Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Hướng dẫn bảo hiểm tài sản 2018

Hướng dẫn bảo hiểm tài sản 2018

Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến việc xác định tỷ lệ phí bảo hiểm:

Số lượng các đơn vị rủi ro được yêu cầu bảo hiểm.

Cấu trúc xây dựng của nhà xưởng (địa điểm của rủi ro và môi trường lân cận)

Ngành nghề kinh doanh của khách hàng.

Hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Công tác bảo đảm an toàn tài sản của khách hàng.

Khả năng xảy ra tổn thất lớn nhất.

Khai thác viên cần nắm rõ các yếu tố cơ bản trên. Trong quá trình trao đổi, thu xếp bảo hiểm với khách hàng, nếu không nhớ rõ hoặc chưa xác định được mức phí phù hợp thì nên đưa ra một khoảng phí dao động và đề nghị khách hàng cho xem xét đánh giá rủi ro trước khi đưa phí bảo hiểm phù hợp.

 

Hướng dẫn bảo hiểm tài sản 2018

Hướng dẫn bảo hiểm tài sản 2018

 

Chào bảo hiểm là cung cấp và thống nhất với khách hàng các lựa chọn về điều khoản, điều kiện bảo hiểm dựa trên yêu cầu của khách hàng, các tiêu chuẩn của thị trường, các điều kiện của Hợp đồng Tái bảo hiểm, khuyến cáo của nhà tái bảo hiểm (trường hợp rủi ro không thuộc Hợp đồng tái bảo hiểm cố định), kinh nghiệm và nhận định chủ quan của PJICO.

 

Trong một số trường hợp đặc biệt, khách hàng yêu cầu chào phí bảo hiểm khi chưa có đủ thông tin để đánh giá, xác định mức độ rủi ro hoặc các tài liệu liên quan, cán bộ nghiệp vụ cần ghi rõ trong bản chào phí “Đây là bản chào phí sơ bộ dựa trên thông tin sơ bộ ban đầu, bản chào phí chính thức có thể sửa đổi sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin rủi ro”. Bản chào phí bảo hiểm có thể đưa ra khoảng phí dao động và đề nghị khách hàng cho phép xem xét đánh giá rủi ro trước khi đưa ra mức phí phù hợp.

4.         KHAI THÁC VIÊN phải theo dõi kết quả chào phí hoặc kịp thời thương lượng để có Bản chào đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Trường hợp thay đổi tỷ lệ phí có liên quan quy định về phân cấp cấp đơn bảo hiểm thì phải báo cáo Phòng TS-KT và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Phòng TS-KT

5.         Trường hợp chào phí không thành công, KHAI THÁC VIÊN đóng hồ sơ và ghi nhận trong danh sách các "Dịch vụ không thành công" để tiếp tục tiếp cận chào bảo hiểm lại trong kỳ tái tục tiếp theo.

 

Qui định về đối tượng bảo hiểm:

ü Nhà cửa và kiến trúc xây dựng

ü Máy móc thiết bị gồm:(Ghi rõ ký mã hiệu, số máy, đặc điểm, giá trị ...)

+ Máy móc thiết bị sản xuất hoặc máy móc khác

+ Máy móc thiết bị văn phòng

ü Hàng hoá lưu kho (kể cả nguyên, nhiên, vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm…)

Tài sản khác

Quy định về Số tiền bảo hiểm:

Việc tư vấn cho khách hàng kê khai giá trị tham gia bảo hiểm (giá trị nhà xưởng, máy móc thiết bị, hàng hóa) đầy đủ giá trị góp phần quan trọng trong việc tránh những tranh chấp phát sinh giữa PJICO và NĐBH khi phát sinh sự kiện bảo hiểm.

KHAI THÁC VIÊN xem xét công thức tính toán giá trị thiệt hại trong trường hợp mua bảo hiểm dưới giá trị để có thể tư vấn giúp khách hàng tránh thiệt hại về tài chính khi phát sinh sự kiện bảo hiểm. Theo đó giá trị tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất và giá trị thay thế mới sẽ là hai giá trị được tham chiếu để xử lý bồi thường.

1) Bảo hiểm theo giá thực tế (trường hợp không áp dụng điều khoản thay thế mới)

                                                                                    STBH

                        GTTHBH       =  GTTHTT x    ----------------

                                                GTTSTT

Trong đó:

- GTTHBH : Giá trị thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm

- GTTHTT  : Giá trị thiệt hại thực tế tại thời điểm xảy ra tổn thất 

- STBH       : Số tiền bảo hiểm  

- GTTSTT   : Giá trị tài sản tại thời điểm xẩy ra tổn thất

2) Bảo hiểm theo giá trị thay thế mới (trường hợp áp dụng điều khoản thay thế mới)

                                                                                    STBH

                        GTTHBH       =   GTTTM  x     ----------------

                                                GTTSTTM

Trong đó:

- GTTHBH : Giá trị thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm

- GTTTM   : Giá trị thay thế mới 

- STBH       : Số tiền bảo hiểm   

- GTTSTT   : Giá trị tài sản thay thế mới 

  • Đối với hạng mục nhà xưởng, máy móc thiết bị: KHAI THÁC VIÊN phải tư vấn khách hàng tham gia bảo hiểm theo giá trị thị trường của nhà xưởng, máy móc thiết bị tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Có ba cơ sở xác định giá trị bảo hiểm tùy theo lựa chọn của NĐBH:

ü Giá trị sổ sách (nguyên giá/khấu hao). KHAI THÁC VIÊN tư vấn khách hàng để tránh tình trạng bảo hiểm dưới giá trị. Trong trường hợp tính khấu hao tham khảo Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định của Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009.

ü Giá trị tài sản tại thời điểm mua bảo hiểm: STBH được xác định bằng chi phí mới (tại thời điểm tham gia bảo hiểm) trừ đi khấu hao thực tế.

ü Giá trị thay thế mới (áp dụng cho tài sản dưới 05 năm): STBH được xác định bằng giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NĐBH khi tham gia bảo hiểm trên cơ sở này nên bổ sung thêm hai điều khoản sau đây:

-     Điều khoản giá trị khôi phục đối với nhà xưởng, vật kiến trúc; hoặc điều khoản giá trị thay thế mới đối với máy móc thiết bị.

-     Điều khoản đồng bảo hiểm 80% hoặc 85%.

  • Đối với tài sản là hàng hóa (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm): thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị hàng hóa tồn kho trung bình hoặc giá trị tồn kho ước tính cao nhất.

ü Giá trị hàng hóa tồn kho trung bình là giá trị trung bình trong từng tháng của hàng hóa lưu kho. Khi xảy ra tổn thất, nếu phát hiện thấy STBH thấp hơn giá trị thực tế thì sẽ bồi thường theo tỷ lệ. Phương án này có ưu điểm là đơn giản, phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất có lượng hàng hóa tồn kho ổn định.

ü Giá trị tồn kho ước tính cao nhất là số tiền được bên mua bảo hiểm ước tính và thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm giá trị tối đa của tài sản có thể đạt vào một thời điểm nào đó trong thời hạn bảo hiểm. Phí bảo hiểm được tính trên cơ sở giá trị tối đa này nhưng chỉ thu trước 75%. Tuỳ theo thoả thuận, đầu mỗi tháng hoặc quý, NĐBH thông báo cho NBH giá trị tối đa của tài sản được bảo hiểm trong tháng hoặc quý trước đó. Cuối thời hạn bảo hiểm, trên cơ sở các giá trị được thông báo, NBH tính giá trị số hàng tối đa bình quân của cả thời hạn bảo hiểm và tính lại phí bảo hiểm trên cơ sở giá trị tối đa bình quân này để thanh quyết toán hợp đồng.

 

Tuy nhiên, số phí bảo hiểm chính thức phải nộp không được thấp hơn 2/3 số phí bảo hiểm đã nộp đầu năm. Nếu trong thời hạn bảo hiểm đã có tổn thất được PJICO bồi thường, và số tiền bồi thường vượt quá giá trị tối đa bình quân tính được thì phí bảo hiểm được tính trên cơ sở số tiền bồi thường đã trả (trong trường hợp này số tiền được bồi thường coi như số tiền bảo hiểm). Phương án này thường được áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, cửa hàng có số lượng hàng hóa thường xuyên thay đổi và theo yêu cầu khách hàng.

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138