Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Điều khoản kiểm soát giải quyết khiếu nại

Điều khoản kiểm soát giải quyết khiếu nại

 1.             ĐIỀU KHOẢN KIỂM SOÁT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

Điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của Công ty tái bảo hiểm theo Bản chào tái bảo hiểm của PJICO là: PJICO khi nhận thức được về bất kỳ tình huống nào có thể phát sinh khiếu nại theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này, phải thông báo ngay lập tức cho Công ty tái bảo hiểm liên quan và tuân theo chỉ dẫn của Công ty tái bảo hiểm trong việc điều tra và đánh giá tổn thất và/hoặc các tình huống có thể phát sinh tổn thất, và PJICO không được phép giải quyết và/hoặc thoả thuận cũng như thừa nhận trách nhiệm bồi thường nếu chưa có sự chấp thuận trước của Công ty tái bảo hiểm.

 Điều khoản kiểm soát giải quyết khiếu nại

 

Điều khoản kiểm soát giải quyết khiếu nại

 

  1. 2.             ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

Đối với các tổn thất lớn như quy định dưới đây, điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của Công ty tái bảo hiểm theo thoả thuận này là PJICO phải thông báo cho Công ty tái bảo hiểm ngay khi nhận biết được sự xuất hiện của những tổn thất đó và phải cung cấp cho Công ty tái bảo hiểm không chậm trễ tất cả những thông tin quan trọng về tổn thất đặc biệt là những thông tin liên quan đến giá trị tổn thất ước tính, nguyên nhân tổn thất dự đoán và về kế hoạch của PJICO trong vấn đề giải quyết khiếu nại.

Theo thỏa thuận này tổn thất lớn là tổn thất mà căn cứ vào thông báo ban đầu của Người được bảo hiểm và ước tính ban đầu của PJICO có thể vượt quá số tiền bảo hiểm kê khai trong GCNBH/ HĐBH.

PJICO sẽ hợp tác với đại diện của Công ty tái bảo hiểm trong việc đánh giá lại số tiền bồi thường.  Cụ thể, khi thấy cần thiết và bằng chi phí của mình, Công ty tái bảo hiểm sau khi tư vấn với  PJICO có thể chỉ định một Công ty tính toán tổn thất/kiểm toán và/hoặc cử một đại diện ủy quyền của mình để  tham gia vào việc đánh giá lại những tổn thất này.

 

  1. 3.             THỎA THUẬN LOẠI TRỪ BẢO HIỂM TỔN THẤT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU, PHẦN MỀM VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH/ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ SỰ CỐ MÁY TÍNH

 

Khái niệm "Thiệt hại tài sản" trong Thoả thuận này được hiểu là thiệt hại đối với phần vật chất của tài sản.

Thiệt hại đối với phần vật chất của tài sản sẽ không bao gồm thiệt hại đối với các dữ liệu hay phần mềm, không bao gồm bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xoá, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm, chương trình máy tính đó gây ra.

Vì vậy, những tổn thất dưới đây bị loại trừ không được bảo hiểm theo Thoả thuận này:

a)     Tổn thất hay thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm, đặc biệt là bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xoá, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm, chương trình máy tính đó gây ra, và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh có nguyên nhân từ tổn thất kể trên. Tuy nhiên, PJICO sẽ bồi thường cho các tổn thất hoặc thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm là hậu quả trực tiếp từ một thiệt hại vật chất được bảo hiểm xảy ra đối với phần vật chất của tài sản.

b)     Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc mất hoặc suy giảm khả năng sử dụng, truy cập các dữ liệu, phần mềm hay các chương trình máy tính, và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh có nguyên nhân từ tổn thất kể trên.

 

  1. 4.             ĐIỀU KHOẢN ĐỒNG BẢO HIỂM (80%)

 

Cho dù có các quy định nào trái ngược trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này, nếu số tiền bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này do Người được bảo hiểm kê khai, thể hiện 80% tổng giá trị thực tế của tài sản kê khai trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này và phí bảo hiểm của bộ Hợp đồng bảo hiểm này đã được tính toán tương ứng, các bên thoả thuận và ghi nhận rằng nếu tại thời điểm tổn thất, số tiền bảo hiểm nhỏ hơn 80% tổng giá trị của tài sản được bảo hiểm, Người được bảo hiểm sẽ được coi như là người đồng bảo hiểm trong phạm vi số tiền đủ để bù đắp sao cho số tiền bảo hiểm tương đương với 80% tổng giá trị tài sản được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này và trong phạm vi đó sẽ phải tự gánh chịu một tỷ lệ tương ứng của bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra. Nếu có từ hai hạng mục trở lên  được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này thì mỗi hạng mục đó sẽ tuân theo điều khoản này một cách riêng rẽ.

 

  1. 5.             ĐIỀU KHOẢN VỀ CÁC DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG MÁY VI TÍNH

 

Phạm vi bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này bao gồm cả các dữ liệu trên hệ thống máy vi tính, nhưng chỉ đối với giá trị của các phương tiện lưu trữ  cùng với các chi phí hành chính và chi phí cho thời gian sử dụng máy vi tính để tái tạo lại những dữ liệu đó (loại trừ bất kỳ chi phí nào liên quan tới việc làm lại những thông tin được lưu trữ trong đó) và không bồi thường cho giá trị của thông tin lưu trữ đối với Người được bảo hiểm.

 

  1. 6.             ĐIỀU KHOẢN GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

 

Đối với riêng những hàng hóa đã được bán  nhưng chưa được giao tới người mua mà Người được bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm trông coi và hợp đồng mua bán đối với những hàng hóa này theo điều kiện bán hàng, do xảy ra mất mát hoặc hư hại bởi bất cứ hiểm họa nào được bảo hiểm  phải hủy bỏ toàn bộ hay trong phạm vi những mất mát hoặc hư hại này thì trách nhiệm của PJICO sẽ được căn cứ theo giá trị hợp đồng của hàng hóa đã bị mất mát hoặc hư hại và để xác định được sự phân bổ thiệt hại, giá trị của tất cả hàng hóa mà điều khoản này có thể áp dụng trong trường hợp xảy ra mất mát hoặc thiệt hại cũng được xác định trên cơ sở giá trị hợp đồng như đề cập ở trên

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138