Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bán bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Bán bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Công ty bán bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp là công ty bảo hiểm PJICO. Chúng tôi bán bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp trong phạm vi cả nước.

THIỆT HẠI VẬT CHẤT

PJICO đồng ý rằng nếu bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm, bất kỳ tài sản nào ghi trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp và hiện hữu tại địa điểm được bảo hiểm hoặc bất kỳ bộ phận nào của tài sản đó bị mất mát, huỷ hoại hoặc hư hại một cách bất ngờ, không lường trước được thì PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tài sản hoặc bộ phận tài sản bị mất mát, huỷ hoại hoặc hư hại đó theo cách thức quy định sau đây, bằng tiền, hoặc bằng cách thay thế hoặc sửa chữa tài sản bị tổn thất (theo sự lựa chọn của PJICO), nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm của từng hạng mục tài sản quy định trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm, và trong mỗi sự cố không vượt quá giới hạn bồi thường (trong trường hợp có quy định giới hạn đó), và tổng cộng lại, không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp.

Các điều kiện đặc biệt

 Bán bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Bán bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

1.   Số tiền bảo hiểm:

Bộ hợp đồng bảo hiểm này yêu cầu số tiền bảo hiểm kê khai trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm không được nhỏ hơn chi phí phục hồi tài sản trở lại trạng thái ban đầu tại ngày đầu tiên của thời hạn bảo hiểm, điều đó có nghĩa rằng đó là chi phí cho việc thay thế các hạng mục được bảo hiểm bằng một hạng mục mới có điều kiện tương tự như hạng mục được thay thế, không tốt hơn, không hoàn hảo hơn khi tài sản đó còn mới.

 

2.   Cơ sở giải quyết bồi thường:

Trong trường hợp tài sản bị tổn thất, số tiền bồi thường sẽ được tính trên cơ sở phục hồi hay thay thế tài sản bị tổn thất nhưng tuân theo những điều kiện dưới đây:

2.1. Phục hồi hay thay thế có nghĩa là:

       (1)  Khi tài sản bị mất mát hay huỷ hoại thì việc xây dựng lại bất kỳ ngôi nhà nào hay việc thay thế bất cứ tài sản nào bằng tài sản tương tự chỉ được thực hiện ở mức ngang bằng chứ  không thể tốt hơn hay đắt hơn tài sản đó khi còn mới,

(2)  Khi tài sản bị hư hại, thì việc sửa chữa và phục hồi phần tài sản bị thiệt hại cũng chỉ được thực hiện ở mức ngang bằng chứ không tốt hơn hoặc hoàn hảo hơn tài sản đó khi còn mới.

2.2. Các điều khoản đặc biệt:

(1)  Công việc phục hồi tài sản bị tổn thất (việc này có thể được thực hiện ở một địa điểm khác và với cách thức phù hợp với yêu cầu của Người được bảo hiểm nhưng không làm tăng thêm trách nhiệm của PJICO) phải được bắt đầu và thực hiện với một sự khẩn trương hợp lý nếu không PJICO sẽ không trả bất kỳ khoản tiền nào vượt quá số tiền lẽ ra đã được thanh toán nếu như không có điều khoản đặc biệt này.

(2)  Nếu như một tài sản nào đó chỉ bị mất mát, huỷ hoại hay hư hại một phần thì trách nhiệm của PJICO sẽ không vượt quá tổng số tiền biểu thị số chi phí mà lẽ ra PJICO phải thanh toán cho việc phục hồi tài sản đó nếu như nó bị huỷ hoại hoàn toàn,

(3)  Nếu tại thời điểm phục hồi, số chi phí cần thiết để phục hồi tài sản với giả thiết nó bị phá huỷ hoàn toàn, vượt quá số tiền bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất thì Người được bảo hiểm được coi như tự bảo hiểm cho phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm và số tiền biểu thị chi phi phục hồi toàn bộ tài sản và sẽ tự chịu một tỷ lệ tương ứng trong tổn thất đó,

(4)  Chừng nào chi phí phục hồi hoặc thay thế tài sản chưa thực sự phát sinh thì số tiền bồi thường cho mỗi hạng mục tài sản sẽ được tính trên cơ sở giá trị thực tế của hạng mục tài sản đó tại thời điểm ngay trước khi tài sản bị tổn thất, sau khi đã trừ đi tỷ lệ khấu hao theo năm và điều kiện sử dụng.

 

3.   Bồi thường tổn thất thực tế trong phạm vi số tiền bảo hiểm (không bồi thường theo tỷ lệ)

3.1. Những hạng mục tài sản dưới đây được bồi thường trên cơ sở tổn thất thực tế nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm của từng hạng mục kê khai trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp:

- Tiền và sưu tập tem.

- Xe đạp và các tài sản cá nhân khác của nhân viên.

- Tài liệu, bản thảo và sổ sách kinh doanh: nhưng chỉ tính giá trị vật liệu và chi phí lao động của nhân viên hành chính và hao phí thời gian của máy tính trong việc tái tạo lại những dữ liệu như vậy (loại trừ bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc tạo ra những thông tin để lưu trữ) nhưng không tính đến giá trị của thông tin lưu trữ trong đó đối với Người được bảo hiểm.

- Mẫu hàng, mẫu mốt, khuôn đúc, những bản sơ đồ và thiết kế: chỉ tính hao phí lao động và nguyên vật liệu tiêu hao cho việc phục hồi chúng.

3.2. Dọn dẹp hiện trường:

Quy tắc bảo hiểm này bảo hiểm cả những chi phí cần thiết cho việc di chuyển những tài sản được bảo hiểm bị tổn thất ra khỏi địa điểm được bảo hiểm nếu chúng bị hủy hoại hoặc hư hại do những rủi ro được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này.

Hạn mức trách nhiệm của PJICO trong việc di chuyển đổ vỡ không vượt quá số tiền đã kê khai trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp.

 

4.   Bổ sung tài sản bảo hiểm

Bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp này, trên cơ sở các điều kiện và điều khoản trên, sẽ mở rộng để bảo hiểm cho:

- Bất cứ ngôi nhà, máy móc và các thiết bị cùng loại nào mới phát sinh mà chưa được bảo hiểm, và

- Những hạng mục được sửa đổi, cải tạo, phần xây cơi nới thêm của các công trình, máy móc và các thiết bị được bảo hiểm khác.

Xảy ra trong thời gian Bộ hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực tại bất cứ địa điểm nào được bảo hiểm, với điều kiện là:

(1)   Tại mỗi địa điểm số tài sản bổ sung này sẽ không vượt quá 5% số tiền bảo hiểm của mỗi hạng mục,

(2)      Người được bảo hiểm thông báo cho PJICO trong vòng 3 tháng các chi tiết của tài sản bổ sung và đóng phí bảo hiểm bổ sung tương ứng nếu PJICO yêu cầu./.

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138