Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm tòa nhà điều khoản bổ sung

Bảo hiểm tòa nhà điều khoản bổ sung

Ngoài điều khoản chính bồi thường cho những thiệt tài về tài sản của tòa nhà trước các rủi ro cháy nổ giông bão lũ lụt động đất... chúng tôi còn mở rộng thêm các điều khoản bổ sung như sau để hỗ trợ cho người được bảo hiểm không may xảy ra rủi ro. Hạn mức bồi thường theo như bản báo giá chi tiết.

Bảo hiểm tòa nhà gồm hai loại chính là bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của chính phủ và bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm tòa nhà điều khoản bổ sung

Bảo hiểm tòa nhà điều khoản bổ sung

 1. 1.             ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢO HIỂM CHO QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN 2

Bảo hiểm tòa nhà này bồi thường cho tổn thất/ thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm (bao gồm máy móc & thiết bị, kho hàng và các tài sản bên trong khác) gây ra bởi rủi ro hỏa hoạn, đâm va, nổ, đổ, vỡ cầu hay các tai nạn tương tự khác trong quá trình chuyên chở (cả xếp hàng và dỡ hàng) bằng đường bộ, đường xe lửa hay vùng nội địa trong lãnh thổ Việt Nam nhưng loại trừ đường hàng không và đường thủy.

Rủi ro được tính là bắt đầu từ thời điểm chở hàng từ nhà xưởng và/ hoặc kho hàng và/ hoặc địa điểm được bảo hiểm đã được chỉ rõ trong bộ hợp đồng bảo hiểm của Người được bảo hiểm và kết thúc khi hàng được chở tới địa điểm khác hoặc kết thúc sau 7 ngày kể từ thời điểm gửi thông báo nhận hàng tại nơi đến, tùy xem sự việc nào diễn ra trước.

  tư vấn 0932377138

 1. 2.             ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI

 

Tất cả đường dây truyền tải và phân phối điện, bao gồm dây, cáp, cột, cột điện cao thế, tháp và bất cứ thiết bị của bất cứ loại nào được lắp đặt kèm theo, bao gồm trạm biến áp dưới bất kỳ dạng nào. Điều khoản loại trừ này bao gồm nhưng không giới hạn việc truyền tải hoặc phân phối về điện, điện thoại hoặc các tín hiệu điện báo, và tất cả các tín hiệu thông tin liên lạc bằng âm thanh hay hình ảnh.

Điều khoản loại trừ này áp dụng đối với thiết bị ở trên hoặc ở dưới mặt đất với khoảng cách trên 300m (hoặc 1.000 feet) so với công trình được bảo hiểm.

Điều khoản loại trừ này áp dụng cho cả tổn thất hoặc thiệt hại vật chất đối với thiết bị và tổn thất do gián đoạn kinh doanh, tổn thất hậu quả và/hoặc các tổn thất bất ngờ khác liên quan đến đường dây truyền tải và phân phối.

 

 1. 3.             ĐIỀU KHOẢN VỀ NHỮNG NỀN MÓNG KHÔNG BỊ HƯ HẠI

 

Nếu tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ nhưng những phần nền móng không bị phá huỷ và do việc thực thi các quy định pháp quy và/hoặc lệnh của cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương, hoặc bất cứ cơ quan hữu trách nào khác mà phải khôi phục lại tài sản được bảo hiểm tại một địa điểm khác, thì những phần nền móng bị từ bỏ sẽ được coi như là bị phá huỷ, với điều kiện là nếu những phần nền móng bị từ bỏ đó làm tăng giá trị bán lại sẽ được coi như là phần giá trị thu hồi và số tiền tương ứng của những phần nền móng đó sẽ được Người được bảo hiểm tòa nhà thanh toán cho PJICO.

 

 1. 4.             ĐIỀU KHOẢN VỀ CHI PHÍ THÁO DỠ HÀNG HÓA

 

Bảo hiểm theo bộ hợp đồng bảo hiểm tòa nhà này mở rộng bồi thường cho chi phí và phí tổn mà Người được bảo hiểm đã bỏ ra trong trường hợp phát sinh tổn thất được bảo hiểm theo bộ hợp đồng này trong việc kiểm kê hàng hóa (bao gồm việc tháo dỡ, đóng gói lại và bổ sung thêm hàng hóa) để định dạng, định lượng và xác định giá trị của tài sản được bảo hiểm theo bộ hợp đồng này bao gồm cả việc kiểm tra hàng hóa không thuộc sở hữu nhưng thuộc quyền chăm sóc, trông coi hay kiểm soát của Người được bảo hiểm với điều kiện là trách nhiệm của Người bảo hiểm đối với sự phá hủy/thiệt hại này cũng như các chi phí phát sinh không được vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

  tư vấn 0932377138

 1. 5.             ĐIỀU KHOẢN VỀ HÀNG CHỞ TRÊN XE CƠ GIỚI

 

Trường hợp tài sản được bảo hiểm được chất trong xe hoặc container để qua đêm tại những địa điểm được bảo hiểm được đề cập cụ thể trong bộ hợp đồng bảo hiểm này, PJICO sẽ bồi thường cho Người được Bảo hiểm những mất mát hoặc thiệt hại xảy ra đối với tài sản để trên xe đó gây ra bởi cháy hoặc những rủi ro được bảo hiểm theo bộ hợp đồng bảo hiểm này gây ra, với điều kiện trách nhiệm của PJICO sẽ không vượt quá Số tiền bảo hiểm của tài sản đó theo bộ hợp đồng bảo hiểm tòa nhà này.

Cam kết rằng tất cả cửa ra vào hoặc cửa sổ của xe/container sẽ được khóa cẩn thận khi không có người trông coi.

Điều khoản mở rộng này không áp dụng đối với tài sản để trên xe “không mui” (chẳng hạn: xe tải không mui, xe toa chở hàng không mui và các xe tương tự như vậy).

PJICO không có trách nhiệm theo Điều khoản này đối với mất mát hoặc thiệt hại xảy ra vào thời điểm đã được bảo hiểm theo một hoặc nhiều Đơn Bảo hiểm khác, loại trừ phần vượt mức trách nhiệm của các Đơn Bảo hiểm tòa nhà đó nếu không có bảo hiểm này.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

 

 1. 6.             ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ CHIẾN TRANH VÀ NỘI CHIẾN (IUA G51)

 

Bộ Hợp đồng bảo hiểm tòa nhà này không bao gồm trách nhiệm pháp lý do được tái bảo hiểm cho những tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, phát sinh từ hoặc là hậu quả của chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, hành động khiêu khích quân sự hoặc hiếu chiến của của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, binh biến, dấy binh, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính, lực lượng quân sự tiếm quyền, thiết quân luật, phong tỏa, giới nghiêm hoặc những biến cố và nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố và duy trì tình trạng khẩn cấp hoặc giới nghiêm, tịch thu, trưng dụng, trưng thu, quốc hữu hóa, tiêu hủy hoặc thiệt hại tài sản bởi hoặc theo lệnh của bất kỳ Chính phủ hay cơ quan công quyền địa phương.

  tư vấn 0932377138

 1. 7.             ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM THIỆT HẠI DO NƯỚC

 

Các bên thoả thuận và đồng ý rằng phạm vi bảo hiểm theo bộ hợp đồng bảo hiểm tòa nhà này sẽ mở rộng để bồi thường cho những tổn thất đối với tài sản được bảo hiểm trực tiếp gây ra do nổ hoặc tràn các bể chứa, thiết bị chứa, đường ống nước trong phạm vi ngôi nhà được bảo hiểm hoặc chứa tài sản được bảo hiểm, nhưng loại trừ:

 1.   i.            thiệt hại tới những bể chứa, thiết bị chứa, đường ống nước đó
 2. thiệt hại xảy ra khi ngôi nhà không được sử dụng
 3. thiệt hại gây ra do nước rò rỉ hoặc thoát ra từ hệ thống chữa cháy lắp đặt tự động trong các ngôi nhà được kê khai nói trên

với điều kiện mọi điều kiện của bộ hợp đồng này được áp dụng như chúng đã ghi trong điều khoản này và tất cả các tổn thất nói trên sẽ được coi như là những tổn thất gây ra do hoả hoạn.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

 

 1. 8.             ĐIỀU KHOẢN VỀ KHAI BÁO GIÁ TRỊ HÀNG HÓA 75%.

  tư vấn 0932377138

Trên cơ sở xem xét rằng phí bảo hiểm cho các hàng hóa bảo hiểm trong bộ hợp đồng bảo hiểm này được tính toán tạm thời  bằng 75% số tiền bảo hiểm theo GCNBH/ HĐBH, Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản giá trị của những tài sản đó vào ngày cuối cùng của mỗi tháng hoặc quý (tùy theo thỏa thuận) trong vòng 30 ngày kể từ sau ngày đó và nếu như thông báo đó không được thực hiện thì Người được bảo hiểm được coi như đã tuyên bố số tiền bảo hiểm tối đa chính là giá trị của hàng hóa.

Nếu tài sản kê khai trong các hạng mục nói trên của bộ hợp đồng bảo hiểm này cũng được bảo hiểm theo bất cứ Đơn bảo hiểm nào khác, giá trị kê khai sẽ là phần giá trị trong tổng giá trị tài sản được tính theo tỉ lệ giữa số tiền bảo hiểm của tài sản đó theo bộ hợp đồng bảo hiểm tòa nhà này trên cho tổng số tiền bảo hiểm theo toàn bộ các bộ hợp đồng bảo hiểm của tài sản đó.

Giá trị kê khai sẽ là giá trị bảo hiểm vào ngày cuối cùng của mỗi tháng/quý.

Vào ngày hết hạn của mỗi thời hạn bảo hiểm, số phí bảo hiểm tòa nhà thực tế cho các hạng mục nói trên sẽ được tính theo tỷ lệ phí bảo hiểm đã thoả thuận theo năm với giá trị kê khai trung bình, có nghĩa là tổng những số tiền đã kê khai chia cho số lần kê khai. Nếu kết quả phí bảo hiểm lớn hơn số phí bảo hiểm đã đặt cọc thì Người đựợc bảo hiểm sẽ thanh toán khoản chênh lệch; nếu phí bảo hỉểm nhỏ hơn thì PJICO sẽ hoàn trả Người được bảo hiểm nhưng không vượt quá 50% khoản phí đặt cọc.

Trên cơ sở số tiền bảo hiểm sẽ không do có bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh trong thời hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải thanh toán một khoản phụ phí bảo hiểm thích hợp tương ứng với giá trị tổn thất, tính từ ngày xảy ra tổn thất cho đến ngày hết hiệu lực của bộ hợp đồng bảo hiểm òa nhà./

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbả

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138