Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ,Trên cơ sở tuân theo những điều khoản, những hạn mức bồi thường, những điểm loại trừ và những điều kiện trong Quy tắc bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm, với điều kiện Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm, Tổng Công ty bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO), đồng ý bồi thường cho Người
bảo hiểm hàng hóa là trái cây

bảo hiểm hàng hóa là trái cây

bảo hiểm hàng hóa là trái cây,Quy tắc chung bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu này áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển bao gồm giá trị hàng hoá, lãi ước tính nếu có, phí bảo hiểm, cước phí và các chi phí khác liên quan. Quy tắc này còn có
Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bãi đỗ xe

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bãi đỗ xe

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bãi đỗ xe,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bãi đỗ xe gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị;
Bảo hiểm cháy nổ ô tô

Bảo hiểm cháy nổ ô tô

Bảo hiểm cháy nổ ô tô,Phạm vi bảo hiểm cháy nổ ô tô ,1. PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 1.1 Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật, đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới
Bảo hiểm máy móc thiết bị là gì

Bảo hiểm máy móc thiết bị là gì

Bảo hiểm máy móc thiết bị là gì,PJICO đồng ý với Người được bảo hiểm rằng nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm máy móc thiết bị là gì /Hợp đồng bảo hiểm máy móc thiết bị là gì hay bất kỳ khoảng thời hạn mở rộng kế tiếp theo nào mà Người được bảo hiểm đã thanh toán thêm phí bảo hiểm
Bảo hiểm cháy nổ nhà tư nhân sài gòn

Bảo hiểm cháy nổ nhà tư nhân sài gòn

Bảo hiểm cháy nổ nhà tư nhân sài gòn,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại đối với Ngôi nhà gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm.PJICO có thể lựa chọn phương án sửa chữa, khôi phục hoặc thay thế bất kỳ tài sản bị tổn thất, thiệt hại hoặc bồi thường bằng tiền cho giá trị tổn
Mua bảo hiểm cháy nổ xưởng bao bì

Mua bảo hiểm cháy nổ xưởng bao bì

Mua bảo hiểm cháy nổ xưởng bao bì,Bên mua bảo hiểm cháy nổ xưởng bao bì là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
bảo hiểm hàng hóa sắt thép nhập khẩu

bảo hiểm hàng hóa sắt thép nhập khẩu

bảo hiểm hàng hóa sắt thép nhập khẩu,Quy tắc chung bảo hiểm hàng hóa sắt thép nhập khẩu này áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển bao gồm giá trị hàng hoá, lãi ước tính nếu có, phí bảo hiểm, cước phí và các chi phí khác liên quan. Quy tắc bảo hiểm hàng hóa sắt thép nhập khẩu này còn có thể áp dụng cho cả việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sông hoặc đường hàng không
Bảo hiểm tòa nhà ở sài gòn

Bảo hiểm tòa nhà ở sài gòn

Bảo hiểm tòa nhà ở sài gòn,Các thuật ngữ in đậm được sử dụng tại bất kỳ đâu trong bảo hiểm này sẽ luôn được hiểu và diễn đạt như sau,(a) Hợp đồng bảo hiểm là thoả thuận giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm được thể hiện dưới hình thức Hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy yêu cầu bảo hiểm
bảo hiểm nhà tư nhân là gì

bảo hiểm nhà tư nhân là gì

bảo hiểm nhà tư nhân là gì,Quy tắc bảo hiểm nhà tư nhân này xác nhận rằng PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với mọi tổn thất hay thiệt hại xảy ra trong suốt Thời hạn bảo hiểm theo đúng các điều kiện, điều khoản được nêu dưới đây hoặc được sửa đổi bổ sung sau này
bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là gì

bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là gì

bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là gì,Thuật ngữ Thiệt hại trong Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt này được hiểu là sự mất mát, phá huỷ hay hư hại của những tài sản được bảo hiểm tại địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho nhà ở tập thể

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho nhà ở tập thể

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho nhà ở tập thể,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho nhà ở tập thể gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng mỹ phẩm

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng mỹ phẩm

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng mỹ phẩm,Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bồi thường- Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng mỹ phẩm,1. Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật
Bảo hiểm xe ô tô năm 2017

Bảo hiểm xe ô tô năm 2017

Bảo hiểm xe ô tô năm 2017,Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô năm 2017 ,Hơp đồng bảo hiểm xe ô tô năm 2017 bao gồm :1.1 Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ôtô do PJICO ban hành: Là các điều khoản quy định quyền lợi, trách nhiệm của Chủ xe, lái xe và PJICO trong việc giao kết hợp đồng. 1.2 Hợp đồng bảo hiểm : Là văn bản thoả thuận giữa
bảo hiểm nhà xưởng sản xuất bao bì

bảo hiểm nhà xưởng sản xuất bao bì

bảo hiểm nhà xưởng sản xuất bao bì,Kể từ năm 1995 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex- PJICO đã nhận bảo hiểm cho các nhà xưởng của các công ty trong đó có bảo hiểm nhà xưởng sản xuất bao bì. Tài sản có thể mua bảo hiểm nhà xưởng sản xuất bao bì
bảo hiểm công trình quy định 2017

bảo hiểm công trình quy định 2017

bảo hiểm công trình quy định 2017,bảo hiểm công trình quy định 2017 được quy định tại thông tư Số: 329/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
bảo hiểm cháy nổ xưởng nhựa

bảo hiểm cháy nổ xưởng nhựa

bảo hiểm cháy nổ xưởng nhựa,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ xưởng nhựa gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm
bảo hiểm hàng hóa chuyển máy bay

bảo hiểm hàng hóa chuyển máy bay

bảo hiểm hàng hóa chuyển máy bay,RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM- bảo hiểm hàng hóa chuyển máy bay Theo bảo hiểm này Người bảo hiểm chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm, trừ những trường hợp đã quy định loại trừ ở Điều 2, 3 và 4 sau đây
Bảo hiểm nhà xưởng sản xuất nhựa

Bảo hiểm nhà xưởng sản xuất nhựa

Bảo hiểm nhà xưởng sản xuất nhựa,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm nhà xưởng sản xuất nhựa giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát,
Chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Quảng cáo
Hotline : 0888 605 666