Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm đổ vỡ máy móc là gì

 Bảo hiểm đổ vỡ máy móc là gì

 

Trên cơ sở người được bảo hiểm có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm đã điền và gửi cho Công ty cổ phần Nhà bảo hiểm (sau đây gọi tắt là “Nhà bảo hiểm”) Bản câu hỏi yêu cầu bảo hiểm (Bản câu hỏi này cùng với các bản kê khai khác của người được bảo hiểm có liên quan đến Bảo hiểm này, là các bộ phận cấu thành và không thể tách rời của Bảo hiểm này),

 

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc này xác nhận với điều kiện là người được bảo hiểm thanh toán cho Nhà bảo hiểm số phí bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm kèm theo và tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định trong Bảo hiểm này hoặc đính kèm theo Bảo hiểm này,

 

Nhà bảo hiểm đồng ý với người được bảo hiểm rằng nếu bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm (được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm) hay bất kỳ khoảng thời hạn mở rộng tiếp theo nào mà người được bảo hiểm đã thanh toán thêm phí bảo hiểm và Nhà bảo hiểm chấp thuận tái tục Bảo hiểm này, nếu các hạng mục (hay bất kỳ bộ phận nào của một hạng mục) được liệt kê trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm, hiện diện tại địa điểm được bảo hiểm, bị bất kỳ tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân như: sai sót trong khi đúc và khuyết tật của vật liệu, lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, tay nghề kém, thiếu kỹ năng, thiếu thận trọng, thiếu nước trong nồi hơi, nổ vật lý, xé rách do lực ly tâm, đoản mạch, bão, hay do bất kỳ nguyên nhân nào khác không bị loại trừ dưới đây, tới mức mà các hạng mục đó cần phải được thay thế hoặc sửa chữa, thì

 

 Bảo hiểm đổ vỡ máy móc là gì

 

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc là gì --

 

Nhà bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm các tổn thất hay tổn hại đó bằng tiền mặt, thay thế hay sửa chữa (tuỳ Nhà bảo hiểm lựa chọn) với số tiền không vượt quá trị giá tương ứng của từng hạng mục được bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm trong một năm và tổng cộng lại, không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm.

 

Bảo hiểm này sẽ áp dụng cho các hạng mục được bảo hiểm sau khi hạng mục đó đã kết thúc thành công quá trình chạy thử trước khi đưa vào sử dụng, dù hạng mục đó đang hoạt động hay tạm ngừng, hay được tháo dỡ để làm vệ sinh hoặc bảo dưỡng, hay trong khi tiến hành các công việc nói trên, hay khi vận chuyển trong khu vực địa điểm được bảo hiểm, hoặc khi lắp ráp lại sau đó.

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc là gì

 

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Nhà bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

 1. Mức khấu trừ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm mà người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi một sự cố; nếu đồng thời nhiều hạng mục cùng bị tổn thất trong một sự cố thì người được bảo hiểm sẽ chỉ phải chịu mức khấu trừ không vượt quá mức khấu trừ lớn nhất được quy định riêng cho các hạng mục liên quan đó;

 

 1. Tổn thất hay tổn hại các dụng cụ có thể thay đổi như bàn ren, khuôn đúc, khuôn dập, các bộ phận mà khi sử dụng và/hoặc do bản chất tự nhiên có tỷ lệ hao mòn hay giảm trị giá lớn như: gạch chịu lửa, búa, các đồ vật làm từ thủy tinh, dây cu roa, dây thừng, dây kim loại, lốp cao su hoặc các vật liệu dùng trong quá trình hoạt động như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu, chất xúc tác;
 2. Tổn thất hay tổn hại gây ra do cháy, sét đánh trực tiếp, nổ hoá học (loại trừ do nổ khí hơi đốt trong nồi hơi),  chữa cháy hay sự phá huỷ do hậu quả của công tác chữa cháy, máy bay hay các vật thể hàng không hay bộ phận của nó rơi vào, trộm cắp hay hành động mưu toan trộm cắp, nhà đổ sập, lũ, lụt, động đất, đất lún, đất sụt, tuyết lở, cuồng phong, xoáy lốc, núi lửa hay các thảm hoạ thiên nhiên tương tự;
 3. Tổn thất hay tổn hại mà người cung cấp thiết bị, chủ thầu hay người sửa chữa phải chịu trách nhiệm, chiếu theo luật định hay hợp đồng;

 

 1. Tổn thất hay tổn hại do sai sót hay khuyết tật sẵn có trước khi Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực mà người được bảo hiểm hay đại diện của họ có khả năng nhận biết được, dù Nhà bảo hiểm có biết được các sai sót khuyết tật đó hay không;
 2. Tổn thất hay tổn hại do hành động cố ý hay sơ xuất nghiêm trọng của người được bảo hiểm hay đại diện của họ;

 

 1. Bất kỳ hậu quả nào của chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, sa thải, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch - đại diện hay có liên quan tới các tổ chức chính trị, tịch biên, trưng dụng hay phá hủy theo lệnh của chính phủ hợp pháp hay thực tại hoặc theo lệnh của bất kỳ cơ quan đương cục nào;

 

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc là gì

 

 

 1. Bất kỳ hậu quả nào của phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;
 2. Tổn thất hay tổn hại là hậu quả trực tiếp của tác động liên tục trong quá trình vận hành (như: hao mòn và hư hỏng, tạo ra lỗ hổng, ăn mòn cơ học, ăn mòn do hoá học, rỉ sét, đóng cặn trong nồi hơi,…);
 3. Tổn thất hậu quả hay trách nhiệm bất kỳ hình thức nào, bất kỳ khoản thanh toán nào vượt quá số tiền bồi thường cho thiệt hại vật chất như quy định trong Bảo hiểm này.
 4. Tổn thất hay tổn hại trực tiếp hay gián tiếp do khủng bố

 

Trong các trường hợp khiếu tố, kiện tụng hay kiện cáo mà Nhà bảo hiểm cho là không thuộc phạm vi bảo hiểm chiếu theo điểm loại trừ 7 nêu trên, các tổn thất hay trách nhiệm nào đó không được bồi thường theo Bảo hiểm này thì việc chứng minh rằng các tổn thất hay trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm là nhiệm vụ của Người được bảo hiểm.

 

CÁC QUY ĐỊNH

Điểm 1 - Số Tiền Bảo Hiểm

Bảo hiểm này đòi hỏi số tiền được bảo hiểm của máy móc phải bằng trị giá thay thế của một máy móc mới, tương tự cùng loại và cùng công suất, trong đó trị giá thay thế sẽ bao gồm cả chi phí vận chuyển, các khoản lệ phí và thuế hải quan, nếu có, và chi phí lắp đặt. Trong trường hợp số tiền bảo hiểm thấp hơn trị giá bảo hiểm yêu cầu, thì khi xảy ra tổn thất Nhà bảo hiểm chỉ thanh toán cho người được bảo hiểm số tiền bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và trị giá phải bảo hiểm. Nếu có nhiều hạng mục thì đều phải tuân thủ theo điều kiện này một cách riêng biệt.

Điểm 2 - Cơ Sở Giải Quyết Bồi Thường

a)       trường hợp tổn hại xảy ra đối với hạng mục được bảo hiểm có thể sửa chữa được - Nhà bảo hiểm sẽ thanh toán chi phí cần thiết liên quan để khôi phục lại trạng thái của máy móc bị tổn hại đúng như hiện trạng ban đầu trước khi xảy ra sự cố cùng với các khoản chi phí tháo dỡ và lắp ráp lại với mục đích tiến hành sửa chữa cũng như các chi phí vận chuyển thông thường tới và từ xưởng sửa chữa, các khoản lệ phí và thuế hải quan, nếu có, với điều kiện là các khoản chi phí đó không vượt quá số tiền bảo hiểm. Nếu việc sửa chữa được tiến hành tại xưởng của người được bảo hiểm thì Nhà bảo hiểm sẽ bồi thường các chi phí về nguyên vật liệu, tiền lương phải chi cho cộng việc sửa chữa đó cộng với một tỷ lệ hợp lý chi phí quản lý.

 

Đối với các bộ phận thay thế, sẽ không áp dụng khấu trừ phần hao mòn, nhưng sẽ tính đến trị giá thu hồi.

Trường hợp chi phí sửa chữa hạng mục bị tổn thất nói trên bằng hay vượt quá trị giá thực tế của hạng mục bảo hiểm ngay trước khi xảy ra tổn thất, thì hạng mục này được coi như bị tổn thất toàn bộ và việc giải quyết bồi thường sẽ dựa trên cơ sở được quy định theo điểm b) dưới đây.

a)    trường hợp một hạng mục được bảo hiểm bị huỷ hoại hoàn toàn - Nhà bảo hiểm sẽ thanh toán theo trị giá thực tế của hạng mục đó ngay trước khi xảy ra tổn thất, kể cả chi phí vận chuyển thông thường, chi phí lắp đặt và thuế hải quan, nếu có, với điều kiện các khoản chi phí đó phải được bao gồm trong số tiền bảo hiểm, trị giá thực tế này được tính toán bằng cách lấy trị giá thay thế mới trừ đi khấu hao hợp lý của hạng mục đó.  Nhà bảo hiểm cũng sẽ thanh toán khoản chi phí tháo dỡ thông thường các máy móc bị tổn thất nhưng sẽ khấu trừ trị giá thu hồi được.

 

Bất kỳ khoản chi phí phụ cho việc làm thêm giờ, làm đêm, làm trong ngày lễ và các chi phí vận chuyển nhanh (express) chỉ được bảo hiểm theo Bảo hiểm này trong trường hợp được thỏa thuận riêng bằng văn bản.

Chi phí của công việc thay đổi, bổ sung, làm hoàn thiện hơn hay bảo dưỡng sẽ không được bảo hiểm theo Bảo hiểm này.

Chi phí cho việc sửa chữa tạm thời trước đó sẽ do Nhà bảo hiểm chịu nếu việc sửa chữa đó là một phần của công việc sửa chữa cuối cùng và không làm tăng thêm tổng chi phí sửa chữa.

Nhà bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường sau khi đã có đủ các hoá đơn, chứng từ cần thiết để chứng tỏ hợp lệ rằng việc sửa chữa đã được tiến hành hay việc thay thế đã được thực hiện, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138