lẽ ra đã có thể được giải quyết để chi trả cho khiếu nại cộng với chi phí và các phí tổn đã phát sinh với sự đồng ý của PJICO cho đến ngày Người được bảo hiểm từ chối việc giải quyết mà PJICO đưa ra.

 

PJICO có thể bồi thường cho Người được bảo hiểm cho tới Hạn mức bồi thường theo Bộ hợp đồng này đối với bất kỳ sự cố nào hoặc bất cứ số tiền nào nhỏ hơn cho khiếu nại hoặc những khiếu nại liên quan đến sự cố đó để khiếu nại được giải quyết và PJICO sẽ không phải chịu thêm bất kỳ trách nhiệm nào về sự cố đó ngoại trừ việc thanh toán chi phí và phí tổn pháp lý đã phát sinh trước khi thanh toán số tiền bồi thường.

 


 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )giá bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp y bác sĩ

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138