Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm trách nhiệm

bao hiem trach nhiem,bao hiem trach nhiem ky su,kien truc su,bao hiem trach nhiem san pham,bao hiem trach nhiem nghe nghiep Bảo Hiểm trách nhiệm 

 

A.Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp Dành Cho Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư Tư Vấn

 

1. Đối tượng được bảo hiểm trách nhiệm : 

Bồi thường cho Người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba.

2. Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm :

Căn cứ vào các điều kiện, điều khoản, các điểm loại trừ và giới hạn trách nhiệm bảo hiểm,   Người bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba cho bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba khi đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

- Các chi phí khiếu nại và các khoản chi phí và phí tổn được Người được bảo hiểm chấp thuận

- Thương tật con người, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại công trình xây dựng phát sinh từ các hành vi bất cẩn, sai sót hoặc sơ suất do Người được bảo hiểm phạm phải hoặc (có thể) sơ ý phạm phải hoặc bị buộc là phạm phải trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn hồi tố

- Phát sinh trong quá trình của Người được bảo hiểm với tư cách là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám đốc giám sát thi công thực hiện công việc thuộc chức năng nghề nghiệp chuyên môn

 

B.Bảo Hiểm Trách Nhiệm Công Cộng

 

1. Đối tượng được bảo hiểm :

Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với các bên thứ ba

2. Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm công cộng :

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:

- Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả tiền bồi thường cho:

+ thương tật bất ngờ đối với hoặc ốm đau của bất kỳ người nào,

+ những thiệt hại hoặc tổn thất bất ngờ đối với tài sản, phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm;

- Tất cả các khoản chi phí và phí tổn kiện tụng:

+ mà Người được bảo hiểm phải trả cho bên nguyên đơn

+ phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của PJICO

có liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và phù hợp với các quy định trong Quy tắc bảo hiểm.

 

C.Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm

 

1. Đối tượng được bảo hiểm :

Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với các bên thứ ba

2. Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm :

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:

- Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho:

+ thương tật bất ngờ đối với hoặc ốm đau của bất kỳ người nào,

+ thiệt hại hoặc tổn thất bất ngờ đối với tài sản

gây nên bởi bất kỳ hàng hoá do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay đổi, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ qui định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm;

bảo hiểm trách nhiệm!

- Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng

+ mà Người được bảo hiểm phải trả cho bên nguyên đơn

+ phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của PJICO

có liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường và được bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm

 

Mọi thắc mắc quý khách hàng về chi tiết và phí bảo hiểm trách nhiệm vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến hoặc đường dây nóng:0932.377.138 để được hỗ trợ.

 

Cảm ơn quý khách!

Bình Luận

Quảng cáo