Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
Bảo hiểm xây dựng năm 2020

Bảo hiểm xây dựng năm 2020

Bảo hiểm xây dựng năm 2020,Bên thứ ba được hiểu như sau: Trong hợp đồng bảo hiểm xây dựng này bên mua bảo hiểm được coi là bên thứ nhất công ty bảo hiểm xây dựng là bên thứ 2 còn lại được gọi là bên thứ ba 1. Bên mua bảo hiểm xây dựng năm 2020 là chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án). Trường hợp phí bảo hiểm
Bảo hiểm cháy nổ nhà máy gỗ

Bảo hiểm cháy nổ nhà máy gỗ

Bảo hiểm cháy nổ nhà máy gỗ,Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm Khi cần mua bảo hiểm người mua bảo hiểm cháy nổ nhà máy gỗ kê khai danh sách tài sản kèm theo giá trị của những tài sản này
Bảo hiểm nhà xưởng công ty vali

Bảo hiểm nhà xưởng công ty vali

Bảo hiểm nhà xưởng công ty vali,Tài sản có thể mua bảo hiểm nhà xưởng công ty vali bao gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác. Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá
Bảo hiểm nhà xưởng nệm 2020

Bảo hiểm nhà xưởng nệm 2020

Bảo hiểm nhà xưởng nệm 2020,Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. 2. Bên mua bảo hiểm là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng nệm 2020
Bảo hiểm cháy nổ nhà kho 2020

Bảo hiểm cháy nổ nhà kho 2020

Bảo hiểm cháy nổ nhà kho 2020,Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà kho 2020 1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm thông tư 329

Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm thông tư 329

Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm thông tư 329,Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm (quy định này không áp dụng đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường trong trường hợp người lao động tự vệ, cứu người, cứu tài sản hoặc sử dụng các chất kích thích để điều trị theo chỉ định của bác sĩ
Bảo hiểm hỏa hoạn nhà kho năm 2020

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà kho năm 2020

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà kho năm 2020,(a) hành động của bất kỳ người nào tham gia cùng với những người khác vào việc làm mất trật tự xã hội (dù có liên quan đến đình công, bãi công hay sa thải hay không), (b) hành động của bất kỳ chính quyền hợp pháp trong việc trấn áp hay toan tính trấn áp bất
Bảo hiểm nhà tư nhân năm 2020

Bảo hiểm nhà tư nhân năm 2020

Bảo hiểm nhà tư nhân năm 2020,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm nhà tư nhân năm 2020 những tổn thất hoặc thiệt hại đối với Ngôi nhà gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm nhà tư nhân năm 2020. PJICO có thể lựa chọn phương án sửa chữa, khôi phục hoặc thay thế bất kỳ tài sản bị tổn thất, thiệt hại hoặc bồi thường bằng tiền cho giá trị tổn thất hoặc thiệt hại
Bảo hiểm cháy nổ nhà máy nhiệt điện

Bảo hiểm cháy nổ nhà máy nhiệt điện

Bảo hiểm cháy nổ nhà máy nhiệt điện,Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà máy nhiệt điện 1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
Bảo hiểm hỏa hoạn nhà xưởng nhựa

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà xưởng nhựa

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà xưởng nhựa,(c) Thiệt hại do Người được bảo hiểm hỏa hoạn nhà xưởng nhựa bị tước quyền sở hữu vĩnh viễn hay tạm thời do tài sản bị tịch biên, tịch thu, trưng dụng, phá huỷ theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp, (d) Thiệt hại do Người được bảo hiểm hỏa hoạn nhà xưởng nhựa
Bảo hiểm cháy nổ cửa hàng xăng dầu 2020

Bảo hiểm cháy nổ cửa hàng xăng dầu 2020

Bảo hiểm cháy nổ cửa hàng xăng dầu 2020,Theo quy định cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cửa hàng gas cũng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Ngoài ra để bảo vệ tài sản của mình trước các rủi ro không kiểm soát hết được người mua bảo hiểm nên mua bảo hiểm cháy nổ cho cửa hàng xăng dầu của mình. Phí bảo hiểm đóng hàng năm
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2020

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2020

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2020,Bảo hiêm cháy nổ bắt buộc 2020 tiếp tục áp dụng theo nghị định số 23/2018/NĐ-CP của chính phủ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: 1. Điều kiện, mức phí bảo hiểm; số tiền bảo hiểm tối thiểu. 2. Mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2020 cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy
Bảo hiểm nhà xưởng đồ gỗ 2020

Bảo hiểm nhà xưởng đồ gỗ 2020

Bảo hiểm nhà xưởng đồ gỗ 2020,nếu nồi hơi và những máy móc thiết bị đó thuộc quyền sở hữu hay điều khiển của bên mua bảo hiểm nhà xưởng đồ gỗ 2020. b) Bình chứa, máy móc hay thiết bị hoặc chất liệu bên trong các dụng cụ đó bị hư hại hay phá huỷ do nổ các chất liệu đó
Bảo hiểm cháy nổ công ty nệm ghế

Bảo hiểm cháy nổ công ty nệm ghế

Bảo hiểm cháy nổ công ty nệm ghế,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ công ty nệm ghế gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác. Những tài sản trên được bảo hiểm khi
Bảo hiểm rủi ro tài sản nhà kho

Bảo hiểm rủi ro tài sản nhà kho

Bảo hiểm rủi ro tài sản nhà kho,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi
Bảo hiểm nhà xưởng sản phẩm nhựa

Bảo hiểm nhà xưởng sản phẩm nhựa

Bảo hiểm nhà xưởng sản phẩm nhựa,Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. 4. Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền
Bảo hiểm bồi thường giá trị mới

Bảo hiểm bồi thường giá trị mới

Bảo hiểm bồi thường giá trị mới,ĐIỀU KHOẢN VỀ GIÁ TRỊ THAY THẾ MỚI (chỉ áp dụng cho máy móc thiết bị có thời gian sử dụng trong vòng 3 năm) Các bên tuyên bố và đồng ý rằng trong trường hợp Tài Sản Được Bảo Hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm tài sản này bị tổn thất hay thiệt hại
Bảo hiểm nhà xưởng cao su 2019

Bảo hiểm nhà xưởng cao su 2019

Bảo hiểm nhà xưởng cao su 2019,Hồ sơ yêu cầu bồi thường Bảo hiểm nhà xưởng cao su 2019 1. Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm. 2. Hợp đồng Bảo hiểm nhà xưởng cao su 2019. 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về
bảo hiểm tòa nhà năm 2019

bảo hiểm tòa nhà năm 2019

bảo hiểm tòa nhà năm 2019,bảo hiểm tòa nhà năm 2019 cần bao gồm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của nhà nước vì các tòa nhà từ 5 tầng trở lên đã thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ngoài ra chúng tôi còn nhận bảo hiểm thêm các rủi ro khác tùy theo nhu cầu của người mua bảo hiểm tòa nhà để đảm bảo quyền lợi của người mua
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138