Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

 

Bạn là chủ doanh nghiệp với tầm nhìn xa của mình bạn muốn mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt để phòng trừ rủi ro ? Công tỷ của bạn muốn mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt để phát triển bền vững.

 

Tổng công ty bảo hiểm Petrolimex-Công ty bảo hiểm Pjico sài gòn nhận bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt cụ thể như sau:

 

Trên cơ sở  các điều kiện quy định trong quy tắc bảo hiểm ,Pjico có nghĩa vụ bồi thường cho người được bảo hiểm:

 

Những thiệt hại do những rủi ro được bảo hiểm gây ra cho tài sản được bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm(hoặc danh mục kèm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm)nếu Người được bảo hiểm đã nộp phí bảo hiểm và những thiệt hại ấy xảy ra trước lúc 4 giờ chiều ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt.

 

Chi phí cần thiết và hợp lý nhằm hạn chế tổn thất tài sản được bảo hiểm trong và sau khi cháy.

 

PJICO cũng sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm cả chi phí thu dọn hiện trường sau khi cháy nếu những chi phí này được ghi rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là được bảo hiểm và Người được bảo hiểm nộp thêm phí bảo hiểm theo tỷ lệ quy định.

 

Tuy nhiên,trong mọi trường hợp ,trách nhiệm của PJICO không vượt quá số tiền bảo hiểm của mỗi hạng mục tài sản ghi trong danh mục hoặc gộp lại,không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hểm.

 

Rủi ro được bảo hiểm nói ở đây là những rủi ro ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm,chọn trong số những rủi ro quy định trong phụ lục”Những rủi ro có thể lựa chọn bảo hiểm” kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

 

Những điểm loại trừ trong bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

1.Những thiệt hại do:

 

a)Nổi loạn,bạo động dân sự,trừ khi những rủi ro này được xác nhận trong giấy chứng nhận bảo hiểm là được bảo hiểm.

 

b)Chiến tranh,xâm lược,hành động thù địch của nước ngoài,chiến sự(dù có tuyên chiến hay không tuyên chiến),nổi loạn,nội chiến,khởi nghĩa,cách mạng,binh biến,bạo động,đảo chính,lực lượng quân sự tiếm quyền…

 

c)Khủng bố(nghĩa là sử dụng bạo lực nhàm các mục đích chính trị,bao gồm cả việc sử dụng bạo lực nhằm gây hoang mang trong xã hội hay một bộ phận xã hội).

 Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

 

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

 

 

2.Bất kỳ tổn thất nào(dù là tổn thất tài sản trực tiếp hay chi phí có liên quan hay tổn thất có tính chất hậu quả)trực tiếp hay gián tiếp mà nguyên nhân gây ra có liên quan đến:

 

A)Phóng xạ ion hóa hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hay từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân.

 

B)các thuộc tính phóng xạ, độc , nổ , hoặc các thuộc tính nguy hiểm khách của thiết bị nổ hạt nhân hay các bộ phận của thiết bị đó.

 

3.Những tổn thất do hành động cố ý hoặc đồng lõa của Người được bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt gây ra.

 

4.Những tổn thất về:

 

a)Hàng hóa nhận ủy thác hay ký gởi trừ khi những hàng hóa đó được xác nhận trong Giấy chững nhận bảo hiểm là được bảo hiểm và Người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm theo tỷ lệ phí quy định.

 

b)Tiền bạc,kim loại quý,đá quý, chứng khoán, thư bảo lãnh , tem phiếu , tài liệu , bản thảo, sổ sách kinh doanh , tài liệu lưu trữ trong máy tính điện tử ,bản mẫu,văn bằng,khuôn mẫu,bản vẽ,tài liệu thiết kế,trừ khi những hạng mục này được xác nhận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm là được bảo hiểm.

 

c)Chất nổ.

d)Người,động vật và thực vật sống.

 

e)Những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm Hàng hải hoặc lẽ ra được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm Hàng hải ,trừ phần thiệt hại vượt quá số tiền được bồi thường theo đơn bảo hiểm Hàng hải hoặc lẽ ra được bồi thường theo đơn bảo hiểm Hàng hải và dù có hay không có bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt.

 

Tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp

 

f)Tài sản bị cướp hay bị mất cắp.

5.Những thiệt hại mang tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào,trừ thiệt hại về tiền thuê nhà,nếu tiền thuê nàh được xác nhận trong giấy chứng nhận bảo hiểm là được bảo hiểm.

6.Những thiệt hại gây ra do bên thứ ba.

 

7.Những thiệt hại trong phạm vi mức miễn thường bồi thường.

Phí bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Phí bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt được quy định riêng cho những rủi ro.Cụ thể quý khách vui lòng bộ phận hỗ trợ trực tuyến của công ty hoặc gọi hotline hỗ trợ 24/24 của công ty chúng tôi:0932.377.138 để được hỗ trợ miễn phí.

 

THỦ TỤC BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

 

1.Người được bảo hiểm gửi cho Pjico giấy yêu cầu bảo hiểm(chúng tôi sẽ cung cấp mẫu này nếu quý khách có nhu cầu).

 

2.Người được bảo hiểm kê khai đầy đủ và đúng sự thật giá trị tài sản cần được bảo hiểm theo từng đơn vị rủi ro.

 

3.Bảo hiểm sẽ không có giá trị trong những trường hợp kê khai sai,miêu tả sai hoặc không khai báo những chi tiết quan trọng về tài sản yêu cầu bảo hiểm.

 

Pjico có thể yêu cầu Người được bảo hiểm cung cấp sơ đồ,vị trí tài sản được bảo hiểm,sơ đồ hệ thống PCCC.

 

Pjico có thể cử giám định viên hoặc cộng tác viên tới xem xét đối tượng bảo hiểm và góp ý kiến về hệ thồng PCCC hoặc yêu cầu Người được bảo hiểm bổ sung phương tiện PCCC….

 

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn thêm.Cảm ơn quý khách !

 

 

 

 

 

Đánh giá:

Bình Luận

Quảng cáo