Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm bồi thường tai nạn người đi thang máy

Bảo hiểm bồi thường tai nạn người đi thang máy

Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội các tòa nhà cao tầng ngày càng mọc lên nhiều tại các thành phố lớn kéo theo đó là việc sử dụng thang máy thường xuyên và quen thuộc với nhiều người. Câu hỏi đặt ra là khi đi thang máy người đi có thể gặp sự cố gặp tai nạn dẫn đến tổn hại về sức khỏe và tính mạng vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường. Thông thường, rủi ro này công ty cung cấp lắp đặt dịch vụ thang máy sẽ phải chịu. Vậy họ nên làm thế nào trước những rủi ro này. Họ có thể phải bồi thường tiền và cả rủi ro pháp lý có thể bị kiện tụng khi ra tòa.

Bảo hiểm bồi thường tai nạn người đi thang máy

Bảo hiểm bồi thường tai nạn người đi thang máy

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm cho thang máy là giải pháp tối ưu cho vấn đề này

Bồi thường trong những trường hợp nào ? tư vấn : 0932377138

Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi tắt là PJICO) sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:

  1. Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả như tiền  bồi thường cho:

1.1.         thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật về người

1.2     những tổn thất bất ngờ về tài sản

gây nên bởi hàng hóa do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay đổi, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong GCNBH/ HĐBH;

  1. Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:

2.1          mà có thể đòi được từ một bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm,

2.2          phải chi ra với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản của bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường và việc bồi thường đó được áp dụng theo quy định trong Quy tắc bảo hiểm này;

Tuy nhiên, trách nhiệm của PJICO đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên nguyên đơn về một hay một loạt các sự cố phát sinh từ hay có thể quy cho cùng một nguồn gốc hay cùng một nguyên nhân, sẽ không vượt  quá hạn mức bồi  thường được quy định trong GCNBH/ HĐBH đối với một sự cố  phát sinh trong suốt thời hạn được bảo  hiểm, trách  nhiệm của PJICO cũng sẽ không vượt quá hạn mức  trách nhiệm quy định trong GCNBH/ HĐBH đối với mỗi thời hạn bảo hiểm.

Trong trường hợp Người được Bảo hiểm chết thì  trách nhiệm  mà Người  được Bảo hiểm phải gánh chịu, PJICO sẽ  bồi  hoàn cho người đại diện theo quy định của pháp  luật của Người được Bảo hiểm theo các điều kiện và các hạn mức qui định trong Quy  tắc bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của các điều khoản, các điểm loại trừ, hạn mức trách nhiệm của Quy tắc bảo hiểm này như thể chính họ là Người được Bảo hiểm

Trường hợp nào thì không được bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm này ? tư vấn : 0932377138

Quy tắc bảo hiểm này không bảo hiểm:

1                   Trách nhiệm đối với thương tật, ốm đau, mất  mát hay thiệt  hại  là  hậu quả của một hành động cố ý hay sai sót của Người được bảo hiểm và có thể hợp lý qui cho là những trường hợp đó có mang tính chất hay là tình huống của một hành động cố ý hay sai sót như vậy;

2                   Trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm chấp nhận theo một thỏa thuận, trừ khi Người được Bảo hiểm đương nhiên phải chịu trách nhiệm đó cho dù không có thoả thuận này.

3                   Trách nhiệm đối với việc gây thương tật, ốm đau cho bất kỳ người nào thực hiện hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng học nghề với Người được Bảo hiểm, nếu trách nhiệm đó  nảy sinh trong quá trình người đó làm thuê cho Người được Bảo  hiểm  hoặc  trách nhiệm đối với các khoản mà Người được Bảo hiểm buộc phải trả theo các qui định của pháp luật liên quan đến bệnh nghề nghiệp hay thương tật do nghề nghiệp gây ra.

4                   Trách nhiệm đối với những thiệt hại về tài sản: tư vấn : 0932377138

4.1       thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm,

4.2       thuộc quyền cai quản hay kiểm soát của Người được Bảo hiểm hay người làm công hoặc người đại lý của họ

5                   Trách nhiệm đối với những thiệt hại về người (thương tật, ốm đau), và về tài sản (mất mát, hư hại) gây nên bởi, phát sinh từ hoặc có liên quan đến

5.1       gây ra bởi bất kỳ một vật nào đó do Người được bảo hiểm mua mà có những qui định là trách nhiệm pháp lý của người bán hàng được giới hạn  hay có hạn chế  theo luật pháp hoặc tập quán,

5.2       gây nên bởi bất kỳ hàng hoá nào (hay côngtennơ chứa hàng),

5.2.1        thuộc quyền quản lý hay quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm,

5.2.2        do Người được bảo hiểm cung cấp có liên quan đến  hoạt  động  kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện tại bất kỳ nơi nào khác ngoài phạm vi giới hạn địa lý đã quy định

  1. Trách nhiệm mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu về thương tật, tổn thất hay thiệt hại nảy sinh trực tiếp hay gián tiếp từ  thiết kế, bản vẽ, công thức hay tài liệu kỹ thuật của hàng hoá hay phát sinh từ sự chỉ dẫn, lời khuyên bảo hoặc các thông tin về các đặc tính, cách sử dụng, lưu kho hay cách áp dụng của hàng hóa nào đó,
  2. Trách nhiệm về tổn thất hay thiệt hại của những hàng hóa nào đó do Người được bảo hiểm cung cấp, nếu tổn thất hay thiệt hại đó có thể quy cho sự khiếm khuyết, tính chất độc hại hoặc tính không thích hợp của Hàng hóa đó,
  3. Bất kỳ vụ kiện đòi bồi thường nào được xét xử tại tòa án của một lãnh thổ nào đó ở ngoài nước, nơi đóng trụ sở chính của Người được bảo hiểm như đã nêu  trong  GCNBH/ HĐBH,

9                   Mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra hoặc được qui kết cho hoặc được phát sinh từ các nguyên nhân sau:

9.1       bức xạ ion hoá hay nhiễm xạ do các hoạt động phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải năng lượng hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân (bao gồm cả   qui trình tự đốt cháy hay phân huỷ hạt nhân)

 

9.2       các thuộc tính phóng xạ, độc hại, nổ hay các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết bị nổ hạt nhân, nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân hay các chất có thành phần  cấu tạo hạt nhân

9.3             nhiễm bệnh do chất amiăng hay các bệnh tật có liên quan khác (bao gồm cả ung thư) phát sinh từ quy trình sản xuất hay mua bán, phân phối, lưu kho hay sử dụng các chất amiăng, sản phẩm amiăng hay các vật có thành phần amiăng. tư vấn : 0932377138

10               Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp xảy ra bởi, thông qua do hậu quả của

10.1    chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, chiến sự hay các  hoạt  động chiến tranh (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến)

10.2    nội chiến, bạo động, quần chúng nổi dậy có quy mô hoặc có nguy cơ phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, đảo chính, binh biến, trưng thu, trưng dụng, tịch thu, tiếm quyền,

10.3    thiết quân luật hay công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự   kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố hay duy trì tình trạng thiết quân luật hay tình trạng khẩn cấp.

hành động của bất kỳ người nào thay mặt hay có liên quan đến một tổ chức có những hành động nhằm trực tiếp lật đổ bằng vũ  lực chính phủ hợp  hiến hay  chính phủ thực tại hay tác động đến chính phủ đó bằng khủng bố, vũ lực, cướp  phá hay cướp bóc có liên quan đến những sự kiện nói trên. tư vấn : 0932377138

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, bảo hiểm phòng chống cháy nổ,hotline 0932377138

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138