Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm công trình xây dựng năm 2018 thế nào

Bảo hiểm công trình xây dựng năm 2018 thế nào

Mọi người đang thắc mắc những thay đổi về bảo hiểm công trình xây dựng năm 2018 như thế nào. Bảo hiểm công trình xây dựng được PJICO cung cấp trên thị trường Việt nam kể từ những ngày đầu thành lập năm 1995. Tới nay, đã hơn hai mươi năm trên thị trường PJICO vẫn thường xuyên được lựa chọn là một trong những nhà bảo hiểm công trình xây dựng hàng đầu

 Bảo hiểm công trình xây dựng năm 2018 thế nào

 

Bảo hiểm công trình xây dựng năm 2018 thế nào

 

Bảo hiểm công trình xây dựng bảo hiểm cho rất nhiều đối tượng như thiệt hại vật chất tại công trình và bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba cụ thể đối tượng bảo hiểm được liệt kê như sau:

 1. Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;
 2. Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
 3. Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
 4. Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng;
  1. Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;
  2. Trách nhiệm đối với người thứ ba.

 

Vậy ai là người phải mua bảo hiểm đại diện đứng ra ký hợp đồng với công ty bảo hiểm người mua bảo hiểm có thể khác với người thụ hưởng bảo hiểm:

 1. Bên mua bảo hiểm công trình xây dựng năm 2018 thế nào là chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án). Trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào giá trúng thầu thì nhà thầu thực hiện việc mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm;
 2. Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm;

 

Cần phân biệt rõ hai khái niệm thời hạn bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm

Trách nhiệm của PJICO bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc từ khi các hạng mục được bảo hiểm có tên trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm được dỡ xuống công trường. Trong trường hợp GCNBH/hợp đồng bảo hiểm được ký kết sau khi công trình đã khởi công thì hiệu lực hợp đồng được xác nhận trong  GCNBH/hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng năm 2018 thế nào

Tuy nhiên, GCNBH/hợp đồng bảo hiểm xây dựng chỉ thực sự có hiệu lực sau khi người được bảo hiểm đã trả phí bảo hiểm ghi trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản.

Đối với những bộ phận, những hạng mục công trình đã được bàn giao hoặc đưa vào sử dụng thì trách nhiệm của PJICO đối với những bộ phận, những hạng mục công trình này sẽ chấm dứt kể từ thời điểm bàn giao hoặc đưa các bộ phận, các hạng mục công trình đó vào sử dụng.

GCNBH/hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày quy định trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm. Mọi trường hợp kéo dài thời hạn bảo hiểm đều phải được PJICO đồng ý bằng văn bản

Bảo hiểm thiệt hại vật chất

 1. 1.      Cam kết bảo hiểm

Nếu trong thời hạn bảo hiểm, bất kỳ một hạng mục tài sản nào có tên trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những nguyên nhân đã bị loại trừ một cách cụ thể, rõ ràng gây ra tới mức cần phải sửa chữa hoặc thay thế thì PJICO có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm tổn thất đó theo quy định tại GCNBH/hợp đồng bảo hiểm này bằng cách trả tiền, sửa chữa hoặc thay thế (theo sự lựa chọn của PJICO). Mức bồi thường đối với từng hạng mục tài sản ghi trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục tài sản đó và trong phạm vi hạn mức trách nhiệm bồi thường đối với mỗi sự kiện bảo hiểm (nếu có). Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm quy định trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm.

PJICO có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra tai nạn dẫn đến yêu cầu bồi thường với điều kiện số tiền bảo hiểm cho chi phí này đã được quy định trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm.

 

1. Mục đích

Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng nội dung Quy trình giám định, Quy trình bồi thường bảo hiểm kỹ thuật, Hướng dẫn này bổ sung và chi tiết thêm các bước tiến hành giám định-bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật trong toàn bộ hệ thống của PJICO  

2. Phạm vi công việc 

Áp dụng cho việc giám định-bồi thường các vụ tổn thất thuộc nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật trong toàn bộ hệ thống của PJICO  

 

3. Các tài liệu liên quan

 • Luật Kinh doanh bảo hiểm do Quốc hội thông qua ngày 09/12/2000 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi  
 • Quy tắc của từng loại hình bảo hiểm nghiệp vụ kỹ thuật        
 • Các tài liệu hướng dẫn và văn bản pháp luật liên quan

5. Nội dung

5.1. Hướng dẫn công tác giám định bảo hiểm kỹ thuật 

5.1.1 Nhận thông tin tổn thất :

Sau khi nhận được thông tin tổn thất, GĐV/NĐPC phải tiến hành thu thập và chuẩn bị các tài liệu liên quan của Công ty đến công tác giám định để xử lý thông tin được thích hợp. Các tài liệu liên quan sơ bộ như sau :

 • Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm, Đơn bảo hiểm và các Sửa đổi bổ sung đã cấp, Giấy đề nghị bảo hiểm,...
 • Quy trình giám định bảo hiểm kỹ thuật
 • Quy trình bồi thường bảo hiểm kỹ thuật
 • Hướng dẫn giám định-bồi thường bảo hiểm kỹ thuật
 • Quy định về phối hợp và Hướng dẫn thông báo tái bảo hiểm
 • Các văn bản, tài liệu liên quan khác

5.1.2 Xử lý thông tin tổn thất :

 • GĐV/NĐPC kiểm tra sơ bộ các thông tin tổn thất theo tài liệu liên quan đã thu thập như sau:

ü Căn cứ theo Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm, Đơn bảo hiểm và các Sửa đổi bổ sung đã cấp, Giấy đề nghị bảo hiểm,... để kiểm tra các thông tin sau :

+ Đối tượng tổn thất có tham gia bảo hiểm không?

+ Tổn thất có nằm trong địa điểm và thời hạn bảo hiểm?

            + Nguyên nhân tổn thất dự đoán có khả năng thuộc phạm vi bảo hiểm?

+ Mức độ và giá trị tổn thất ước tính có nằm dưới Mức miễn thường/khấu trừ hay không?            

ü Xác nhận nộp phí bảo hiểm theo Mẫu BM.25.5 - 01 để kiểm tra việc nộp phí bảo hiểm có đúng theo thỏa thuận hay không?

ü Căn cứ theo Quy định về phối hợp và Hướng dẫn thông báo tái bảo hiểm để xác định cách thức phối hợp và thông báo với tái bảo hiểm

ü Căn cứ theo các thỏa thuận về thông báo và phối hợp giải quyết liên quan khác như: Trách nhiệm đồng bảo hiểm, chỉ định giám định độc lập,...

 • Sau khi nhận được thông báo tổn thất trong vòng 24 giờ làm việc, GĐV/NĐPC phải báo cáo ngay cho Trưởng BPGĐ/Lãnh đạo phụ trách đề xuất phương án xử lý hoặc chủ động xử lý thông tin về tổn thất đối với các dịch vụ được phân cấp.
 • Tùy từng trường hợp cụ thể, trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin tai nạn các đơn vị phải báo cáo ngay về công ty bằng văn bản để phối hợp giải quyết hoặc có thể trưng cầu giám định của một cơ quan chức năng hay chỉ định một tổ chức giám định độc lập theo Mẫu BM.25.5-02 để tiến hành giám định tổn thất theo quy định.

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138