Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh

Bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh

Quy tắc Bảo hiểm Trách nhiệm Nghề nghiệp
trong khám bệnh, chữa bệnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 198/2014/QĐ/TSC/TGĐ ngày 28/02/2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex)

 

I.              Thoả thuận bảo hiểm

 

Trên cơ sở tuân theo những điều khoản, những hạn mức bồi thường, những điểm loại trừ và những điều kiện trong Quy tắc bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm, với điều kiện Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm, Tổng Công ty bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO), đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm (trong mọi trường hợp không vượt quá tổng hạn mức bồi thường nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm) :

 

  1. đến Hạn mức bồi thường được nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm của Bộ Hợp đồng bảo hiểm (gọi tắt sau đây là Bộ Hợp đồng) đối với bất kỳ số tiền nào mà Người được bảo hiểm có thể chịu trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bất kỳ khiếu nại nào được lập bằng văn bản trong thời hạn bảo hiểm nêu tại Bộ Hợp đồng, nhằm chống lại Người được bảo hiểm về thương tật thân thể hoặc tử vong của bất kỳ bệnh nhân nào gây ra do hoặc được coi là gây ra do bất kỳ hành động bất cẩn, nhầm lẫn hoặc thiếu sót nào trong dịch vụ chuyên môn do Người được bảo hiểm hoặc người làm thuê của Người được bảo hiểm thực hiện hoặc lẽ ra phải thực hiện (sau đây được gọi là sơ xuất nghề nghiệp) xảy ra trong thời hạn bảo hiểm (và thời hạn hồi tố, nếu có)

 

  1. các chi phí và phí tổn phát sinh được PJICO chấp nhận bằng văn bản trong quá trình bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào. Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải thanh toán một số tiền cao hơn Hạn mức bồi thường theo Bộ Hợp đồng để một khiếu nại nào đó từ bên thứ ba được huỷ bỏ thì trách nhiệm của PJICO đối với các chi phí và phí tổn phát sinh như đề cập ở trên sẽ được tính theo tỷ lệ giữa hạn mức bồi thường theo Bộ Hợp đồng và tổng số tiền cần phải thanh toán để khiếu nại đó được huỷ bỏ;

 

Bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh

II.     Hạn mức bồi thường - Bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh

1.   Mỗi một khiếu nại

 

Trách nhiệm bồi thường của PJICO cho toàn bộ chi phí bồi thường và các phí tổn chi trả cho một hoặc nhiều người khiếu kiện đối với mỗi một sự cố, sẽ không vượt quá tổng số tiền nêu trong Bộ Hợp đồng và tổng số tiền này sẽ là Hạn mức bồi thường cho mỗi một khiếu nại.

 

Nhằm mục đích xác định Hạn mức bồi thường của PJICO, tất cả những khiếu nại

-         phát sinh từ một nguyên nhân chung nhưng gây ra thương tật thân thể của nhiều hơn một bệnh nhân

-         được lập để chống lại nhiều hơn một Người được bảo hiểm cùng liên quan đến một tổn thất sẽ được xem xét như là một khiếu nại. Ngày tổn thất tương ứng sẽ được coi là ngày khiếu nại bằng văn bản đầu tiên được lập để khiếu kiện Người được bảo hiểm. 

 

  1. 2.      Tổng Hạn mức bồi thường  Bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh

Trách nhiệm bồi thường của PJICO cho toàn bộ chi phí bồi thường và các phí tổn chi trả đối với toàn bộ khiếu nại được lập trong thời hạn bảo hiểm của Bộ Hợp đồng, sẽ không vượt quá Tổng hạn mức bồi thường nêu trong Bộ Hợp đồng.

 

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh , tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng ,

Đánh giá:

Bình Luận

Quảng cáo