Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Điều khoản về xe ô tô

Điều khoản về xe ô tô

 

  1. 1.             ĐIỀU KHOẢN VỀ XE Ô TÔ

 

Các bên thoả thuận và đồng ý rằng PJICO cho phép ô tô được cất giữ ở trong nhà và Người được bảo hiểm cam kết rằng vào bất cứ thời gian nào cũng không để chất lỏng dễ cháy với mục đích làm nhiên liệu  cho xe ô tô tại bất kỳ vị trí nào trong ngôi nhà thuộc sự kiểm soát của Người được bảo hiểm trừ khi các chất đó được chứa trong các bình dự trữ của những xe ô tô đó hoặc trong hệ thống kho chứa ngầm đã được chấp nhận là phù hợp hoặc trong công te nơ kim loại được niêm phong.

 Điều khoản về xe ô tô

 

Điều khoản về xe ô tô

 

  1. 2.             ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM DƯỚI GIÁ TRỊ 85% (loại trừ hàng hóa trong kho)

 

Cho dù có các quy định nào trái ngược trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này, nếu số tiền bảo hiểm theo bộ Hợp đồng này do Người được bảo hiểm kê khai, các bên thoả thuận và ghi nhận rằng nếu tại thời điểm tổn thất, Số tiền bảo hiểm không lớn hơn 85% giá trị thay thế với các hạng mục không phải là hàng hoá, Người được bảo hiểm sẽ được coi như là tự bảo hiểm cho phần chênh lệch và sẽ tự chịu một phần theo tỷ lệ tương ứng của mỗi tổn thất có thể phát sinh. Nếu có từ hai hạng mục trở lên được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này thì mỗi hạng mục đó sẽ tuân theo điều khoản này một cách riêng rẽ.

 

  1. 3.             ĐIỀU KHOẢN VỀ MÁI CHE, RÈM CHẮN VÀ BẢNG HIỆU

 

Bộ Hợp đồng bảo hiểm này mở rộng bồi thường cho thiệt hại đối với mái che, rèm chắn, bảng hiệu và các trang bị khác lắp đặt bên ngoài của các hạng mục được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng với điều kiện là số tiền bồi thường theo điều khoản này không vượt quá Hạn mức trách nhiệm được quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

 

  1. 4.             ĐIỀU KHOẢN NỔ NỒI HƠI

 

Phạm vi bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được áp dụng đối với các tổn thất bất ngờ tới những tài sản được quy định theo bộ Hợp đồng này phát sinh do nổ nồi hơi, bình chứa và các thiết bị hoạt động bằng áp lực hơi nước với điều kiện là Người được bảo hiểm phải thực hiện các biện pháp an toàn hợp lý để tuân thủ theo tất cả các yêu cầu pháp quy liên quan tới việc kiểm tra áp dụng đối với nồi hơi, bình chứa và các thiết bị có nguy cơ phát nổ.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

 

  1. 5.             ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM NỔ NỒI HƠI/THIẾT BỊ ÁP LỰC

 

Dù cho có bất cứ quy định nào khác trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và tuyên bố rằng bộ Hợp đồng được mở rộng để bồi thường cho thiệt hại đối với Nồi hơi và các Thiết bị áp lực do nổ và sụp đổ phát sinh từ bên trong thiết bị đó.

Trong điều khoản này, Nổ có nghĩa là sự xé rách bất ngờ và dữ dội các cấu trúc cố định của thiết bị do tác động của hơi nước hoặc áp lực của chất lỏng hoặc cấu trúc của chúng bị dịch chuyển cùng với sự thoát ra dữ dội của chất chứa bên trong, áp suất đã vượt quá áp suất tối đa cho phép bởi cơ quan kiểm tra. Thuật ngữ Nổ không bao gồm hư hỏng do chạy thử.

Sụp đổ có nghĩa là sự biến dạng bất ngờ và nguy hiểm của bất cứ bộ phận cố định nào của thiết bị do uốn cong hoặc dập nát, cho dù có gẫy nứt hay không (Loại trừ trường hợp chạy thử với áp suất không vượt quá áp suất tối đa cho phép). Thuật ngữ Sụp đổ không bao gồm hư hỏng do chạy thử.

Các sai sót sau không được hiểu là Nổ hoặc Sụp đổ cho dù có thể cần phải sửa chữa hoặc thay thế

        i.            hao mòn, hư hỏng dần của nguyên vật liệu, do rò rỉ, ăn mòn tự nhiên hoặc do tác động của nhiên liệu hay các nguyên nhân khác

     ii.            biến dạng, méo mó phát triển dần theo thời gian của các bộ phận của thiết bị

   iii.            nứt vỡ, gẫy, rỗ, cán mỏng, rạn, rách , cùng với những rò rỉ hoặc hư hại đối với ống dẫn, ống phun của  thiết bị gây ra do nhiệt độ tăng hoặc rò rỉ tại các mối nối, đường ống hoặc các bộ phận khác của thiết bị

   iv.            hư hỏng các mối nối

Nhưng không loại trừ Nổ hoặc Sụp đổ gây ra từ những sai sót đó

Thuật ngữ Nồi hơi và Thiết bị áp lực bao gồm cả những thiết bị nhiệt, bộ phận tiết kiệm, khung bệ, bộ phận nối, van và ống dẫn hơi nước.

Những loại trừ áp dụng với điều khoản này

Thiệt hại gây ra trong quá trình chạy thử của thiết bị và phát sinh từ đó

Nếu tại thời điểm xảy ra Nổ hoặc Sụp đổ hoặc các thiệt hại khác được bảo hiểm theo điều khoản này:

a)     tải trọng của các van an toàn của từng hạng mục của thiết bị vượt quá mức độ cho phép đã ghi trong chứng nhận mới nhất được ban hành theo Qui tắc thanh tra nồi hơi.

b)     bất kỳ van an toàn hạn chế áp suất nào bị tháo dỡ hoặc không hoạt động, hoặc

c)     khi một hạng mục cụ thể không được cấp chứng nhận an toàn của Cơ quan chức năng về an toàn Người được bảo hiểm sẽ không được bồi thường theo điều khoản này.

Cụm từ được gạch chân tại "Những điểm loại trừ áp dụng cho tất cả các phần” sẽ không áp dụng đối với phạm vi bảo hiểm theo điều khoản này.

Trách nhiệm của PJICO sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm riêng tương ứng cho phần “Nổ nồi hơi và các thiết bị áp lực" trong GCNBH/ HĐBH đối với mỗi tổn thất hoặc một loạt các tổn thất phát sinh từ bất kỳ một sự cố nào tại bất kỳ một địa điểm nào.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

 

  1. 6.             ĐIỀU KHOẢN VỀ NHÃN VÀ MÁC THƯƠNG MẠI

 

1)     Trong trường hợp phát sinh khiếu nại về tổn thất của tài sản được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này, các bên hiểu và thoả thuận rằng PJICO sẽ không bán bất cứ hàng hoá dán nhãn đã thu hồi được khi chưa có văn bản chấp thuận của Người được bảo hiểm. Trong trường hợp Người được bảo hiểm không chấp thuận việc bán các hàng hoá đó, phần giá trị thu hồi theo thoả thuận sẽ được tính đến khi giải quyết bồi thường.

Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình có thể đóng dấu hiệu "hàng hoá cứu được" lên trên hàng hoá hoặc công te nơ hoặc có thể bóc hoặc xoá nhãn và mác thương mại cũ nếu việc dán lại, hay bóc xoá nhãn hiệu không gây hư hại vật chất cho hàng hoá này với điều kiện là việc dán lại nhãn hiệu phải tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật

2)     Trong trường hợp hư hại gây ảnh hưởng tới nhãn mác, công te nơ hoặc bao gói, PJICO sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho số tiền lớn hơn khoản tiền đầy đủ để thanh toán chi phí mua nhãn mác, công te nơ hoặc bao gói mới và chi phí tu sửa lại hàng hoá nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá giá trị bảo hiểm của hàng hoá bị hư hại.

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138