Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng

Bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng

Bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng là loại hình bảo hiểm có tên đầy đủ là bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu viết tắt là CPM. Bảo hiểm này bồi thường cho những thiệt hại về vật chất của những máy móc thi công trước những rủi ro không lường trước được. Phí Bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng được tính dựa trên giá trị của máy móc. Cần tư vấn thêm Bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng vui lòng liên hệ ngay chi nhánh gần nhất của chúng tôi hoặc số điện thoại 0932377138

Bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng

Bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng

Phạm vi bảo hiểm :

PJICO đồng ý với Người được bảo hiểm rằng nếu bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng hay bất kỳ thời gian nào gia hạn thêm sau đó mà Người được bảo hiểm đã nộp thêm phí bảo hiểm và PJICO đã chấp nhận việc gia hạn này, các máy móc thiết bị (hoặc bất kỳ các bộ phận nào của các máy móc thiết bị này) đã liệt kê trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm (hoặc danh mục đính kèm)/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng, tại địa điểm hoặc khu vực địa lý được đề cập trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng đó, bị hư hại, tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ như đề cập ở Quy tắc bảo hiểm này mà cần phải sửa chữa hoặc thay thế, thì PJICO sẽ bồi thườngcho Người được bảo hiểm những tổn thất hay thiệt hại như được quy định bằng cách thanh toán bằng tiền, thay thế hoặc sửa chữa (tùy theo lựa chọn của PJICO) nhưng trong mỗi năm bảo hiểm, số tiền bồi thường đối với mỗi hạng mục không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi cho hạng mục đó trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm (hoặc danh mục đính kèm)/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng và tổng cộng không được vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng.

Quy tắc bảo hiểm này vẫn áp dụng cho dù máy móc thiết bị được bảo hiểm đang hoạt động hay ngừng hoạt động, đang được tháo dỡ nhằm mục đích lau chùi, bảo dưỡng hoặc trong quá trình vận hành hoặc trong quá trình lắp ráp trở lại sau đó, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng chỉ sau khi máy móc chạy thử thành công

Ghi chú 1 - Số tiền bảo hiểm:

Yêu cầu của Quy tắc bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng này là số tiền bảo hiểm phải bằng chi phí thay thế các hạng mục máy móc thiết bị được bảo hiểm bằng các máy móc thiết bị mới có cùng tính năng, công suất và chủng loại; điều đó có nghĩa là chi phí thay thế này sẽ bao gồm cả cước phí vận chuyển, thuế và các chi phí về hải quan (nếu có) và các chi phí cho việc lắp đặt.

Nếu số tiền bảo hiểm thấp hơn số tiền yêu cầu được bảo hiểm như trên thì PJICO sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm thực tế so với số tiền yêu cầu được bảo hiểm như đã đề cập trên. Nếu có từ hai máy móc thiết bị trở lên được bảo hiểm thì điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ cho từng máy móc thiết bị.

Ghi chú 2 - Cơ sở giải quyết bồi thường:

Khi có tổn thất hay thiệt hại xảy ra thì cơ sở giải quyết theo bộ Quy tắc bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng này như sau:

a.    Trong trường hợp một máy móc thiết bị xảy ra thiệt hại mà có thể sửa chữa được, PJICO sẽ chỉ bồi thường những chi phí cần thiết để khôi phục lại máy móc thiết bị thiệt hại đó trở về trạng thái hoạt động ban đầu như trước khi xảy ra tổn thất cộng thêm những chi phí đã bỏ ra cho việc tháo dỡ và lắp ráp lại nhằm phục vụ cho việc sửa chữa cũng như cước phí vận chuyển thông thường nhằm đưa các hạng mục đó đến xưởng sửa chữa và từ nơi sửa chữa trở về, kể cả các khoản thuế, chi phí hải quan và các chi phí khác (nếu có), với điều kiện là các khoản chi phí đó đã được bao gồm trong số tiền bảo hiểm. Nếu việc sửa chữa được tiến hành tại xưởng của Người được bảo hiểm, PJICO sẽ thanh toán các chi phí về nguyên vật liệu và tiền công đã bỏ ra để tiến hành sửa chữa cộng thêm một tỷ lệ hợp lý để trang trải cho chi phí quản lý chung.

       Không giảm trừ giá trị khấu hao đối với các bộ phận được thay thế nhưng sẽ giảm trừ trị giá thu hồi của các hạng mục đó.

Nếu chi phí sửa chữa như đề cập ở trên ngang bằng hoặc vượt quá trị giá thực tế ngay trước thời điểm xảy ra tổn thất của máy móc thiết bị được bảo hiểm thì máy móc bị tổn thất đó sẽ được coi như bị phá huỷ hoàn toàn và việc giải quyết bồi thường sẽ được áp dụng như quy định ở mục (b) dưới đây.

b.    Trong trường hợp một máy móc thiết bị xảy ra tổn thất toàn bộ, PJICO sẽ bồi thường giá trị thực tế ngay trước thời điểm xảy ra tổn thất của máy móc thiết bị đó, bao gồm cả cước phí vận chuyển thông thường, chi phí lắp ráp, thuế và các chi phí hải quan (nếu có), với điều kiện các chi phí này đã bao gồm trong số tiền bảo hiểm, giá trị thực tế này sẽ được tính toán bằng cách lấy giá trị thay thế mới của máy móc thiết bị đó trừ đi một tỷ lệ khấu hao thích hợp. Giá trị thu hồi của hạng mục đó cũng sẽ được giảm trừ khi tính toán số tiền bồi thường.

Những phụ phí phát sinh cho việc làm thêm giờ, làm đêm, làm trong ngày lễ, ngày nghỉ hay cước phí vận chuyển nhanh chỉ được bồi thường khi có thỏa thuận riêng bằng văn bản.

Các chi phí trong việc làm thay đổi, bổ sung, hoàn thiện hơn hoặc duy tu bảo dưỡng sẽ không được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng này.

Các chi phí cho việc sửa chữa tạm thời sẽ do PJICO chịu nếu những công việc này là một phần cấu thành trong công việc sửa chữa cuối cùng và không làm tăng tổng chi phí sửa chữa.

Số tiền thanh toán của PJICO theo các điều khoản nêu trên phải trừ đi mức khấu trừ ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, PJICO sẽ chỉ thanh toán bồi thường khi đã được cung cấp đầy đủ các hoá đơn và chứng từ cần thiết chứng minh đã hoàn thành công tác sửa chữa hay thay thế những bộ phận bị thiệt hại

  1. Việc Người được bảo hiểm tuân thủ và chấp hành đúng theo các điều khoản của bộ Hợp đồng bảo hiểm đối với những việc mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải làm hay thực hiện và sự trung thực trong việc khai báo, trả lời các câu hỏi trong Bản câu hỏi và Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết ràng buộc trách nhiệm bồi thường của PJICO.
  2. Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng /Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng là bộ phận cấu thành của bộ Hợp đồng bảo hiểm và thuật ngữ "bộ Hợp đồng bảo hiểm" dù sử dụng ở bất kỳ vị trí nào đều được coi là bao gồm cả Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng. Bất kỳ từ ngữ hay thuật ngữ nào có giải nghĩa kèm theo trong phần nào đó của bộ Hợp đồng bảo hiểm hay trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng cũng sẽ luôn luôn mang ý nghĩa đó dù nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.
  3. Người được bảo hiểm bằng chi phí riêng của mình phải thực hiện mọi biện pháp đề phòng hợp lý và tuân thủ mọi kiến nghị của PJICO nhằm ngăn chặn tổn thất hay thiệt hại và phải tuân thủ mọi yêu cầu của pháp luật và khuyến nghị của nhà sản xuất.
    1. a.     Người đại diện của PJICO có quyền, vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, xem xét và kiểm tra rủi ro được bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải cung cấp cho đại diện của PJICO mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro bảo hiểm;

b.   Người được bảo hiểm phải lập tức thông báo cho PJICO bằng điện tín và bằng văn bản bất kỳ thay đổi quan trọng nào về mức độ rủi ro được bảo hiểm và bằng chi phí riêng của mình phải thực hiện những biện pháp cần thiết tùy theo hoàn cảnh yêu cầu để đảm bảo hoạt động an toàn của máy móc thiết bị được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm cũng như phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh lại một cách tương ứng nếu thấy cần thiết. Người được bảo hiểm không được thực hiện hoặc chấp nhận những thay đổi quan trọng nào làm tăng thêm mức độ rủi ro trừ khi PJICO có văn bản xác nhận tiếp tục hiệu lực của bộ Hợp đồng bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng

Cần cẩu công trình chống ngập 10.000 tỷ của TP HCM đè sập nhà dân

Cô gái 26 tuổi đang làm việc trong nhà tại quận 8 hoảng hốt vì tiếng động kinh hoàng, mái tôn bị cần cẩu đè sập, đồ đạc vỡ nát.

Trưa 22/7, người dân trên đường Đình An Tài, gần công trình xây dựng cống kiểm soát triều Phú Định trên kênh Đôi (phường 7, quận 8) nghe tiếng động như bom, các bóng đèn trong nhà chớp nháy liên tục.

 

Cần cẩu dài khoảng 25 m từ công trình đổ sang khu dân cư, đè sập mái căn nhà cấp 4, hư hỏng 2 căn bên cạnh và gãy trụ điện. Nhiều người hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài. Điện toàn khu vực bị cắt.

Công trình xây dựng cống kiểm soát triều Phú Định thuộc dự án Giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư, tổng vốn 10.000 tỷ đồng.

 

Phía Trung Nam cho biết, cần cẩu do Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính vận hành. Trong quá trình làm việc, kỹ thuật viên để xảy ra sai sót khiến cần cẩu mất thăng bằng, đổ sang nhà dân cách hàng rào công trình hơn 10 m.

 

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân sự cố và giải phóng hiện trường.

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138