Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Biểu phí bảo hiểm TNDS Xe ô tô áp dụng 01/11/2012

10:00:35 Ngày 2013-03-31

Biểu phí bảo hiểm TNDS Xe ô tô áp dụng 01/11/2012

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính)

 

LOẠI XE

 PHÍ TNDS

PHÍ TNDS 
(BAO GỒM VAT)

PHÍ TNNN
+ LPX

TỔNG PHÍ

I - XE MÔ TÔ 2 BÁNH

 

 

 

Dưới 50cc

55,000

                     60,500

          20,000

            80,500

Trên 50cc

           60,000

                     66,000

          20,000

            86,000

II - XE 3 BÁNH

         290,000

                   319,000

 

          319,000

III - XE Ô TÔ KHÔNG KDVT

                             -  

 

                      -  

Xe 4 chỗ

         397,000

                   436,700

          40,000

          476,700

Xe 5 chỗ

         397,000

                   436,700

          50,000

          486,700

Xe 6 chỗ

         794,000

                   873,400

          60,000

          933,400

Xe 7 chỗ

         794,000

                   873,400

          70,000

          943,400

Xe 8 chỗ

         794,000

                   873,400

          80,000

          953,400

Xe 9 chỗ

         794,000

                   873,400

          90,000

          963,400

Xe 10 chỗ

         794,000

                   873,400

        100,000

          973,400

Xe 11 chỗ

         794,000

                   873,400

        110,000

          983,400

Xe 12 chỗ

      1,270,000

                1,397,000

        120,000

       1,517,000

Xe 13 chỗ

      1,270,000

                1,397,000

        130,000

       1,527,000

Xe 14 chỗ

      1,270,000

                1,397,000

        140,000

       1,537,000

Xe 15 chỗ

      1,270,000

                1,397,000

        150,000

       1,547,000

Xe 16 chỗ

      1,270,000

                1,397,000

        160,000

       1,557,000

Xe 20 chỗ

      1,270,000

                1,397,000

        200,000

       1,597,000

Xe 24 chỗ

      1,270,000

                1,397,000

        240,000

       1,637,000

Xe 25 chỗ

      1,825,000

                2,007,500

        250,000

       2,257,500

Xe 28 chỗ

      1,825,000

                2,007,500

        280,000

       2,287,500

Xe 30 chỗ

      1,825,000

                2,007,500

        300,000

       2,307,500

Xe 35 chỗ

      1,825,000

                2,007,500

        350,000

       2,357,500

Xe 40 chỗ

      1,825,000

                2,007,500

        400,000

       2,407,500

Xe 45 chỗ

      1,825,000

                2,007,500

        450,000

       2,457,500

Xe 50 chỗ

      1,825,000

                2,007,500

        500,000

       2,507,500

Xe 56 chỗ

      1,825,000

                2,007,500

        560,000

       2,567,500

Xe 60 chỗ

      1,825,000

                2,007,500

        600,000

       2,607,500

Xe vừa chở người vừa
chở hàng (Xe pickup, 
mini van)

         933,000

                1,026,300

 

       1,026,300

IV - XE Ô TÔ KDVT

                             -  

 

                      -  

Xe 4 chỗ

         756,000

                   831,600

          15,000

          846,600

Xe 5 chỗ

         756,000

                   831,600

          15,000

          846,600

Xe 6 chỗ

         929,000

                1,021,900

          15,000

       1,036,900

Xe 7 chỗ

      1,080,000

                1,188,000

          15,000

       1,203,000

Xe 8 chỗ

      1,253,000

                1,378,300

          15,000

       1,393,300

Xe 9 chỗ

      1,404,000

                1,544,400

          15,000

       1,559,400

Xe 10 chỗ

      1,512,000

                1,663,200

          15,000

       1,678,200

Xe 11 chỗ

      1,656,000

                1,821,600

          15,000

       1,836,600

Xe 12 chỗ

      1,822,000

                2,004,200

          15,000

       2,019,200

Xe 13 chỗ

      2,049,000

                2,253,900

          15,000

       2,268,900

Xe 14 chỗ

      2,221,000

                2,443,100

          15,000

       2,458,100

Xe 15 chỗ

      2,394,000

                2,633,400

          30,000

       2,663,400

Xe 16 chỗ

      2,545,000

                2,799,500

          30,000

       2,829,500

Xe 17 chỗ

      2,718,000

                2,989,800

          30,000

       3,019,800

Xe 18 chỗ

      2,869,000

                3,155,900

          30,000

       3,185,900

Xe 19 chỗ

      3,041,000

                3,345,100

          30,000

       3,375,100

Xe 20 chỗ

      3,191,000

                3,510,100

          30,000

       3,540,100

Xe 21 chỗ

      3,364,000

                3,700,400

          30,000

       3,730,400

Xe 22 chỗ

      3,515,000

                3,866,500

          30,000

       3,896,500

Xe 23 chỗ

      3,688,000

                4,056,800

          30,000

       4,086,800

Xe 24 chỗ

      3,860,000

                4,246,000

          30,000

       4,276,000

Xe 25 chỗ

      4,011,000

                4,412,100

          30,000

       4,442,100

Xe 26 chỗ

      4,041,000

                4,445,100

          30,000

       4,475,100

Xe 27 chỗ

      4,071,000

                4,478,100

          30,000

       4,508,100

Xe 28 chỗ

      4,101,000

                4,511,100

          30,000

       4,541,100

Xe 29 chỗ

      4,131,000

                4,544,100

          30,000

       4,574,100

Xe 30 chỗ

      4,161,000

                4,577,100

          30,000

       4,607,100

Xe 35 chỗ

      4,311,000

                4,742,100

          30,000

       4,772,100

Xe 40 chỗ

      4,461,000

                4,907,100

          30,000

       4,937,100

Xe 46 chỗ

      4,641,000

                5,105,100

          30,000

       5,135,100

Xe 47 chỗ

      4,671,000

                5,138,100

          30,000

       5,168,100

Xe 48 chỗ

      4,701,000

                5,171,100

          30,000

       5,201,100

Xe 50 chỗ

      4,761,000

                5,237,100

          30,000

       5,267,100

Xe 56 chỗ

      4,941,000

                5,435,100

          30,000

       5,465,100

Xe 60 chỗ

      5,061,000

                5,567,100

          30,000

       5,597,100

V - XE TẢI

 

                             -  

 

                      -  

Dưới 3 tấn

         853,000

                   938,300

          45,000

          983,300

Từ 3 -> 8 tấn

      1,660,000

                1,826,000

          45,000

       1,871,000

Từ 8 -> 15 tấn

      2,288,000

                2,516,800

          45,000

       2,561,800

Trên 15 tấn

      2,916,000

                3,207,600

          45,000

       3,252,600

 

 

 


Xem Thêm:bảo hiểm pjico , Bảo hiểm ô tô , Bảo hiểm xe máy , Bảo hiểm xe cơ giới , tin tức bảo hiểm

 


 

 

 

 

Đánh giá:

Bình Luận

Quảng cáo