Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
Mua bảo hiểm phòng chống cháy nổ 2020

Mua bảo hiểm phòng chống cháy nổ 2020

Mua bảo hiểm phòng chống cháy nổ 2020,Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: 1. Điều kiện, mức phí bảo hiểm; số tiền bảo hiểm tối thiểu. 2. Mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy
Bảo hiểm xe ô tô chạy grab

Bảo hiểm xe ô tô chạy grab

Bảo hiểm xe ô tô chạy grab,PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 1.1 Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật, đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới. 1.2 Những rủi ro bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ, lụt, sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở, sóng thần
bảo hiểm cháy nổ nhà máy

bảo hiểm cháy nổ nhà máy

Số tiền bảo hiểm cháy nổ nhà máy 1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm cháy nổ nhà máy. 2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau
Bảo hiểm phòng chống cháy nổ công ty

Bảo hiểm phòng chống cháy nổ công ty

Bảo hiểm phòng chống cháy nổ công ty,Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm phòng chống cháy nổ công ty 1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
Bảo hiểm nhà máy sản xuất da thuộc

Bảo hiểm nhà máy sản xuất da thuộc

Bảo hiểm nhà máy sản xuất da thuộc,mua bảo hiểm có trách nhiệm báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại của doanh nghiệp bảo hiểm nhà máy sản xuất da thuộc, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm đòi người thứ ba. Trường hợp thiệt hại do người có hành động cố
Bảo hiểm cháy nổ nhà máy giầy

Bảo hiểm cháy nổ nhà máy giầy

Bảo hiểm cháy nổ nhà máy giầy,Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà máy giầy. các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp
bảo hiểm phòng chống cháy nổ 2020

bảo hiểm phòng chống cháy nổ 2020

bảo hiểm phòng chống cháy nổ 2020,Tài sản phải tham gia bảo hiểm phòng chống cháy nổ 2020 gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác
bảo hiểm tài sản tòa nhà 2020

bảo hiểm tài sản tòa nhà 2020

bảo hiểm tài sản tòa nhà 2020,bảo hiểm tài sản tòa nhà 2020 bao gồm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định,bảo hiểm trách nhiệm công cộng của chủ tòa nhà- ban quản lý tòa nhà. Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản tòa nhà 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo
Bảo hiểm cháy nổ công ty thuốc thú y

Bảo hiểm cháy nổ công ty thuốc thú y

Bảo hiểm cháy nổ công ty thuốc thú y,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ công ty thuốc thú y gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác
Bảo hiểm tòa nhà chung cư 2020

Bảo hiểm tòa nhà chung cư 2020

Bảo hiểm tòa nhà chung cư 2020,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tòa nhà chung cư 2020 giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại
Bảo hiểm tòa nhà bắt buộc

Bảo hiểm tòa nhà bắt buộc

Bảo hiểm tòa nhà bắt buộc,Nhận bảo hiểm tòa nhà bắt buộc tại sài gòn theo quy định hiện hành của chính phủ. Bảo hiểm bắt buộc là bảo hiểm cháy nổ bồi thường cho những thiệt hại về tài sản trước hai rủi ro chính là cháy và nổ. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận mở rộng bảo hiểm cho các rủi ro khác cho người được bảo hiểm
hợp đồng bảo hiểm tòa nhà

hợp đồng bảo hiểm tòa nhà

hợp đồng bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà,CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ,Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ,HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÒA NHÀ,MỌI RỦI RO TÀI SẢN Số: P-18/SGO/P05/3103/000021
Bảo hiểm cám mỳ nhập khẩu

Bảo hiểm cám mỳ nhập khẩu

Bảo hiểm cám mỳ nhập khẩu,Hàng cám mỳ nhập khẩu có thể gặp các rủi ro như ẩm mốc hấp hơi hoặc hư hỏng trong quá trình nhập khẩu về việt nam. Nhận bảo hiểm cám mỳ nhập khẩu và các loại nông sản khác phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi
Bảo hiểm hàng hóa nông sản nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa nông sản nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa nông sản nhập khẩu,Nhận bảo hiểm cho hàng hóa nông sản như đậu nành,cám mỳ,bắp,… xuất nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc thủy sản,…. Bảo hiểm theo điều kiện cao nhất A- theo I.C.C ngày 1/1/1982 của hiệp hội bảo hiểm London
Bảo hiểm cho thang máy ở sài gòn

Bảo hiểm cho thang máy ở sài gòn

Bảo hiểm cho thang máy ở sài gòn,các công ty cung cấp thang máy,dịch vụ bảo trì sửa chữa thang máy nên mua bảo hiểm này để được bồi thường khi có rủi ro không lường trước được với người đi thang máy. Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi tắt là PJICO) sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm
Bảo hiểm xưởng sản xuất hoa giả

Bảo hiểm xưởng sản xuất hoa giả

Bảo hiểm xưởng sản xuất hoa giả,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm xưởng sản xuất hoa giả giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung
Bảo hiểm nhà xưởng sản xuất bàn chải

Bảo hiểm nhà xưởng sản xuất bàn chải

Bảo hiểm nhà xưởng sản xuất bàn chải,Tài sản phải tham gia bảo hiểm nhà xưởng sản xuất bàn chải gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác
bảo hiểm tai nạn công nhân

bảo hiểm tai nạn công nhân

bảo hiểm tai nạn công nhân,Nếu trong thời gian có hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm tai nạn công nhân bị thương tổn thân thể bất ngờ mà thương tổn này độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn đến thương tật có khả năng gây tử vong trong vòng hai năm hay làm phát sinh
Mua bảo hiểm ngộ độc thức ăn

Mua bảo hiểm ngộ độc thức ăn

Mua bảo hiểm ngộ độc thức ăn,Chỉ đơn vị cung cấp thức ăn,thực phẩm mới có thể mua bảo hiểm ngộ độc thức ăn cho sản phẩm của mình và cho người sử dụng. Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi tắt là PJICO) sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm
Bảo hiểm cháy nổ xưởng hàn cắt

Bảo hiểm cháy nổ xưởng hàn cắt

Bảo hiểm cháy nổ xưởng hàn cắt,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ xưởng hàn cắt gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác
Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138