Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
biểu phí bảo hiểm cháy nổ theo nghị định 23

biểu phí bảo hiểm cháy nổ theo nghị định 23

kể từ ngày 15/04/2018 bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thực hiện theo nghị định số 23/2018/NĐ-CP của chính phủ. Theo đó chính phủ quy định cụ thể mức phí bảo hiểm cho từng ngành nghề kinh doanh cụ thể. Phí bảo hiểm này được áp dụng trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ việt nam cụ thể biểu phí bảo hiểm cháy nổ băt buộc này như sau:

MỨC PHÍ BẢO HIỂM VÀ MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

(Kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

I. MỨC PHÍ BẢO HIỂM (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)

biểu phí bảo hiểm cháy nổ theo nghị định 23

biểu phí bảo hiểm cháy nổ theo nghị định 23

1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm không thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm sau:

STT     Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ    Mức khấu trừ (loại)     Tỷ lệ phí bảo hiểm /năm (%)

1          Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề, trường phổ thông và trung tâm giáo dục; nhà trẻ, trường mẫu giáo A         0,05

2          Bệnh viện, nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh khác    A         0,05

3          Trung tâm hội nghị, nhà rạp hát, hội trường nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc; nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động, vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người; công trình công cộng khác                        

3.1       Vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người           B         0,4

3.2       Rạp chiếu phim; nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động          A         0,15

3.3       Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, rạp xiếc; công trình công cộng khác       A         0,1

4          Bảo tàng, thư viện, triển lãm, cơ sở nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công trình văn hóa, nhà hội chợ                 

4.1       Bảo tàng, thư viện, nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công hình văn hóa   A         0,075

4.2       Triển lãm; nhà hội chợ           A         0,12

5          Chợ kiên cố, bán kiên cố; trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hóa                      

5.1       Trung tâm thương mại            A         0,06

5.2       Siêu thị, cửa hàng bách hóa    A         0,08

5.3       Chợ kiên cố, bán kiên cố        B         0,5

6          Cơ sở phát thanh, truyền hình, bưu chính viễn thông A         0,075

7          Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển    A         0,07

8          Cảng hàng không, cảng biển, cảng thủy nội địa, bến xe; bãi đỗ; gara ô tô; nhà ga hành khách đường sắt; ga hàng hóa đường sắt                 

8.1       Cảng biển, cảng thủy nội địa, bến xe; bãi đỗ; nhà ga hành khách đường sắt A         0,1

8.2       Gara ô tô; ga hàng hóa đường sắt       B         0,12

8.3       Cảng hàng không        A         0,08

9          Nhà chung cư, nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ             

9.1       Nhà chung cư có hệ thống chữa cháy tự động (springkler), nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ     A         0,05

9.2       Nhà chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động (springkler)     A         0,1

10        Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; viện, trung tâm nghiên cứu, trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác           A         0,05

11        Hầm lò khai thác than, hầm lò khai thác các khoáng sản khác cháy được; công trình giao thông ngầm, công trình trong hang hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ B         0,4

12        Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, cơ sở sản xuất, chế biến hàng hóa khác cháy được          B         0,35

13        Kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kho sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, cảng xuất nhập vật liệu nổ, dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt.           B         0,3

14        Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng kinh doanh khí đốt          B         0,3

15        Nhà máy điện, trạm biến áp từ 110 KV trở lên                      

15.1     Nhà máy nhiệt điện     A         0,1

15.2     Nhà máy thủy điện, nhà máy phong điện và nhà máy điện khác       A         0,07

15.3     Trạm biến áp   A         0,12

16        Nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu; nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng máy bay    A         0,1

17        Kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được; bãi hàng hóa, vật tư cháy được                       

17.1     Kho hàng hóa, vật tư cháy được         B         0,2

17.2     Hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được         A         0,075

17.3     Bãi hàng hóa, vật tư cháy được          B         0,1

18        Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C, D, E thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính                

18.1     a) Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C (trừ công trình sản xuất gỗ, giầy)    B         0,2

            b) Công trình sản xuất gỗ                   0,5

            c) Công trình sản xuất giầy                 0,35

18.2     Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ D, E  A         0,15

19        Cơ sở, công trình có hạng mục hay bộ phận chính nếu xảy ra cháy nổ ở đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ cơ sở, công trình hoặc có hạng mục, bộ phận mà trong quá trình hoạt động thường xuyên có chất nguy hiểm cháy, nổ thuộc một trong các trường hợp sau đây:                       

19.1     Khí cháy          B         0,167

19.2     Chất lỏng         B         0,2

19.3     Bụi hay xơ cháy được; các chất rắn, hàng hóa, vật tư là chất rắn cháy được B         0,7

19.4     Các chất có thể cháy, nổ hoặc sinh ra chất cháy, nổ khi tác dụng với nhau   B         0,6

19.5     Các chất có thể cháy, nổ hoặc sinh ra chất cháy, nổ khi tác dụng với nước hay với oxy trong không khí            B         0,5

Ghi chú:

A, B là các ký hiệu về loại mức khấu trừ quy định tại điểm b khoản 1 Mục II Phụ lục này.

2. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng Trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138