Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm công trình trong tòa nhà

Bảo hiểm công trình trong tòa nhà    

Hiện nay khi các đơn vị thi công trong tòa nhà như thi công trang trí lắp đặt nội thất, thi công hệ thống điện nước lắp đặt máy tính máy lạnh... đều bị các ban quản lý yêu cầu mua bảo hiểm công trình. Bảo hiểm này cũng là dễ hiểu vì việc này đã được áp dụng nhiều trên thế giới. Theo quy trình chuẩn một số ban quản lý tại việt nam áp dụng việc mua bảo hiêm công trình này là bắt buộc vừa để bảo đảm tài sản của tòa nhà và các khu vực khác ngoài khu vực thi công liên hệ 0932377138 để được chúng tôi tư vấn thêm nếu cần thiết

Bảo hiểm công trình trong tòa nhà

Bảo hiểm công trình trong tòa nhà

Điều 1. Đối tượng bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm công trình trong tòa nhà này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm

 1. Các máy móc, dây chuyền đồng bộ trong một nhà máy, xí nghiệp trong quá trình lắp ráp các máy móc, thiết bị đó;
 2. Phần công việc xây dựng phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình lắp ráp;
 3. Máy móc, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ quá trình lắp ráp;
 4. Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường và thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;
 5. Trách nhiệm đối với người thứ ba.

Điều 2. Bên mua bảo hiểm công trình trong tòa nhà và người được bảo hiểm

Trong Quy tắc bảo hiểm công trình trong tòa nhà này, bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm được hiểu như sau:

 1. Bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án). Trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào giá trúng thầu thì nhà thầu thực hiện việc mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm.
 2. Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm.

Điều 3. Bộ hợp đồng bảo hiểm

Thoả thuận bảo hiểm giữa bên mua bảo hiểm công trình trong tòa nhà và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) được thể hiện dưới hình thức Bộ hợp đồng bảo hiểm. Bộ hợp đồng bảo hiểm bao gồm Quy tắc bảo hiểm này, Giấy yêu cầu bảo hiểm, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và các điều khoản sửa đổi, bổ sung GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

Điều 4. Giấy yêu cầu bảo hiểm

Khi có nhu cầu bảo hiểm công trình trong tòa nhà, bên mua bảo hiểm phải gửi Giấy yêu cầu bảo hiểm cho PJICO. Giấy yêu cầu bảo hiểm là một bộ phận không tách rời của Bộ hợp đồng bảo hiểm.

Điều 5. Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm

Giấy chứng nhận bảo hiểm công trình trong tòa nhà /Hợp đồng bảo hiểm là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và là một bộ phận không tách rời của Bộ hợp đồng bảo hiểm.

Điều 6. Thời hạn bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm

Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm công trình trong tòa nhà này bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc từ  khi các hạng mục được bảo hiểm có tên trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm được dỡ xuống công trường, Trong trường hợp GCNBH/hợp đồng bảo hiểm được ký kết sau khi công trình đã khởi công thì hiệu lực hợp đồng được xác nhận trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm. GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm sẽ tiếp tục có hiệu lực cho tới sau khi bàn giao công trình hoặc sau khi hoàn tất lần vận hành chạy thử có tải đầu tiên, tùy theo thời điểm nào xảy ra trước, nhưng sẽ không quá 4 tuần kể từ ngày bắt đầu chạy thử (trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản). Trong trường hợp một bộ phận của xưởng máy hay một số cỗ máy đã được chạy thử hoặc vận hành hay bàn giao thì trách nhiệm của PJICO đối với phần đó hoặc bộ phận máy móc đó sẽ chấm dứt, nhưng PJICO vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm đối với các bộ phận còn lại.

Đối với các hạng mục cũ sử dụng lại, hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt ngay trước khi các hạng mục đó được chạy thử.

Tuy nhiên, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm lắp đặt chỉ thực sự có hiệu lực sau khi người được bảo hiểm đã trả phí bảo hiểm ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản.

GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm công trình trong tòa nhà sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày quy định trong hợp đồng. Mọi trường hợp kéo dài thời hạn bảo hiểm đều phải được PJICO đồng ý bằng văn bản.

Điều 7. Điều kiện chung áp dụng đối với cả bảo hiểm thiệt hại vật chất và bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba

 1. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Quy tắc bảo hiểm công trình trong tòa nhà này, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp thông tin cho PJICO, khai báo và trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm. Đây là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của PJICO;
 2. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đề phòng tổn thất hay trách nhiệm có thể xảy ra và phải tuân thủ mọi qui chế và kiến nghị của các nhà thiết kế. Những chi phí phát sinh liên quan đến việc áp dụng các biện pháp nói trên do người được bảo hiểm chịu.
 3. Vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, đại diện của PJICO cũng có quyền xem xét và kiểm tra rủi ro được bảo hiểm. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp cho đại diện của PJICO mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro được bảo hiểm.

Người được bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo ngay cho PJICO bằng các phương tiện thông tin và bằng văn bản về bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào đối với các rủi ro được bảo hiểm (người được bảo hiểm tự chịu chi phí cho việc thông báo này). PJICO có quyền yêu cầu người được bảo hiểm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết và nếu cần PJICO có thể điều chỉnh phạm vi bảo hiểm và phí bảo hiểm cho phù hợp.

Người được bảo hiểm công trình không được tự ý tiến hành hay chấp nhận bất cứ sự thay đổi quan trọng nào làm tăng mức độ rủi ro bảo hiểm, trừ khi việc đó được PJICO chấp thuận bằng văn bản.

 1. Trong trường hợp xảy ra những sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này, người được bảo hiểm có nghĩa vụ:
  1. Lập tức thông báo ngay cho PJICO bằng các phương tiện thông tin và sau đó bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất;
  2. Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất;
  3. Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của PJICO giám định các bộ phận đó;
  4. Cung cấp mọi thông tin và chứng từ, văn bản theo yêu cầu của PJICO nhằm xác định tính chất và  mức độ tổn thất;
  5. Thông báo ngay cho cơ quan công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp;

       Trong mọi trường hợp, PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất vật chất hay trách nhiệm phát sinh từ tổn thất đó nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm PJICO không nhận được thông báo tổn thất.

Sau khi thông báo cho PJICO, người được bảo hiểm có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ. Còn trong mọi trường hợp khác, nhất thiết phải có mặt đại diện của PJICO để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sửa chữa hay thay thế. Nếu đại diện của PJICO không tiến hành giám định trong khoảng thời gian được xem là hợp lý theo tình hình thực tế thì người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế.

       Trách nhiệm của PJICO đối với bất kỳ hạng mục được bảo hiểm nào bị tổn thất sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó không được sửa chữa kịp thời và chu đáo.

 1. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện, phối hợp hoặc cho phép PJICO thực hiện mọi hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu của PJICO nhằm bảo vệ mọi quyền và lợi ích mà PJICO được hưởng sau khi thanh toán hoặc bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này, cho dù những hành động và những biện pháp đó được thực hiện trước hoặc sau khi PJICO bồi thường cho người được bảo hiểm.

       Các quyền mà PJICO được hưởng bao gồm cả quyền được miễn trách nhiệm hoặc quyền đòi bên thứ ba (không phải là người được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm công trình này) bồi hoàn. Chi phí phát sinh liên quan đến các công việc này do PJICO chịu.

Mọi tranh chấp giữa PJICO và người được bảo hiểm công trình trong việc bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này này trước hết được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Nếu hai bên không giải quyết được bằng thương lượng, tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại toà án theo quy định của pháp luật Việt Nam

 

Coi chừng hàn xì có thể gây cháy nổ bất cứ lúc nào

TTO - Vụ cháy ở quán Ruby tại thị xã Long Khánh (Đồng Nai) làm 7 người thiệt mạng một lần nữa đã gióng lên hồi chuông báo động nguy cơ cháy nổ từ việc hàn xì, cắt sắt.

 

Sau vụ cháy ở quán Ruby, phóng viên Tuổi Trẻ đã đi thực tế ở một số cơ sở hàn xì, cắt sắt tại TP.HCM và Đồng Nai.

 

Có thể cháy bất cứ lúc nào

 

Có mặt tại một cơ sở hàn tiện nằm trên quốc lộ 13 (Q.Thủ Đức, TP.HCM), chúng tôi tận mắt chứng kiến môi trường làm việc tiềm ẩn nguy hiểm của việc hàn xì, cắt sắt.

 

Những que hàn đỏ chói chảy ra do nhiệt độ cao, cùng những tia lửa hàn tung tóe, chỉ một sơ sẩy để tia lửa văng vào vật liệu dễ cháy sẽ bùng phát hỏa hoạn ngay tức khắc.

 

Anh N.T.Danh, chủ tiệm này, cho biết: "Tôi làm nghề này cũng được 7 năm nay rồi, hồi đó có học nghề tại một trường trung cấp, sau khi lấy bằng ra trường thì đi làm thêm cho một số công ty, thời gian sau tích góp được ít tiền rồi mở cơ sở hàn tiện này".

 

Khi được chúng tôi hỏi thời gian gần đây có nhiều vụ cháy nổ do hàn xì bất cẩn, phía cơ sở có biện pháp gì để phòng tránh, anh Danh chia sẻ cũng đã nghe nhiều vụ việc nghiêm trọng do hàn xì nên thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình không được để các vật liệu cháy nổ gần khi hàn, sử dụng mũ để che mặt, kiểm tra các dây điện, mạch nối thường xuyên...

 

"Quan trọng nhất là đảm bảo các thao tác cơ bản khi hàn, nếu tuân thủ được tất cả các quy định đó thì rủi ro sẽ ít đi. Vì cơ sở hiện tại chỉ nhỏ lẻ nên các dụng cụ PCCC hỗ trợ ở tiệm chúng tôi còn chưa đầy đủ" - anh Danh nói.

 

Trong khi đó, anh H.T.P., chủ cơ sở hàn tiện trên quốc lộ 1 (Q.Thủ Đức), chia sẻ xuất phát điểm của anh là "tay ngang", sau để dành được chút tiền đã mở cơ sở riêng.

 

"Làm nghề này cực lắm, vì các que hàn khi nóng nhiệt độ lên đến gần 2.0000C nên ánh hàn văng vào người có khi cháy lủng hết quần áo. Suốt ngày phải tiếp xúc với sắt thép, mạt sắt, lửa hàn bắn vào người rất khó chịu. Cũng sợ cháy nổ lắm nhưng do cơ sở nhỏ nên không có trang bị nhiều phương tiện hỗ trợ PCCC, chủ yếu do ý thức bản thân mình khi làm thôi" - anh P. cho biết.

 

Chúng tôi ghi nhận tại cơ sở hàn tiện này đồ đạc vứt lộn xộn, nhiều vật dễ cháy nổ như can dầu, bình gas để cạnh chỗ hàn, tiện.

 

Tại Đồng Nai, sau vụ cháy ở quán Ruby, chúng tôi ghi nhận nhiều cơ sở hàn cửa sắt tại thị xã Long Khánh, huyện Trảng Bom, TP Biên Hòa... vẫn chưa đảm bảo về các điều kiện an toàn cháy nổ.

 

Nhiều cơ sở hàn cửa sắt, thuê mặt bằng nhỏ hẹp và do đó, khi hàn cắt vẫn có nguy cơ rình rập cháy nổ.

 

Ở một số gara đóng, sửa thùng xe có quy mô lớn, thợ hàn cũng không được trang bị đồ bảo hộ hoặc không đảm bảo về điều kiện an toàn cháy nổ

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138