Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
[Cập nhật] bảo hiểm cháy nổ nhà ở
Ngày: 11-04-2021 12:14:46

[Cập nhật] bảo hiểm cháy nổ nhà ở

[Cập nhật] bảo hiểm cháy nổ nhà ở

[Cập nhật] bảo hiểm cháy nổ nhà ở- 0932377138

PHẠM VI BẢO HIỂM

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm cháy nổ nhà ở những tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi:

3.1.1        RỦI RO A – HỎA HOẠN, SÉT, NỔ

HỎA HOẠN (do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ:

(a)          Động đất, núi lửa hoặc các biến động thiên nhiên khác

(b)          Tổn hại do:

(i)           tài sản tự lên men, tỏa nhiệt hoặc tự cháy, hoặc

(ii)         tài sản bị đốt cháy theo lệnh của cơ quan công quyền;

(iii)       cháy do lửa ngầm dưới đất;

(c)          Tổn hại gây ra bởi hoặc do hậu quả của việc cháy rừng, cây bụi, đồng cỏ, hoang mạc hoặc rừng nhiệt đới hoặc đốt dọn đất dù ngẫu nhiên hay không.

SÉT ĐÁNH

Chỉ bồi thường cho tổn hại cho tài sản được bảo hiểm do sét đánh trực tiếp (làm thay đổi hình dạng hoặc bốc cháy).

NỔ

Thiệt hại xảy ra đối với các trang thiết bị sử dụng duy nhất cho mục đích sinh hoạt nhưng loại trừ những thiệt hại gây ra do động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên.

3.1.2        RỦI RO H - GIÔNG, BÃO, LŨ LỤT (BAO GỒM NƯỚC BIỂN TRÀN).

PJICO bồi thường các thiệt hại xảy ra do GIÔNG, BÃO, LŨ LỤT (BAO GỒM NƯỚC BIỂN TRÀN) nhưng loại trừ:

(a)          tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất;

(b)          tổn thất hoặc thiệt hại đối với ngôi nhà trong quá trình xây dựng, xây dựng lại hoặc sửa chữa (trừ khi các cửa ra vào, cửa sổ và các cửa khác đã hoàn thiện để ngăn chặn được các rủi ro này), mái hiên, rèm che, biển hiệu, ti vi và ăng ten đặt ngoài trời, các thiết bị hàng không, cột ăng ten và tháp ngoài trời hoặc các máy móc trang thiết bị ngoài trời bao gồm cả cổng và hàng rào.

3.1.3        RỦI RO I - VỠ HOẶC TRÀN NƯỚC TỪ CÁC BỂ CHỨA NƯỚC, THIẾT BỊ CHỨA NƯỚC HOẶC ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC.

Phạm vi mở rộng này bồi thường cho các thiệt hại tài sản do vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước, nhưng loại trừ:

(a)          Đối với Ngôi nhà, tổn thất hoặc thiệt hại:

(i)          xảy ra khi Ngôi nhà chưa được trang bị các thiết bị liên quan;

(ii)        gây ra bởi lún hoặc sụt lở đất;

(b)          Đối với Tài sản bên trong:        

Thiệt hại gây ra cho chính các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước.

3.1.4        RỦI RO J - VA CHẠM VỚI NGÔI NHÀ.

Phạm vi bảo hiểm này mở rộng các thiệt hại do VA CHẠM VỚI NGÔI NHÀ bởi các phương tiện đường bộ hoặc gia súc không thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của NĐBH hay bất kỳ thành viên gia đình nào sống cùng với NĐBH.

3.1.5        RỦI RO TRỘM CƯỚP.

Phạm vi này mở rộng các thiệt hại cho tài sản và ngôi nhà do trộm cướp với điều kiện CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG VŨ LỰC VÀ ĐỘT NHẬP VÀO HOẶC TẨU THOÁT KHỎI NGÔI NHÀ, hoặc cố gắng đột nhập vào hoặc tẩu thoát khỏi Ngôi nhà.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

2.1              PHẦN 1: NGÔI NHÀ ĐƯỢC BẢO HIỂM

Ngôi nhà được bảo hiểm trong phạm vi Đơn bảo hiểmcháy nổ nhà ở này phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể tùy theo một trong hai loại hình sau:

2.1.1        NHÀ CHUNG CƯ với các điều kiện:

(a)          Chiều cao từ 5 tầng trở lên;

(b)          Thời gian kể từ khi hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng không quá 25 năm cho đến ngày đơn bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

2.1.2        NHÀ LIỀN KỀ, BIỆT THỰ với các điều kiện:

(a)          Đường vào nhà rộng tối thiểu 4 m hoặc đảm bảo được sự tiếp cận của phương tiện cứu hỏa trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ;

(b)          Thời gian kể từ khi hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng không quá 25 năm cho đến ngày đơn bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

2.2              PHẦN 2: TÀI SẢN BÊN TRONG

2.2.1        Là toàn bộ tài sản nằm trong khu vực ngôi nhà thuộc địa điểm bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ nhà ở.

2.2.2        Tài sản phải thuộc sở hữu hoặc thuộc quyền trông coi quản lý của NĐBH và không bị loại trừ theo Khoản 4.1 dưới đây.

2.3              PHẦN 3: CHI PHÍ MỞ RỘNG CHO VIỆC THUÊ NHÀ SAU TỔN THẤT.

Mở rộng bồi thường cho người được bảo hiểm cháy nổ nhà ở tổn thất tiền thuê nhà mà Người được bảo hiểm cháy nổ nhà ở phải chi trả trong một khoảng thời gian cần thiết để khôi phục lại ngôi nhà bị tổn thất

 

===>> Tải quy tắc bảo hiểm nhà tư nhân đầy đủ

 

Đánh giá:

Bình Luận

Quảng cáo