Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm dữ liệu trong máy tính

Bảo hiểm dữ liệu trong máy tính

 

  1. 1.             ĐIỀU KHOẢN VỀ CÁC DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG MÁY VI TÍNH

 

Phạm vi bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này bao gồm cả các dữ liệu trên hệ thống máy vi tính, nhưng chỉ đối với giá trị của các phương tiện lưu trữ  cùng với các chi phí hành chính và chi phí cho thời gian sử dụng máy vi tính để tái tạo lại những dữ liệu đó (loại trừ bất kỳ chi phí nào liên quan tới việc làm lại những thông tin được lưu trữ trong đó) và không bồi thường cho giá trị của thông tin lưu trữ đối với Người được bảo hiểm.

 

  1. 2.             ĐIỀU KHOẢN GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

 

Đối với riêng những hàng hóa đã được bán  nhưng chưa được giao tới người mua mà Người được bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm trông coi và hợp đồng mua bán đối với những hàng hóa này theo điều kiện bán hàng, do xảy ra mất mát hoặc hư hại bởi bất cứ hiểm họa nào được bảo hiểm  phải hủy bỏ toàn bộ hay trong phạm vi những mất mát hoặc hư hại này thì trách nhiệm của PJICO sẽ được căn cứ theo giá trị hợp đồng của hàng hóa đã bị mất mát hoặc hư hại và để xác định được sự phân bổ thiệt hại, giá trị của tất cả hàng hóa mà điều khoản này có thể áp dụng trong trường hợp xảy ra mất mát hoặc thiệt hại cũng được xác định trên cơ sở giá trị hợp đồng như đề cập ở trên.

 Bảo hiểm dữ liệu trong máy tính

 

Bảo hiểm dữ liệu trong máy tính

 

  1. 3.             ĐIỀU KHOẢN VỀ KIẾM SOÁT TÀI SẢN

 

Bộ Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không bị phương hại bởi một hành động hoặc sự cẩu thả của một cá nhân (không phải là Người được bảo hiểm có tên trong GCNBH/ HĐBH), khi những hành động hoặc sự cẩu thả ấy không nằm trong sự kiểm soát của Người được bảo hiểm.

 

4.             ĐIỀU KHOẢN LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG DẪN

 

Phạm vi Bảo hiểm này bồi thường cho các chi phí làm sạch đường ống dẫn bao gồm chi phí cần thiết để làm sạch và/hoặc sửa chữa đường ống, máng nước, cống rãnh và những thứ tương tự ở quanh khu vực có tài sản được bảo hiểm là hậu quả của tổn thất được bảo hiểm.

Các bên thỏa thuận rằng hạn mức trách nhiệm của Người bảo hiểm cho mỗi và mọi tổn thất không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH và trách nhiệm của Người bảo hiểm không lớn hơn tổng số tiền bảo hiểm.

 

  1. 5.             ĐIỀU KHOẢN VỀ CHI PHÍ CHO VIỆC PHÁ ĐỔ, DỌN DẸP HIỆN TRƯỜNG VÀ LẮP ĐẶT VÁN CHE HÀNG RÀO TẠM THỜI

 

Bộ Hợp đồng Bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm cho các chi phí hợp lý phát sinh trong việc phá đổ tòa nhà và/hoặc dọn dẹp hiện trường, lắp đặt và bảo trì các ván che hàng rào tạm thời trên các con đường hoặc vỉa hè trong quá trình phá đổ, dọn dẹp hiện trường và/hoặc hoạt động của tòa nhà sau khi tài sản được bảo hiểm bị tổn thất thiệt hại gây ra bởi cháy hoặc các rủi ro khác được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng này, với số tiền bảo hiểm không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH và tổng trách nhiệm của PJICO đối với tổn thất, kể cả các chi phí này, không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.

 

  1. 6.             ĐIỀU KHOẢN CHI PHÍ SOẠN THẢO LẠI TÀI LIỆU VÀ LẬP HỒ SƠ KHIẾU NẠI

 

Phạm vi Bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này được giới hạn đối với:

a)     chi phí soạn thảo lại tài liệu nhưng chỉ bồi thường giá trị của nguyên vật liệu cùng với chi phí hành chính để soạn thảo lại những tài liệu này và

b)     chi phí hợp lý mà Người được bảo hiểm đã bỏ ra để tạo lập và chứng thực những thông tin do Người bảo hiểm yêu cầu theo điều kiện của bộ Hợp đồng bảo hiểm.

Các bên đồng ý rằng trách nhiệm bồi thường của PJICO sẽ không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

 

  1. 7.             ĐIỀU KHOẢN CHI PHÍ LẮP ĐẶT LẠI

 

Phạm vi bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này được mở rộng bao gồm cả chi phí cho việc lắp đặt, định vị và lắp đặt lại máy móc thiết bị do hậu quả của việc phá hủy hay hư hại phát sinh từ các rủi ro được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này với điều kiện là tổng số tiền có thể được bồi thường đối với mỗi hạng mục tài sản ghi trong bộ Hợp đồng không vượt quá số tiền bảo hiểm cho mỗi hạng mục đó.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

 

  1. 8.             ĐIỀU KHOẢN VỀ CHI PHÍ TẠO LẬP LẠI TÀI LIỆU

 

Phạm vi Bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này mở rộng bồi thường cho Người được bảo hiểm những chi phí và phí tổn phát sinh trong việc thay thế và phục hồi tài liệu nhưng chỉ trong phạm vi giá trị của nguyên vật liệu chứ không phải là giá trị của những thông tin đó đối với Người được bảo hiểm mà có thể bị phá huỷ, hư hại, mất mát hoặc thất lạc.

Các bên ghi nhận rằng các tài liệu nói trên có thể bao gồm chứng thư, biên bản, thoả thuận, bản đồ, sơ đồ, hồ sơ, sách, thư từ, giấy chứng nhận và các tài liệu tương tự nhưng loại trừ trái phiếu thu lợi, séc ngân hàng, giấy thanh toán và các loại giấy tờ có thể giao dịch khác.

Các bên cũng đồng ý rằng trách nhiệm bồi thường của PJICO theo Điều khoản này không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

 

  1. 9.             ĐIỀU KHOẢN VỀ CHI PHÍ BẢO VỆ TẠM THỜI

 

Bộ Hợp đồng bảo hiểm này mở rộng bồi thường cho chi phí bảo vệ tạm thời phát sinh một cách cần thiết và hợp lý nhằm đảm bảo cho sự an toàn và bảo vệ tài sản trong khi chờ sửa chữa hay thay thế tài sản bị thiệt hại.

Các bên cũng đồng ý rằng trách nhiệm bồi thường của PJICO theo Điều khoản này không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

 

  1. 10.         ĐIỀU KHOẢN CHI PHÍ SỬA CHỮA TẠM THỜI

 

Trong trường hợp một bộ phận của tài sản được bảo hiểm bị tổn hại thuộc trách nhiệm của PJICO, bộ Hợp đồng bảo hiểm này sẽ mở rộng để bồi thường cho chi phí cần thiết và hợp lý liên quan đến việc sửa chữa tạm thời cho tài sản đó vì lý do khẩn cấp nếu việc sửa chữa đó cấu thành một bộ phận của việc sửa chữa cuối cùng và không làm gia tăng tổng chi phí sửa chữa. Các chi phí thay thế, lắp đặt, cải tiến hoặc đại tu sẽ không được bồi thường trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này.

Luôn với điều kiện rằng những chi phí này không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138