Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Mua bảo hiểm tàu thủy ở tphcm

Mua bảo hiểm tàu thủy ở tphcm

Bảo hiểm pjico nhận bảo hiểm tàu thủy ở thành phố hồ chí minh cũng như khắp cả nước. Trước những rủi ro không thể lường trước hết được việc mua bảo hiểm tàu thủy là cần thiết và quan trọng để bảo đảm quyền lợi và tài sản của chủ tàu khi tàu hoạt động ngoài khơi. Mọi chi tiết có thể tham khảo thêm tại website hoặc liên hệ trực tiếp nhân viên của chúng tôi để được hướng dẫn. Hotline : 0888 605 666

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu sơ bộ thông tin bảo hiểm tàu thủy ở tphcm của pjico.

 Mua bảo hiểm tàu thủy ở tphcm

 

Mua bảo hiểm tàu thủy ở tphcm

  1. 1.         HÀNH THỦY

 

1.1.            Tàu này được bảo hiểm trong bất cứ thời gian nào theo những quy định của bảo hiểm này và được quyền chạy có hay không có hoa tiêu, chạy thử và trợ giúp, lai kéo tàu hay thuyền đang gặp nạn. Nhưng phải cam kết tàu sẽ không chạy bằng lai kéo, trừ khi là tập quán hay để tới cảng hay nơi an toàn đầu tiên khi cần trợ giúp, hoặc sẽ không đảm đương những dịch vụ lai kéo hay cứu hộ theo Hợp đồng đã được người được bảo hiểm và/ hoặc chủ tàu và/hoặc người quản lý và/hoặc người thuê tàu thỏa thuận từ trước. Điều khoản 1.1 này không loại trừ trường hợp lai kéo theo tập quán trong việc bốc và dỡ hàng.

1.2.            Bảo hiểm này sẽ không bị ảnh hưởng trong trường hợp người được bảo hiểm có bất cứ hợp đồng nào với hoa tiêu hoặc việc lai kéo theo tập quán mà giới hạn hoặc miễn trừ trách nhiệm của hoa tiêu và/hoặc tàu kéo và/hoặc tàu lai và/hoặc chủ của các đối tượng này khi mà chủ tàu hoặc đại lý của họ chấp nhận hoặc phải chấp nhận những loại hợp đồng như thế để phù hợp với luật hoặc tập quán của nơi đó.

1.3.            Việc thuê máy bay trực thăng để chuyên chở nhân viên cung ứng và các thiết bị tới và/hoặc từ tàu là theo tập quán thì không phương hại đến bảo hiểm này. 

1.4.            Trường hợp tàu được sử dụng vào hoạt động kinh doanh cần phải bốc hay dỡ hàng hóa ngoài biển từ một tàu khác hay sang một tàu khác (không phải là phương tiện cảng hay sông) nếu có tổn thất hay tổn hại của tàu hay có trách nhiệm với mọi tàu khác phát sinh từ công tác bốc hay dỡ như vậy, kể cả trong lúc đang tới gần, áp mạn và rời tàu, đều không được bảo hiểm này bồi thường, trừ khi có báo trước cho người bảo hiểm là tàu được sử dụng vào các hoạt động như vậy và đã thỏa thuận về những điều kiện bảo hiểm sửa đổi và phí bảo hiểm đóng thêm theo yêu cầu của người bảo hiểm.

1.5.            Trường hợp tàu chạy (có hay không có hàng) với mục đích (a) đưa đi phá hủy, hay (b) bán để phá hủy, mọi khiếu nại đòi bồi thường về tổn thất hay tổn hại của tàu xảy ra sau khi chạy như thế được giới hạn tới giá trị thị trường của tàu theo như vật phế thải vào lúc tổn thất hay tổn hại, trừ khi đã có báo trước cho người bảo hiểm và đã thỏa thuận về các sửa đổi điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm theo yêu cầu của người bảo hiểm. Không có điều gì trong điều khoản 1.5 này cản trở việc khiếu nại đòi bồi thường theo điều khoản 8 và/hoặc 10.

 

  1. TIẾP TỤC BẢO HIỂM:

 

Nếu khi hết hạn bảo hiểm này mà tàu đang ở ngoài biển và đang bị hiểm nguy hoặc mất tích với điều kiện đã khai báo cho người bảo hiểm trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm này, tàu được nhận bảo hiểm cho tới cảng kế tiếp an toàn hoặc nếu tàu đang ở cảng và còn hiểm nguy thì cho tới khi tàu được an toàn với phí bảo hiểm theo tỷ lệ tháng.

 

  1. VI PHẠM CAM KẾT:  

 

Tàu được nhận bảo hiểm trong trường hợp vi phạm những cam kết về hàng hóa, kinh doanh, vùng hoạt động, lai kéo, cứu hộ hay ngày khởi hành, với điều kiện phải khai báo ngay cho người bảo hiểm sau khi nhận được tin báo và phải thỏa thuận về những điều kiện bảo hiểm sửa đổi và phí bảo hiểm thêm theo yêu cầu của người bảo hiểm.

 

4.         PHÂN CẤP TÀU:

 

4.1.            Bổn phận của người được bảo hiểm, chủ tàu và người điều hành ngay từ khi bắt đầu và trong suốt thời hạn của bảo hiểm này phải đảm bảo rằng:

4.1.1.      Tàu được phân cấp bởi cơ quan phân cấp tàu đã được người bảo hiểm chấp nhận và cấp tàu phải được duy trì thường xuyên bởi cơ quan phân cấp tàu đó.

4.1.2.      Bất kỳ khuyến cáo hoặc hạn chế được ấn định bởi cơ quan phân cấp tàu có liên quan đến khả năng đi biển của tàu hoặc liên quan đến việc duy trì trạng thái đủ khả năng đi biển của tàu đều phải được hoàn thành đúng với thời gian đã được cơ quan phân cấp tàu quy định.

4.2.            Trong trường hợp có bất kỳ sự vi phạm đến bổn phận được nêu ở điều 4.1, trừ khi người bảo hiểm đã có thỏa thuận khác bằng văn bản, người bảo hiểm sẽ chấm dứt mọi trách nhiệm theo bảo hiểm này kể từ ngày vi phạm, quy định là nếu tàu đang ở ngoài biển thì việc chấm dứt trách nhiệm được trì hoãn cho tới khi tàu về tới cảng kế tiếp.

4.3.            Bất kỳ một biến cố, điều kiện, hay hư hỏng có thể dẫn tới việc cơ quan phân cấp tàu có yêu cầu phải được sửa chữa hoặc hành động khác được thực hiện bởi người được bảo hiểm, chủ tàu hoặc người điều hành thì phải được thông báo ngay lập tức cho cơ quan phân cấp tàu.

4.4.            Nếu người bảo hiểm muốn tiếp xúc trực tiếp với cơ quan phân cấp tàu để lấy thông tin và/hoặc tài liệu thì người được bảo hiểm phải cung cấp sự ủy quyền cần thiết.   

 

  1. KẾT THÚC BẢO HIỂM

 Điều khoản 5 này có ưu thế hơn bất cứ quy định viết tay, đánh máy hoặc in nào trong bảo hiểm này mà không phù hợp với Điều khoản 5 này.

Trừ khi người bảo hiểm thỏa thuận khác bằng viết, bảo hiểm này đương nhiên kết thúc vào lúc:

5.1.  Thay đổi cơ quan phân cấp tàu, hoặc thay đổi, đình chỉ, gián đoạn, thu hồi hay mãn hạn cấp của tàu hoặc bất kỳ sự chậm trễ việc giám định tàu theo định kỳ của cơ quan phân cấp tàu trừ khi cơ quan phân cấp tàu đồng ý gia hạn việc giám định đó, quy định là nếu tàu đang ở ngoài biển việc kết thúc đương nhiên ấy được rời lại cho đến khi tàu tới cảng kế. Tuy nhiên, khi việc thay đổi, đình chỉ, gián đoạn hay thu hồi cấp của tàu hoặc chậm trễ việc giám định tàu theo định kỳ là do tổn thất hay tổn hại được bảo hiểm theo Điều khoản 6 của bảo hiểm này hoặc có thể được bảo hiểm theo Điều khoản chiến tranh và đình công-Thân tàu-Thời gian của Hội bảo hiểm London thì kết thúc đương nhiên này chỉ áp dụng nếu tàu khởi hành từ cảng kế mà không được cơ quan phân cấp tàu chấp thuận trước hoặc trường hợp chậm trễ giám định tàu theo định kỳ mà không được cơ quan phân cấp tàu đồng ý gia hạn trước việc giám định đó.

5.2.  Có sự thay đổi, tự ý hay thế nào khác về chủ quyền hay quốc kỳ, chuyển quyền quản lý mới hay cho thuê trên cơ sở tàu trống, hoặc trưng thu hay trưng dụng tàu, quy định rằng nếu tàu có chở hàng hóa và đã tách bến bốc hàng hoặc nếu đang chạy không hàng ngoài biển, việc kết thúc đương nhiên ấy, nếu có yêu cầu, được rời lại trong quá trình tàu tiếp tục hành trình dự liệu, cho tới khi đến cảng dỡ hàng cuối cùng, nếu tàu có hàng, hoặc tới cảng đến, nếu tàu chạy trống. Tuy nhiên, trong trường hợp trưng thu hay trưng dụng mà không có một thỏa thuận viết của người được bảo hiểm được thi hành trước đó, việc kết thúc đương nhiên này chỉ áp dụng 15 ngày sau khi bị trưng thu hay trưng dụng như thế mặc dù tàu đang ở ngoài biển hay trong cảng.

Phí bảo hiểm thuần được hoàn lại theo tỷ lệ ngày với điều kiện là tàu không bị tổn thất toàn bộ, dù do hiểm họa được bảo hiểm hay không được bảo hiểm, trong thời hạn được bảo hiểm hoặc thời gian gia hạn bảo hiểm này .

 

Tàu chở dầu treo cờ Việt Nam bốc cháy ngoài khơi Hong Kong

Ít nhất một người thiệt mạng trong vụ cháy tàu chở dầu Aulac Fortune ngoài khơi Hong Kong vào trưa nay.

 Tàu chở dầu và hóa chất Aulac Fortune bốc cháy vào 11h30 trưa ngày 8/1, cách đảo Lamma, Hong Kong khoảng một hải lý về phía nam, theo Reuters.

 

Một người chết, 24 người được cứu trong khi ba người vẫn mất tích. 4 người bị thương đã được đưa tới bệnh viên Ruttonjee Hospital ở quận Wan Chai, phía bắc đảo Hong Kong, theo SCMP.

 

Vẫn còn một số thành viên thủy thủ đoàn chưa cứu được, người phát ngôn của cảnh sát Hong Kong nói.

 

Theo báo cáo ban đầu, một vụ nổ đã xảy ra trên tàu và một số người rơi xuống biển. Bức ảnh chụp hiện trường đăng trên Facebook của cơ quan cảnh sát cho thấy khói đen bốc lên từ con tàu.

 

Tàu Aulac Fortune trọng tải 17.500 tấn, sản xuất năm 2010, treo cờ Việt Nam và có cảng neo đậu chính ở TP HCM, theo trang Marine Traffic.

 

Trả lời VnExpress, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong đang xác minh thông tin.

 Theo hải trình của con tàu, Aulac Fortune chở 6.000 tấn xăng từ Singapore đến Quảng Châu và Hong Kong. Trước khi tới Hong Kong, con tàu đã cập cảng Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, lúc 15h52 ngày 6/1 và rời đi vào 18h17 ngày 7/1, phần lớn số xăng đã được bốc dỡ tại đây.

 

Cư dân sống trên đảo Lantau, gần đảo Lamma, cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn khiến cửa ra vào và cửa sổ rung chuyển.

 

Cảm giác như có một trận bão lớn và gió khiến các cánh cửa rung chuyển dữ dội, một người phụ nữ tên Rhea Nee nói. Tôi còn tưởng là xảy ra động đất. Tôi thấy hàng xóm chạy ra khỏi nhà. Lúc đó cửa sổ nhà tôi rung lên

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138