Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước

bảo hiểm du lịch trong nước 

Bảo hiểm du lịch trong nước của PJICO

 

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC

 

Điều 1.

Công ty Cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX (gọi tắt là PJICO) nhận bảo hiểm cho những người tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi,.... hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà nghỉ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam (dưới đây gọi là Người được bảo hiểm) theo các điều khoản quy định trong Quy tắc này.

 

Trường hợp Người được bảo hiểm khảo sát, thám hiểm, biểu diễn nguy hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền, thi đấu có tính chất chuyên nghiệp các môn: (bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván).... chỉ được bảo hiểm với điều kiện đã nộp thêm phụ phí bảo hiểm cho PJICO theo quy định tại “Biểu phí và số tiền bảo hiểm”.

 

Điều 2.Người được bảo hiểm theo Quy tắc này vẫn được tham gia và hưởng quyền lợi của các loại hình bảo hiểm khác.

 

PHẠM VI BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC

Điều 3. Phạm vi bảo hiểm du lịch trong nước bao gồm các rủi ro sau đây:

 

-          Chết, thương tật thân thể do tai nạn.

-          Tai nạn được hiểu theo Quy tắc này là do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân duy nhất, trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật thân thể.

-          Chết ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.

-          Chết hoặc thương tật thân thể do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

 

Xem thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng

 

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM, HIỆU LỰC BẢO HIỂM, PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC

 

Điều 4. Hình thức bảo hiểm

1. Bảo hiểm chuyến:

 

-          Các tập thể có yêu cầu tham gia bảo hiểm chuyến, PJJCO ký hợp đồng bảo hiểm với các tập thể kèm theo danh sách các cá nhân được bảo hiểm.

-          Trường hợp tham gia bảo hiểm  cá nhân, PJICO cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng cá nhân.

-          Phí bảo hiểm do người tham gia bảo hiểm hoặc đại diện người tham gia bảo hiểm nộp cho PJICO khi ký hợp đồng bảo hiểm.

-          Bảo hiểm có hiệu lực kể từ thời điểm bắt đầu của chuyến du lịch tại nơi xuất phát và kết thúc khi chuyến du lịch hoàn thành theo thời gian và địa điểm ghi trên hợp đồng bảo hiểm.

 

Xem thêm: Bảo hiểm học sinh sinh viên

 

 

2. Bảo hiểm tại khách sạn:

 

a)      Trường hợp phí bảo hiểm được thu gộp cùng với tiền phòng ở khách sạn, hoá đơn thu tiền phòng có phần phí bảo hiểm được coi là bằng chứng đã tham gia bảo hiểm

 

Bảo hiểm có hiệu lực kể từ thời điểm Người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn cho đến khi Người được bảo hiểm làm xong thủ tục trả phòng.

 

b)      Trường hợp cá nhân yêu cầu tham gia bảo hiểm tại khách sạn, PJICO cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng cá nhân sau khi nộp đủ phí bảo hiểm theo quy định.

Bảo hiểm có hiệu lực kể từ thời điểm Người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn cho đến 12.00h ngày kết thúc bảo hiểm trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

3. Bảo hiểm tại điểm

 

Trường hợp vé vào cửa khu du lịch có phí bảo hiểm được coi là hợp đồng bảo hiểm tại địa điểm.

Bảo hiểm có hiệu kể từ khi Người được bảo hiểm qua cửa kiểm soát vé để vào khu du lịch và kết thúc ngay sau khi Người được bảo hiểm ra khỏi cửa soát vé đó để trở về nơi cư trú.

 

Điều 5. Biểu phí và số tiền bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành cùng với qui tắc này. Số tiền bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của PJICO đối với Người được bảo hiểm trong một vụ tai nạn.

 

Xem thêm: Bảo hiểm du lịch quốc tế

 

 

Điều 6.

1.a) Trường hợp xin gia hạn hợp đồng bảo hiểm chuyến, Người được bảo hiểm phải thông báo cho PJICO hoặc đại lý của PJICO nơi gần nhất biết trước khi hết hạn đã ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm không xin gia hạn hoặc không được PJICO chấp nhận gia hạn thì bảo hiểm sẽ kết thúc như đã quy định  nói trên.

1.b) Nếu chuyến đi của  Người được bảo hiểm không thực đúng như dự định trong thời hạn bảo hiểm do gặp phải bão, lụt, hoả hoạn, động đất hoặc đường xá, cầu cống, phương tiện chuyên chở bị hư hỏng thì thời hạn quy định trong hợp đồng bảo hiểm chuyến được tự động kéo dài cho đến khi hoàn thành chuyến đi mà không phải nộp thêm phí bảo hiểm. Tuy nhiên, thời gian kéo dài này không kéo dài quá 48 giờ. Nếu quá thời hạn này phải thông báo cho PJICO gần nhất biết để xem xét bảo hiểm tiếp, tính thêm phí bảo hiểm hoặc đình chỉ bảo hiểm, tuỳ từng trường hợp cụ thể.

 

1.c) Trường hợp Người được bảo hiểm tự ý chấm dứt hành trình du lịch thì hiệu lực của bảo hiểm chuyến cũng kết thúc ngay tại thời điểm chấm dứt đó và PJICO không có trách nhiệm hoàn phí.

 

2. Trường hợp xin gia hạn giấy chứng nhận bảo hiểm tại khách sạn, Người được bảo hiểm phải nộp thêm phí bảo hiểm trước khi hết hạn ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh

 

Điều 7. Trường hợp một trong hai bên để nghị huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm, phải thông báo cho bên kia trước 24 giờ. Nếu hợp đồng hai bên thoả thuận huỷ bỏ, Phí bảo hiểm của thời gian còn lại sẽ được hoàn trả 80% với điều kiện đến thời điểm đó. Người được bảo hiểm chưa có lần nào được PJICO chấp nhận trả tiền bảo hiểm.

 

 QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Điều 8.

  1. Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, PJICO trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
  2. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, PJICO trả tiền bảo hiểm theo quy định tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm”.

Điều 9. Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, PJICO sẽ trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

Điều 10. Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia các loại hình bảo hiểm theo quy định sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm từng loại người đó tham gia.

Điều 11. Trường hợp trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Người được bảo hiểm bị chết hoặc vết thương trầm trọng hơn do hậu quả của tai nạn đó, PJICO sẽ trả phần chênh lệch còn lại giữa số tiền bảo hiểm phải trả cho trường hợp này với số tiền đã trả trước đó.

 

Điều 12. Trường hợp hậu quả tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo sự chỉ dẫn của cơ quan y tế, thì PJICO chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khoẻ bình thường được điều trị một cách hợp lý.

 

 BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM KHÁCH DU LỊCH TRONG NƯỚC

 

I. Số tiền bảo hiểm (STBH)

Tuỳ theo sự lựa chọn từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

II. Phí bảo hiểm

A. Phí cơ bản:

1. Khách du lịch tham gia bảo hiểm chuyến hoặc ở khách sạn, nhà khách (quy định tại Điều 5.1.2 Chương IV của Quy tắc này)

0.015%/STBH/người/ngày.

2. Khách du lịch chỉ tham gia bảo hiểm ở các khu vực du lịch (theo quy định tại Điều 5.3 Chương IV của Quy tắc này):

a)      Có tắm biển, leo núi hoặc đi thuyền trên sông nước: 0,010%/STBH/lượt người.

b)      Ngoài trường hợp (a) nói trên: 0,005%/STBH/lượt người.

B. Phụ phí:

Đối tượng quy định Điều 1.2 Chương I của Quy tắc.

0,1%/STBH/người/cuộc thi đấu/ ngày.

 

Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến hoặc đường dây nóng:0932.377.138 để được hỗ trợ.

 

Cảm ơn quý khách!

Bình Luận

Quảng cáo