Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm công chứng viên

Bảo hiểm công chứng viên

 

Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) xin gửi tới Quý Văn phòng lời chào trân trọng và hợp tác.

Luật Công chứng số: 53/2014/QH13 đã được Quốc hội ban hành vào ngày 20/06/2014. Theo đó các tổ chức hành nghề công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình.

Ngày 15/03/2015 Chính phủ ban hành Thông tư 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng với nội dung quy định trong Thông tư như sau:

Bảo hiểm công chứng viên

Bảo hiểm công chứng viên

 

Trích dẫn

Thông tư này hướng dẫn

 Kinh phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của Phòng công chứng được trích từ quỹ phát triển sự nghiệp hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức hành nghề công chứng hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên trong trường hợp được tổ chức hành nghề công chứng ủy quyền thỏa thuận mức phí bảo hiểm, nhưng không được thấp hơn 03 (ba) triệu đồng một năm cho một công chứng viên.

Kết thúc trích dẫn                                                                 

Được biết, Văn phòng công chứng …….. có chức năng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công chứng và các công tác này cần được tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Qua 22 năm hoạt động, PJICO đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm, đồng thời đã khẳng định vị trí là một trong những công ty bảo hiểm tốp đầu của thị trường bảo hiểm Việt Nam hoạt động có hiệu quả mang lại lợi nhuận đáp ứng yêu cầu của cổ đông. Với mục tiêu đảm bảo an toàn về mặt tài chính cho khách hàng đồng thời đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, PJICO mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý Văn phòng để PJICO có thể cung cấp chương trình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của Quý Văn phòng.

 

Trên cơ sở tuân theo những điều khoản, những hạn mức bồi thường, những điểm loại trừ và những điều kiện khác qui định trong Quy tắc bảo hiểm công chứng viên, Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) và Giấy chứng nhận bảo hiểm công chứng viên (GCNBH) kèm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm, với điều kiện Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm theo đúng thời hạn ghi trên GCNBH/ HĐBH và/ hoặc thông báo thu phí, gia hạn nợ phí, Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO), đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm công chứng viên (trong mọi trường hợp không vượt quá tổng hạn mức bồi thường nêu trong HĐBH/ GCNBH)

  1. đến Hạn mức bồi thường được nêu trong HĐBH/ GCNBH của Bộ hợp đồng bảo hiểm (gọi tắt sau đây là Bộ hợp đồng) đối với bất kỳ số tiền nào mà Người được bảo hiểm có thể chịu trách nhiệm pháp lý phải bồi thường phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào được lập đầu tiên bằng văn bản trong thời hạn bảo hiểm nêu tại HĐBH/ GCNBH, nhằm chống lại Người được bảo hiểm

về sự vi phạm bất kỳ nghĩa vụ chuyên môn nào được nêu trong HĐBH/ GCNBH, phát sinh từ bất kỳ hành động sơ suất, nhầm lẫn hoặc thiếu sót nào đã thực hiện hoặc bị cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm (và trong thời hạn hồi tố, nếu có) tại phạm vi địa lý quy định tại HĐBH/ GCNBH bởi:

a) Người được bảo hiểm và, hoặc

b) bất kỳ người làm công nào của Người được bảo hiểm công chứng viên tại thời điểm đó

trong việc thực hiện, theo hoặc dưới danh nghĩa của Người được bảo hiểm, bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trong quyền hạn chuyên môn nêu tại HĐBH/ GCNBH (bao gồm những hoạt động của người thực thi, người tiếp quản lý, người thanh toán, nếu được kê khai cụ thể trong HĐBH/ GCNBH, với điều kiện là thu nhập từ những công việc như vậy là một bộ phận tạo nên doanh thu của Người được bảo hiểm);

  1. các chi phí và phí tổn phát sinh được PJICO chấp nhận bằng văn bản trong quá trình bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào. Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải thanh toán một số tiền cao hơn Hạn mức bồi thường theo Bộ hợp đồng này để một khiếu nại nào đó từ bên thứ ba được hủy bỏ thì trách nhiệm của PJICO đối với các chi phí và phí tổn phát sinh như đề cập ở trên sẽ được tính theo tỷ lệ giữa hạn mức bồi thường theo Bộ hợp đồng và tổng số tiền cần phải thanh toán để khiếu nại đó được huỷ bỏ;

II.     Hạn mức bồi thường

1.   Mỗi một khiếu nại

Trách nhiệm bồi thường của PJICO cho toàn bộ chi phí bồi thường và các phí tổn chi trả cho một hoặc nhiều người khiếu kiện đối với mỗi một sự cố, sẽ không vượt quá tổng số tiền nêu trong HĐBH/ GCNBH và tổng số tiền này sẽ là Hạn mức bồi thường cho mỗi một khiếu nại.

Chuỗi khiếu nại

Một chuỗi khiếu nại như được định nghĩa dưới đây sẽ được coi như là một sự cố và ngày tổn thất tương ứng sẽ được coi là ngày khiếu nại bằng văn bản đầu tiên được lập để khiếu kiện Người được bảo hiểm công chứng viên. 

Một chuỗi khiếu nại theo Bộ hợp đồng, được định nghĩa như sau:

-          Toàn bộ khiếu nại về những tổn thất có hậu quả khác nhau bắt nguồn từ hoặc gây ra do một hành động sơ suất, thiếu sót hoặc nhầm lẫn.  Đặc biệt cũng quy định rằng nếu có nhiều hơn một hành động sơ suất, thiếu sót hoặc nhầm lẫn gây ra do cùng một nguyên nhân hoặc nguồn gốc giống nhau hay tương tự nhau thì những hành động đó sẽ được coi như là một hành động sơ suất, thiếu sót hoặc nhầm lẫn với điều kiện là chúng cùng liên quan đến pháp lý và tài chính.

-          Nhiều hơn một hành động sơ suất, thiếu sót hoặc nhầm lẫn gây ra nhiều tổn thất giống nhau

-          Một khiếu nại được lập để chống lại nhiều hơn một Người được bảo hiểm cùng liên quan đến một tổn thất

  1. 2.      Tổng Hạn mức bồi thường

Trách nhiệm bồi thường của PJICO cho toàn bộ chi phí bồi thường và các phí tổn chi trả đối với toàn bộ khiếu nại được lập trong thời hạn bảo hiểm của bộ Hợp đồng , sẽ không vượt quá Tổng hạn mức bồi thường nêu trong HĐBH/ GCNBH.

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )giá bảo hiểm cháy nổ nhà xưởngbảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp y bác sĩ

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138