Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
Bảo hiểm máy móc công trình

Bảo hiểm máy móc công trình

Bảo hiểm máy móc công trình,PJICO đồng ý với Người được bảo hiểm rằng nếu bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm máy móc công trình /Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng hay bất kỳ thời gian nào gia hạn thêm sau đó mà Người được bảo hiểm
Bảo hiểm nhà kho hàng hóa tổng hợp

Bảo hiểm nhà kho hàng hóa tổng hợp

Bảo hiểm nhà kho hàng hóa tổng hợp,Phạm vi bảo hiểm nhà kho hàng hóa tổng hợp PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung
Bảo hiểm nhà kho hàng hóa nông sản

Bảo hiểm nhà kho hàng hóa nông sản

Bảo hiểm nhà kho hàng hóa nông sản,Số tiền bảo hiểm nhà kho hàng hóa nông sản 1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm. 2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm
Bảo hiểm hỏa hoạn nhà kho hàng hóa

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà kho hàng hóa

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà kho hàng hóa,Tài sản phải mua bảo hiểm hỏa hoạn nhà kho hàng hóa gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác
Bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy giấy

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy giấy

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy giấy,Tài sản phải tham gia bảo hiểm hỏa hoạn nhà máy giấy gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác
Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng Chi phí bảo hiểm công trình phụ thuộc vào giá trị công trình xây dựng công trình lớn giá trị cao số tiền bảo hiểm cao thì chi phí bảo hiểm công trình xây dựng sẽ cao ngoài ra chi phí bảo hiểm công trình xây dựng còn phụ thuộc vào mức độ rủi ro của công trình độ sâu mấy tầng hầm...vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn của chúng tôi để được báo giá nhanh nhất
Bảo hiểm nhà máy linh kiện điện thoại

Bảo hiểm nhà máy linh kiện điện thoại

Bảo hiểm nhà máy linh kiện điện thoại,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm nhà máy linh kiện điện thoại giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát
Bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

Bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

Bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà,8. Người được bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà có nghĩa vụ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đề phòng tổn thất hay trách nhiệm có thể xảy ra và tuân thủ mọi qui chế và kiến nghị của các nhà thiết kế. Những chi phí phát sinh liên quan đến việc áp dụng các biện pháp nói trên do người được bảo hiểm chịu
Mức trách nhiệm bảo hiểm xe máy

Mức trách nhiệm bảo hiểm xe máy

Mức trách nhiệm bảo hiểm xe máy,Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm xe máy có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm
Bảo hiểm máy móc thiết bị trong kho

Bảo hiểm máy móc thiết bị trong kho

Bảo hiểm máy móc thiết bị trong kho,Bảo hiểm cho máy móc thiết bị lư kho trước mọi rủi ro như cháy nổ,giông bão lũ lụt,trộm cướp... PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm máy móc thiết bị trong kho giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại
Giá bảo hiểm công trình xây dựng

Giá bảo hiểm công trình xây dựng

Giá bảo hiểm công trình xây dựng,Giá bảo hiểm công trình xây dựng tính trên tổng giá trị công trình xây dựng/ mức trách nhiệm cho bên thứ ba. Ngoài ra, giá bảo hiểm công trình xây dựng còn dựa vào mức độ rủi ro của công trình mua bảo hiểm công trình có mức rủi ro cao thì phí bảo hiểm đóng cao hơn và ngược lại
Giá bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2020

Giá bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2020

Giá bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2020,. Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2020 Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2020 quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định Số: 23/2018/NĐ-CP được áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị định Số: 23/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau
phí bảo hiểm phòng chống cháy nổ

phí bảo hiểm phòng chống cháy nổ

phí bảo hiểm phòng chống cháy nổ,Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm 1. Mức phí bảo hiểm phòng chống cháy nổ Mức phí bảo hiểm phòng chống cháy nổ quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định Số: 23/2018/NĐ-CP được áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy
Bồi thường bảo hiểm xe máy

Bồi thường bảo hiểm xe máy

Bồi thường bảo hiểm xe máy,Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm xe máy 1. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại
Bảo hiểm cháy nổ kho phân bón

Bảo hiểm cháy nổ kho phân bón

Bảo hiểm cháy nổ kho phân bón,Hồ sơ yêu cầu bồi thường 1. Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm. 2. Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ kho phân bón. 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
Bảo hiểm cháy nổ nhà máy điện tử

Bảo hiểm cháy nổ nhà máy điện tử

Bảo hiểm cháy nổ nhà máy điện tử,Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà máy điện tử 1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
Bảo hiểm xe máy ở sài gòn

Bảo hiểm xe máy ở sài gòn

Bảo hiểm xe máy ở sài gòn,Bồi thường về người: 100 triệu/người/vụ Bồi thường về tài sản: 50 triệu trên vụ Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh Thông tư này quy định Quy tắc, Điều Khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe máy ở sài gòn
Bảo hiểm cháy nổ nhà máy sản xuất

Bảo hiểm cháy nổ nhà máy sản xuất

Bảo hiểm cháy nổ nhà máy sản xuất,Bảo hiểm này bao gồm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo nghị định Số: 23/2018/NĐ-CP của chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ 1. Điều kiện, mức phí bảo hiểm; số tiền bảo hiểm tối thiểu. 2. Mức thu, chế độ quản lý
Bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng

Bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng

Bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng,Đối tượng bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng Quy tắc bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng
Bảo hiểm xây dựng công trình 2020

Bảo hiểm xây dựng công trình 2020

Bảo hiểm xây dựng công trình 2020,Đối tượng bảo hiểm xây dựng công trình 2020 Quy tắc bảo hiểm xây dựng công trình 2020 này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm xây dựng công trình 2020: 1. Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng
Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138