Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng

Bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng

Cơ sở giải quyết bồi thường.

Trong mọi trường hợp có tổn thất, cơ sở để giải quyết bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng như sau:

Đối với trường hợp tổn thất có thể sửa chữa được, cơ sở giải quyết bồi thường là chi phí cần thiết để phục hồi các hạng mục bị tổn thất trở lại trạng thái như trước khi xảy ra tổn thất sau khi trừ đi phần giá trị thu hồi.

Bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng

Bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng

Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ, cơ sở để giải quyết bồi thường là giá trị thực tế của hạng mục đó ngay trước khi xảy ra tổn thất trừ đi giá trị thu hồi.

PJICO chỉ bồi thường các khoản chi phí mà người được bảo hiểm thực tế phải gánh chịu và theo mức mà các khoản đó đã được tính vào số tiền bảo hiểm, với điều kiện người được bảo hiểm phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện và điều khoản ghi trong Bộ hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng.

Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, PJICO chỉ bồi thường sau khi đã chấp nhận các tài liệu, chứng từ cần thiết để chứng minh rằng việc sửa chữa đã được tiến hành hay việc thay thế đã được thực hiện. Mọi tổn thất có thể sửa chữa được đều phải được sửa chữa, nhưng nếu chi phí sửa chữa tương đương hay vượt quá giá trị của hạng mục đó tại thời điểm trước khi xảy ra tổn thất thì việc thanh toán bồi thường sẽ được thực hiện trên cơ sở quy định tại điểm b, khoản 3.2 của Điều này.

Chi phí sửa chữa tạm thời sẽ do PJICO chịu nếu như chi phí đó là một bộ phận cấu thành của việc sửa chữa chính thức và không làm tăng chi phí sửa chữa.

PJICO không có trách nhiệm bồi thường mọi chi phí nhằm cải hoán, bổ sung và/hoặc nâng cấp các hạng mục được bảo hiểm.

3.3. Mở rộng phạm vi bảo hiểm:

Theo Quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng này, trường hợp bên mua bảo hiểm muốn mở rộng phạm vi bảo hiểm đối với phần thiệt hại vật chất thì có thể thoả thuận với PJICO bằng văn bản về số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm công trình xây dựng

Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba

 1. 1.      Cam kết bảo hiểm.

Trong phạm vi các số tiền bảo hiểm quy định trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm, PJICO sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm những số tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường những thiệt hại phát sinh do việc gây ra:

 1. Thương vong hay ốm đau bất ngờ cho người thứ ba (chết hay không chết người);
 2. Tổn thất bất ngờ đối với tài sản của người thứ ba;

Trách nhiệm của PJICO chỉ phát sinh với điều kiện những thiệt hại nêu trên có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm theo thoả thuận trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm tại khu vực công trường hay khu vực phụ cận trong thời hạn bảo hiểm.

Đối với những yêu cầu bồi thường được chấp nhận thanh toán, ngoài các khoản chi phí phải trả thuộc phạm vi bảo hiểm, PJICO có trách nhiệm bồi thường thêm cho người được bảo hiểm:

-                 Tất cả chi phí pháp lý mà bên nguyên đơn đòi được từ người được bảo hiểm;

-                 Tất cả các chi phí đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của PJICO,

Trách nhiệm của PJICO thuộc phần này không vượt quá hạn mức bồi thường ghi trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng

 

Đối tượng bảo hiểm công trình xây dựng

Quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm:

 1. Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;
 2. Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
 3. Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
 4. Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng;
  1. Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;

Trách nhiệm đối với người thứ ba

 

Phạm vi công việc 

Áp dụng cho việc giám định-bồi thường các vụ tổn thất thuộc nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật trong toàn bộ hệ thống của PJICO  

 

3. Các tài liệu liên quan

 • Luật Kinh doanh bảo hiểm do Quốc hội thông qua ngày 09/12/2000 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi  
 • Quy tắc của từng loại hình bảo hiểm nghiệp vụ kỹ thuật         
 • Các tài liệu hướng dẫn và văn bản pháp luật liên quan

 

4. Các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật

 • Bảo hiểm mọi rủi ro cho chủ thầu xây dựng (CAR) bao gồm cả trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ 3 (TPL).
 • Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt (EAR) bao gồm cả trách nhiệm đối với bên thứ 3 (TPL)
 • Bảo hiểm (đổ vỡ) máy móc (MB), nồi hơi (BPV)
 • Bảo hiểm trang thiết bị điện tử (EE)
 • Bảo hiểm giảm giá trị hàng hoá trong kho lạnh (DOS)
 • Bảo hiểm mất thu nhập do đổ vỡ máy móc (MLoP)
 • Bảo hiểm mất thu nhập dự kiến (ALOP)
 • Bảo hiểm máy móc và thiết bị xây dựng của chủ thầu (CPM)
 • Bảo hiểm các công trình dân dụng (CECR)

 

Chụp ảnh và mô tả hiện trường

 • Sau khi nắm được những thông tin cơ bản về tổn thất nêu trên, GĐV/NĐPC bắt đầu tiến hành công tác giám định trực tiếp tại hiện trường. Để công tác giám định có trình tự và chuẩn xác, những thiệt hại về kỹ thuật có thể chia ra làm hai loại đối tượng như sau :

ü Công trình: hạng mục đang xây dựng, hạng mục công trình đã hoàn thành, …

ü Máy móc thiết bị: máy móc xây dựng, thiết bị điện tử, …   

ü Trách nhiệm người thứ ba: công trình liền kề, con người, …

 • Công tác mô tả hiện trường luôn đi đôi với ảnh chụp và phải tiến hành từ xa đến gần, từ ngoài vào trong và từ tổng thể đến chi tiết. Ảnh chụp và những nội dung mô tả hiện trường phải ăn khớp với nhau đồng thời cùng thể hiện được diễn biến, nguyên nhân và mức độ tổn thất xảy ra. Tùy từng đối tượng tổn thất mà những thông tin cần thể hiện như sau :     

* Công trình :

ü Tên và địa chỉ đầy đủ của công trình, tên và vị trí của hạng mục tổn thất trong công trình

ü Tình trạng của công trình và hạng mục thiệt hại tại thời điểm trước khi xảy ra tổn thất: hoàn thành bao nhiêu phần trăm tiến độ công trình, thi công đến phần việc nào của hạng mục thiệt hại như cốp pha-sắt-bêtông-…      

ü Mô tả hình dáng, diện tích và các kích thước cao, rộng, dài,…

ü Mặt bằng bố trí tổng thể và các hạng mục khác liên quan đến thiệt hại như: bộ phận gia cố giằng chống trong thi công, thượng nguồn và hạ nguồn,…     

ü Mô tả kết cấu và vật liệu của công trình làm bằng gỗ, gạch, đá, bêtông cốt thép,…theo thứ tự sau :

+ Bộ phận chịu lực chính của công trình  

+ Bộ phận che chắn và kiến trúc

ü Những cảm quan về công trình bị thiệt hại như: màu sắc, biến dạng, khả năng sụp đổ và mức độ nguy hiểm,… 

ü Đơn vị thiết kế, thi công và giám sát công trình

ü Trong trường hợp giám định tổn thất hạng mục công trình tổn thất do mưa lũ thì cần xem xét những đặc điểm của hạng mục thiệt hại như sau: độ ẩm, ngấn nước, chiều nước chảy, rác rưởi dính bám còn lại,…

ü Khi điều tra các vụ cháy nguyên nhân do điện thì đầu tiên phải xác định được sơ đồ mạch điện (kể cả phần phụ tải), điều kiện làm việc của các dụng cụ tiêu thụ điện, xác định những hiện tượng xảy ra không bình thường trên toàn hệ thống thiết bị điện. Kiểm tra các thiết bị đóng ngắt mạch xem ở vị trí nào, cầu chì ra sao, dây dẫn điện xem từ trong công trình ra ngoài mạng điện lưới,...

* Máy móc thiết bị :

ü Vị trí máy móc thiết bị trên mặt bằng xảy ra tổn thất

ü Tên, chủng loại và nhãn hiệu của các máy móc và thiết bị

ü Chức năng và nhiệm vụ của các loại máy móc thiết bị

ü Những cảm quan về máy móc bị thiệt hại như : màu sắc, biến dạng, tro tàn,… 

ü Đơn vị sản xuất và đơn vị cung cấp máy móc thiết bị

ü Đơn vị sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị 

ü Người đang vận hành máy móc thiết bị lúc tổn thất và người phát hiện ra thiệt hại đầu tiên

Khi giám định máy móc thiết bị thiệt hại cần đối chiếu số hiệu với danh mục tài sản đã tham gia bảo hiểm, ghi nhận các bộ phận thay thế hoặc gắn thêm vào máy móc thiết bị mà có thể xác định được ngay.

* Trách nhiệm người thứ ba:

ü Thiệt hại về tài sản :

            + Tên và địa chỉ đầy đủ của công trình nhà dân, hạng mục bị thiệt hại,..

+ Tình trạng của hạng mục thiệt hại tại thời điểm trước khi xảy ra tổn thất   

            + Mô tả hình dáng, diện tích và các kích thước cao, rộng, dài,…

+ Mặt bằng bố trí tổng thể và các hạng mục liên quan

            + Mô tả kết cấu và vật liệu của công trình làm bằng gạch, bêtông cốt thép,

            + Những cảm quan về công trình, tài sản bị thiệt hại như: màu sắc, biến dạng, khả năng sụp đổ và mức độ nguy hiểm,… 

+ Biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất đã áp dụng  

ü Thiệt hại về con người:

         + Tên và địa chỉ người bị thương tổn, chết

         + Mô tả tình trạng thương tổn

5.1.3.3 Đánh giá sơ bộ diễn biến và nguyên nhân tổn thất

* Diễn biến tổn thất :

            Mô tả diễn biến sự cố phải thể hiện được đầy đủ những thông tin sau :

ü Thời điểm xảy ra sự cố và người phát hiện tổn thất

ü Diễn biến của tổn thất và các biện pháp cứu chữa đã được thực hiện

ü Diễn biến về việc khắc phục tổn thất và sơ bộ đánh giá các thiệt hại

* Nguyên nhân tổn thất : 

ü Tại hiện trường tổn thất căn cứ theo các dấu vết còn lại và thông tin thu thập được GĐV/NĐPC sẽ có những nhận định ban đầu về nguyên nhân tổn thất.

Từ các đánh giá của ban ngành liên quan và công tác giám định thực tế tại hiện trường GĐV/NĐPC sẽ nhận định sơ bộ nguyên nhân vụ tổn thất

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138