Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
Mua bảo hiểm cháy nổ xưởng bao bì

Mua bảo hiểm cháy nổ xưởng bao bì

Mua bảo hiểm cháy nổ xưởng bao bì,Bên mua bảo hiểm cháy nổ xưởng bao bì là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
bảo hiểm hàng hóa sắt thép nhập khẩu

bảo hiểm hàng hóa sắt thép nhập khẩu

bảo hiểm hàng hóa sắt thép nhập khẩu,Quy tắc chung bảo hiểm hàng hóa sắt thép nhập khẩu này áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển bao gồm giá trị hàng hoá, lãi ước tính nếu có, phí bảo hiểm, cước phí và các chi phí khác liên quan. Quy tắc bảo hiểm hàng hóa sắt thép nhập khẩu này còn có thể áp dụng cho cả việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sông hoặc đường hàng không
Bảo hiểm tòa nhà ở sài gòn

Bảo hiểm tòa nhà ở sài gòn

Bảo hiểm tòa nhà ở sài gòn,Các thuật ngữ in đậm được sử dụng tại bất kỳ đâu trong bảo hiểm này sẽ luôn được hiểu và diễn đạt như sau,(a) Hợp đồng bảo hiểm là thoả thuận giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm được thể hiện dưới hình thức Hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy yêu cầu bảo hiểm
bảo hiểm nhà tư nhân là gì

bảo hiểm nhà tư nhân là gì

bảo hiểm nhà tư nhân là gì,Quy tắc bảo hiểm nhà tư nhân này xác nhận rằng PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với mọi tổn thất hay thiệt hại xảy ra trong suốt Thời hạn bảo hiểm theo đúng các điều kiện, điều khoản được nêu dưới đây hoặc được sửa đổi bổ sung sau này
bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là gì

bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là gì

bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là gì,Thuật ngữ Thiệt hại trong Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt này được hiểu là sự mất mát, phá huỷ hay hư hại của những tài sản được bảo hiểm tại địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho nhà ở tập thể

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho nhà ở tập thể

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho nhà ở tập thể,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho nhà ở tập thể gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng mỹ phẩm

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng mỹ phẩm

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng mỹ phẩm,Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bồi thường- Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng mỹ phẩm,1. Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật
Bảo hiểm xe ô tô năm 2017

Bảo hiểm xe ô tô năm 2017

Bảo hiểm xe ô tô năm 2017,Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô năm 2017 ,Hơp đồng bảo hiểm xe ô tô năm 2017 bao gồm :1.1 Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ôtô do PJICO ban hành: Là các điều khoản quy định quyền lợi, trách nhiệm của Chủ xe, lái xe và PJICO trong việc giao kết hợp đồng. 1.2 Hợp đồng bảo hiểm : Là văn bản thoả thuận giữa
bảo hiểm nhà xưởng sản xuất bao bì

bảo hiểm nhà xưởng sản xuất bao bì

bảo hiểm nhà xưởng sản xuất bao bì,Kể từ năm 1995 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex- PJICO đã nhận bảo hiểm cho các nhà xưởng của các công ty trong đó có bảo hiểm nhà xưởng sản xuất bao bì. Tài sản có thể mua bảo hiểm nhà xưởng sản xuất bao bì
bảo hiểm công trình quy định 2017

bảo hiểm công trình quy định 2017

bảo hiểm công trình quy định 2017,bảo hiểm công trình quy định 2017 được quy định tại thông tư Số: 329/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
bảo hiểm cháy nổ xưởng nhựa

bảo hiểm cháy nổ xưởng nhựa

bảo hiểm cháy nổ xưởng nhựa,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ xưởng nhựa gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm
bảo hiểm hàng hóa chuyển máy bay

bảo hiểm hàng hóa chuyển máy bay

bảo hiểm hàng hóa chuyển máy bay,RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM- bảo hiểm hàng hóa chuyển máy bay Theo bảo hiểm này Người bảo hiểm chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm, trừ những trường hợp đã quy định loại trừ ở Điều 2, 3 và 4 sau đây
Bảo hiểm nhà xưởng sản xuất nhựa

Bảo hiểm nhà xưởng sản xuất nhựa

Bảo hiểm nhà xưởng sản xuất nhựa,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm nhà xưởng sản xuất nhựa giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát,
Chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Bảo hiểm cháy nổ khi thi công hàn xì

Bảo hiểm cháy nổ khi thi công hàn xì

Bảo hiểm cháy nổ khi thi công hàn xì,Vừa qua xảy ra nhiều vụ cháy nổ gây thảm hoạ nguyên nhân do chập điện hoặc tia lửa phát ra trong quá trình hàn xì. Bảo hiểm thi công sẽ bồi thường cho những rủi ro nêu trên. Bảo hiểm cháy nổ khi thi công hàn xì hay chính là bảo hiểm công trình pjico đang cung cấp
bảo hiểm công trình lắp đặt mới 2017

bảo hiểm công trình lắp đặt mới 2017

bảo hiểm công trình lắp đặt mới 2017,bảo hiểm công trình lắp đặt mới 2017 được Bảo hiểm PJICO Ban hành kèm theo Quyết định số 634/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 19/08/2013 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Và theo thông tư số: 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị
bảo hiểm tài sản là gì

bảo hiểm tài sản là gì

bảo hiểm tài sản là gì,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tài sản giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một
Loại trừ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro

Loại trừ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro

Loại trừ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro,Gây rối, quần chúng nổi dậy, bãi công, sa thải công nhân trừ khi rủi ro D được ghi nhận là được bảo hiểm thể hiện trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm, nhưng chỉ với phạm vi bảo hiểm đã quy định tại rủi ro đó
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư,Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhà chung cư 1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm cháy
Mua bảo hiểm xe ô tô ở sài gòn

Mua bảo hiểm xe ô tô ở sài gòn

Mua bảo hiểm xe ô tô ở sài gòn,Phạm vi bảo hiểm xe ô tô ở sài gòn ,1. PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 1.1 Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật, đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới
Quảng cáo
Hotline : 0888 605 666