Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo Hiểm Thiết Bị Điện Tử

bảo hiểm thiết bị điện tử,bảo hiểm tài sản,bao hiem thiet bi dien tuBảo hiểm thiết bị điện tử

 

1. Đối tượng bảo hiểm


Các thiết bị điện tử có tên trong danh mục được bảo hiểm cho dù các thiết bị này đang hoạt động hay không, đang được tháo dỡ để lau chùi bảo dưỡng, duy tu hoặc để di chuyển trong phạm vi khu vực được bảo hiểm hay đang trong quá trình thực hiện các công việc được nêu trên hoặc trong quá trình được lắp ráp trở lại sau đó, nhưng dù trong bất kỳ trường hợp nào thì Đơn bảo hiểm này cũng chỉ áp dụng khi các thiết bị này đã hoàn tất và thành công quá trình chạy thử.

 

2. Phạm vi bảo hiểm

 


Phần I - Thiệt hại vật chất

Áp dụng cho tất cả các hạng mục có tên trong phụ lục hoặc bất kỳ bộ phận nào của các hạng mục đó bị tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhận nào khác với các nguyên nhân bị loại trừ và với mức độ cần phải sửa chữa hoặc thay thế thì Người bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về tổn thất hoặc thiệt hại đó theo quy định dưới đây bằng tiền, bằng cách thay thế hoặc sửa chữa (tuỳ theo sự lựa chọn của Người bảo hiểm)

 

Phần II - Phương tiện  chứa dữ liệu ngoại vi 
Phương tiện chứa dữ liệu bên ngoài ghi trong Phụ lục, kể cả thông tin lưu trữ trên đó mà có thể được xử lý trực tiếp trong hệ thống xử lý dữ liệu điện tử (EDP), bị thiệt hại vật chất có thể được bồi thường theo Phần I của Bảo hiểm này, Người bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về tổn thất hoặc hư hại theo quy định

 

Phần III - Chi phí hoạt động gia tăng
Thiệt hại vật chất được bồi thường theo Phần I của Bảo hiểm này dẫn đến gián đoạn hoạt động toàn bộ hay một phần của thiết bị EDP ghi trong Phụ lục, Người bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm bất kỳ chi phí bổ sung nào phát sinh do việc sử dụng thiết bị EDP thay thế .

Bình Luận

Quảng cáo