Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở long an

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở long an

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở long an bồi thường cho thiệt hại về tài sản như nhà xưởng, máy móc thiết bị và hàng hóa khi xảy ra rủi ro cháy nổ. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở long an tuân theo nghị định 23/2018-NĐ-CP của chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở long an

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở long an

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở long an- 0932377138

1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở long an là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.

b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở long an

Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở long an này không bảo hiểm cho:

1.     a)      tiền bạc, séc, tem, trái phiếu, thẻ tín dụng, chứng khoán hoặc chứng từ bảo lãnh dưới bất kỳ hình thức nào, đồ trang sức, kim loại quý, đá quý, vàng nén, lông thú, vật quý hiếm, sách quý hiếm hoặc tác phẩm nghệ thuật, trừ khi được chấp nhận đặc biệt bằng sửa đổi bổ sung là chúng được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở long an này và trong trường hợp đó, PJICO chỉ chịu trách nhiệm đối với các rủi ro quy định dưới đây;

        b)      kính lắp đặt cố định;

        c)      kính (không phải là kính lắp cố định), đồ sứ, đồ làm bằng đất nung, đá cẩm thạch hay những đồ vật dễ nứt vỡ khác;

        d)      các thiết bị điện tử, máy tính và các thiết bị xử lý dữ liệu;

Nhưng Quy tắc bảo hiểm này không loại trừ các Thiệt hại (trừ khi có loại trừ khác) gây ra bởi cháy, sét đánh, nổ, máy bay rơi, bạo động, bãi công, công nhân bị sa thải tham gia vào các hoạt động gây rối, những người có ác ý, va đập của xe cộ hay súc vật, động đất, bão, lụt, vỡ, tràn hay rò rỉ của bể, thiết bị hay đường ống dẫn nước.

 

2.    Hàng hoá nhận ủy thác hay ký gửi hoặc chứng từ, tài liệu, sổ sách kinh doanh, hệ thống dữ liệu máy tính, bản mẫu, mô hình,  khuôn mẫu, bản vẽ, bản thiết kế, chất nổ trừ khi đã được chấp nhận đặc biệt bằng sửa đổi bổ sung là chúng đã được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở long an này.

3.     a)      xe cơ giới có giấy phép lưu hành trên đường bộ (bao gồm cả các thiết bị, phụ tùng của xe), các xe kéo, rơ moóc, xe lửa, đầu máy xe lửa hoặc phương tiện lăn trên đường ray, tàu thủy, máy bay, tàu vũ trụ và các phương tiện tương tự;

b)      tài sản đang trong quá trình vận chuyển ngoài phạm vi các khu vực được bảo hiểm như quy định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở long an;

c)      tài sản hoặc cấu trúc đang trong quá trình phá dỡ, xây dựng hay lắp đặt và các nguyên vật  liệu hay những thứ cần thiết khác cần được cung ứng liên quan đến quá trình đó;

d)      đất đai (bao gồm lớp đất trên bề mặt, nền đường, hệ thống thoát nước, cống rãnh), đường dành cho xe chạy, vỉa hè, đường bộ, đường sắt, đường băng, đập, hồ chứa nước, kênh đào, giếng khoan, giếng, đường ống, đường hầm, cầu, cầu cảng, bến cảng, cầu tàu, công trình khai đào, mỏ, các tài sản và tài nguyên trong mỏ, ngoài khơi hoặc dưới lòng đất.

e)      gia súc, mùa màng, cây cối;

f)      tài sản bị thiệt hại do hậu quả trong quá trình chế biến, sản xuất gây ra;

g)      máy móc, thiết bị đang được lắp đặt, di chuyển hoặc thay đổi vị trí (kể cả được tháo dỡ và lắp đặt lại), nếu nguyên nhân của Thiệt hại có thể được quy là do những hoạt động đó trực tiếp gây ra;

h)      tài sản đang trong quá trình thay thế, sửa đổi, sửa chữa, chạy thử, lắp đặt kể cả nguyên vật liệu và những thứ cần thiết cần được cung ứng cho các công việc trên nếu nguyên nhân của Thiệt hại có thể được quy là do những hoạt động hoặc công việc được tiến hành đối với tài sản đó trực tiếp gây ra trừ khi Thiệt hại xảy ra tiếp theo do một nguyên nhân ngoài những nguyên nhân bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở long an này gây ra và trong trường hợp đó PJICO chỉ chịu trách nhiệm đối với Thiệt hại xảy ra tiếp theo đó;

 

i)       tài sản đã được bảo hiểm theo các đơn bảo hiểm cụ thể khác.

4.     Thiệt hại đối với tài sản mà tại thời điểm xảy ra Thiệt hại tài sản này đã được bảo hiểm hay đáng lẽ phải được bảo hiểm bởi bất kỳ Đơn bảo hiểm hàng hải nào, trừ phần Thiệt hại vượt quá số tiền có thể được bồi thường theo Đơn bảo hiểm hàng hải đó nếu không có Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở long an này.

5.         Thiệt hại đối với nồi hơi, bình đun nước bằng hơi tiết kiệm, tua bin hay các máy móc thiết bị khác mà trong đó có sử dụng áp suất hoặc đối với những chất liệu bên trong chúng do chúng bị nổ hoặc vỡ


Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

1. Phạm vi bảo hiểmcháy nổ bắt buộc ở long an

Doanh nghiệp bảo hiểmcháy nổ bắt buộc ở long an thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này phát sinh từ rủi ro cháy, nổ, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểmcháy nổ bắt buộc ở long an

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (trừ cơ sở hạt nhân), doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

- Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.

- Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.

- Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

 

 

- Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.

- Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.

- Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

- Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.

b) Đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận

Hồ sơ bồi thường bảo hiểmcháy nổ bắt buộc ở long an

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểmcháy nổ bắt buộc ở long an.

b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểmcháy nổ bắt buộc ở long an, Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộcở long an.

c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).

d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.

đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

Cháy dữ dội tại công ty thuốc bảo vệ thực vật ở Long An

Đám cháy dữ dội bao trùm nhà xưởng công ty chuyên sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, phân bón ở Long An. Đến 21 giờ ngày 9.4, ngọn lửa vẫn đang cháy ngùn ngụt.

Tối 9.4, ông Nguyễn Thanh Sương, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Đông (H.Đức Hòa, Long An), cho biết tại Khu công nghiệp Hạnh Phúc trên địa bàn xã đang xảy ra vụ cháy dữ dội trong Công ty CP Đồng Xanh, chuyên sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày (9.4), mọi người phát hiện ngọn lửa bùng cháy trong nhà xưởng của Công ty CP Đồng Xanh. Do nơi đây chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan rộng nên lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể khống chế được.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Long An đã huy động nhiều xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Ngoài ra, một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn cũng huy động xe chữa cháy và lực lượng đến hỗ trợ dập lửa.

"Do đám cháy lớn nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến 21 giờ cùng ngày (9.4), đám cháy vẫn đang bùng phát dữ dội trong khu vực nhà xưởng của công ty. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực chữa cháy nhằm hạn chế ngọn lửa lan rộng và hạn chế thiệt hại", ông Sương cho biết.

 

Xưởng mút xốp ở Long An bùng cháy sau tiếng nổ

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản tại xưởng sản xuất mút xốp bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng mất 3 giờ mới dập tắt được đám cháy.

 

Lửa bùng phát tại xưởng sản xuất mút xốp rộng khoảng 500 m2 tại ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long lúc 13h hôm nay (13/5).

 

Nắng nóng khiến đám cháy bùng phát dữ dội. Nhiều người hô hoán và dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ lao vào dập lửa nhưng bất thành.

Vụ hoả hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân sự việc.

Đánh giá:

Bình Luận

Quảng cáo