Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Hướng dẫn giám định bồi thường bảo hiểm cháy nổ

Hướng dẫn giám định bồi thường bảo hiểm cháy nổ

1. Mục đích: Hướng dẫn giám định bồi thường bảo hiểm cháy nổ

Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng nội dung Quy trình giám định-bồi thường, hướng dẫn này bổ sung và chi tiết thêm các bước tiến hành giám định-bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm cháy và tài sản trong toàn bộ hệ thống của PJICO  

 Hướng dẫn giám định bồi thường bảo hiểm cháy nổ

 

Hướng dẫn giám định bồi thường bảo hiểm cháy nổ

 

2. Phạm vi công việc: Hướng dẫn giám định bồi thường bảo hiểm cháy nổ

Áp dụng cho việc giám định-bồi thường các vụ tổn thất thuộc nghiệp vụ bảo hiểm cháy và tài sản trong toàn bộ hệ thống của PJICO  

 

3. Các tài liệu liên quan:

 • Luật Kinh doanh bảo hiểm do Quốc hội thông qua ngày 09/12/2000 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi  
 • Quy tắc của từng loại hình bảo hiểm nghiệp vụ cháy và tài sản          
 • Các tài liệu hướng dẫn và văn bản pháp luật liên quan

 

4. Định nghĩa

4.1. Nghiệp vụ bảo hiểm cháy và tài sản bao gồm các loại hình bảo hiểm sau :

 • Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt
 • Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
 • Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
 • Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh kèm theo và là một bộ phận không tách rời đơn bảo hiểm thuộc nhóm nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn.
 • Bảo hiểm trộm cắp (Theft Insurance)
 • Bảo hiểm tiền (Tiền vận chuyển, tiền trong két ...)

4.2 Phòng chức năng được hiểu là Phòng được giao nhiệm vụ giải quyết tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm cháy và tài sản

 

5. Nội dung:

5.1. Hướng dẫn công tác giám định bảo hiểm cháy và tài sản 

5.1.1 Nhận thông tin tổn thất:

Sau khi nhận được thông tin tổn thất Giám định viên/Người được giao nhiệm vụ phải tiến hành thu thập và chuẩn bị các tài liệu liên quan của Công ty đến công tác giám định để xử lý thông tin được thích hợp. Các tài liệu liên quan sơ bộ như sau :

 • Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm, Đơn bảo hiểm và các Sửa đổi bổ sung đã cấp, Giấy đề nghị bảo hiểm,...
 • Quy trình giám định bảo hiểm cháy&tài sản
 • Quy trình bồi thường bảo hiểm cháy&tài sản
 • Hướng dẫn giám định-bồi thường bảo hiểm cháy&tài sản
 • Quy định về phối hợp và Hướng dẫn thông báo tái bảo hiểm
 • Các văn bản tài liệu liên quan khác

5.1.2 Xử lý thông tin tổn thất :

Giám định viên/Người được giao nhiệm vụ kiểm tra sơ bộ các thông tin tổn thất theo tài liệu liên quan đã thu thập như sau:

 • Căn cứ theo Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm, Đơn bảo hiểm và các Sửa đổi bổ sung đã cấp, Giấy đề nghị bảo hiểm,... để kiểm tra các thông tin sau :

ü Đối tượng tổn thất có tham gia bảo hiểm không?

ü Tổn thất có nằm trong địa điểm và thời hạn bảo hiểm?

ü Nguyên nhân tổn thất dự đoán có khả năng thuộc phạm vi bảo hiểm?

ü Mức độ và giá trị tổn thất ước tính có nằm dưới Mức miễn thường/khấu trừ hay không?             

 • Xác nhận nộp phí bảo hiểm theo Mẫu BM.24.5-01 để kiểm tra việc nộp phí bảo hiểm có đúng theo thỏa thuận hay không?
 • Căn cứ theo Quy định về phối hợp và Hướng dẫn thông báo tái bảo hiểm để xác định cách thức phối hợp và thông báo với tái bảo hiểm cháy nổ
 • Căn cứ theo các thỏa thuận về thông báo và phối hợp giải quyết liên quan khác như: Trách nhiệm đồng bảo hiểm, chỉ định giám định độc lập,...

Sau khi nhận được thông báo tổn thất trong vòng 24 giờ làm việc các cán bộ phải báo cáo ngay cho Trưởng Phòng chức năng/Lãnh đạo phụ trách đề xuất phương án xử lý hoặc chủ động xử lý thông tin về tổn thất đối với các dịch vụ được phân cấp. Tùy từng trường hợp cụ thể, trong vòng 24 giờ làm việc các đơn vị phải báo cáo ngay về công ty bằng văn bản để phối hợp giải quyết hoặc có thể trưng cầu giám định của một cơ quan chức năng hay chỉ định một tổ chức giám định độc lập theo Mẫu BM.24.5-02 để tiến hành giám định tổn thất theo quy định

5.1.3 Giám định tại hiện trường:  

5.1.3.1 Thu thập thông tin và tài liệu về tổn thất

 • Sau khi nhận được các thông tin sơ bộ về tổn thất trong vòng 24 giờ làm việc Giám định viên/Người được giao nhiệm vụ cần đến ngay hiện trường trừ trường hợp bất khả kháng để nắm bắt và theo dõi diến biến vụ việc. Ngay khi có thể Giám định viên/Người được giao nhiệm vụ cần ghi chép và thu thập những thông tin sau:

ü Nghành nghề và loại hình sản xuất kinh doanh

ü Những sản phẩm chính, phụ và các dịch vụ đang cung cấp  

ü Sơ lược về quy trình sản xuất và/hoặc nguyên lý hoạt động

ü Số ngày làm việc trong tuần và số ca làm việc trong ngày

ü Số lượng công nhân và bảo vệ của từng ca     

ü Quy chế và trang thiết bị của đội phòng cháy chữa cháy nếu xảy ra hỏa họan

ü Thời gian bắt đầu đi vào hoạt động và dự kiến ngừng hoạt động nếu có

ü Tình hình sản xuất kinh doanh trước khi bị tổn thất : doanh thu, sản lượng, lỗ, lãi,…  

ü Lịch sử về các loại tổn thất đã xảy ra

 • Những thông tin thu thập nêu trên cần được thu thập một cách tỉ mỉ cẩn thận, qua những thông tin này Giám định viên/Người được giao nhiệm vụ sơ bộ đánh giá được một số điểm sau:

ü Phán đoán sơ bộ được nguyên nhân tổn thất đã xảy ra và nguy cơ của những tổn thất phát sinh sau khi xảy ra thiệt hại

ü Khả năng phát hiện và dập tắt đám cháy của Người được bảo hiểm cũng như mức độ quan tâm của họ trong vấn đề phòng cháy chữa cháy nếu xảy ra tổn thất hỏa hoạn    

ü Sơ bộ đánh giá được tài sản thiệt hại còn cũ hay mới, mức độ khấu hao tài sản qua thời gian và chế độ sử dụng

Khả năng trục lợi bảo hiểm của khách hàng nếu tình hình kinh doanh thua lỗ hoặc sản xuất đang đình đốn,… 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138