Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
Bảo hiểm công trình xây dựng dân dụng hoàn thành 2018

Bảo hiểm công trình xây dựng dân dụng hoàn thành 2018

Bảo hiểm công trình xây dựng dân dụng hoàn thành 2018,Trên cơ sở Người được bảo hiểm công trình xây dựng dân dụng hoàn thành 2018 đã gửi Giấy yêu cầu bảo hiểm cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là “PJICO”) bằng cách điền vào bản câu hỏi, bản
Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu 2018

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu 2018

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu 2018,Trên cơ sở Người được bảo hiểm có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm kèm theo đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi tắt là PJICO) Giấy yêu cầu bảo hiểm bằng cách điền vào Bản câu hỏi
Bảo hiểm nồi hơi 2018

Bảo hiểm nồi hơi 2018

Bảo hiểm nồi hơi 2018,Trên cơ sở Người được bảo hiểm có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nồi hơi 2018/Hợp đồng bảo hiểm đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi là “PJICO”) Giấy yêu cầu bảo hiểm
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy 2018

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy 2018

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy 2018,Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều khoản, định nghĩa, loại trừ và các điều kiện qui định trong Quy tắc bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy 2018 này), sau khi Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm, nếu có bất kỳ tòa nhà hoặc tài sản nào khác
Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2018

Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2018

Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2018,Vì lẽ Người được bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2018 có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2018 (GCNBH)/ Hợp đồng bảo hiểm kèm theo đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) (dưới đây gọi tắt là PJICO)
Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2018

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2018

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2018,Trên cơ sở Người được bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2018 có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2018/Hợp đồng bảo hiểm đổ vỡ máy móc 2018 đính kèm đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phẩn Bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi là PJICO) Giấy yêu
Bảo hiểm nhà tư nhân 2018

Bảo hiểm nhà tư nhân 2018

Bảo hiểm nhà tư nhân 2018,Bảo hiểm nhà tư nhân 2018 xác nhận rằng PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với mọi tổn thất hay thiệt hại xảy ra trong suốt Thời hạn bảo hiểm theo đúng các điều kiện, điều khoản được nêu dưới đây hoặc được sửa đổi bổ sung sau này (sau đây gọi chung là các Điều kiện điều khoản của Quy tắc bảo hiểm bảo hiểm nhà tư nhân 2018
Bảo hiểm xe ô tô 2018

Bảo hiểm xe ô tô 2018

Bảo hiểm xe ô tô 2018,Trên cơ sở của Bên mua bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Chủ xe) yêu cầu bảo hiểm và đã đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận, Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (gọi tắt là PJICO) nhận bảo hiểm phần tự nguyện theo các điều kiện quy định trong Quy tắc này gồm các loại hình bảo hiểm sau
bảo hiểm tòa nhà chung cư 2018

bảo hiểm tòa nhà chung cư 2018

bảo hiểm tòa nhà chung cư 2018,bảo hiểm tòa nhà chung cư 2018 bảo hiểm cho các rủi ro cháy, nổ theo quy định của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Để bảo đảm bảo vệ tài sản trước các rủi ro chúng tôi sẽ mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản. Bảo hiểm cho những rủi ro ngẫu nhiên ngoài sự kiểm soát của chủ tài sản.- Rủi ro “A”: Hoả hoạn; sét đánh, nổ
bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 2018

bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 2018

bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 2018,Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản 2018

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản 2018

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản 2018,Trên cơ sở những điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản 2018 này hoặc các sửa đổi bổ sung khác kèm theo bộ hợp đồng bảo hiểm này (những điều kiện, điều khoản và điểm loại trừ này do tính chất của chúng
bảo hiểm hỏa hoạn kho chứa hàng

bảo hiểm hỏa hoạn kho chứa hàng

bảo hiểm hỏa hoạn kho chứa hàng,Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này
bảo hiểm lắp đặt 2018

bảo hiểm lắp đặt 2018

bảo hiểm lắp đặt 2018,Đối tượng bảo hiểm lắp đặt 2018,Quy tắc bảo hiểm lắp đặt 2018 này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm 1. Các máy móc, dây
bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu 2018

bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu 2018

bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu 2018,Điều khoản rủi ro Loại trừ những rủi ro đã quy định trong các điều 4,5,6 và 7 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng xảy ra với đối tượng được bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu 2018
Bảo hiểm công trình xây dựng 2018

Bảo hiểm công trình xây dựng 2018

Bảo hiểm công trình xây dựng 2018,Đối tượng bảo hiểm công trình xây dựng 2018,Quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018,Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 2018,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 2018
bảo hiểm mọi rủi ro tài sản xưởng may

bảo hiểm mọi rủi ro tài sản xưởng may

bảo hiểm mọi rủi ro tài sản xưởng may,Trên cơ sở những điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản xưởng may này hoặc các sửa đổi bổ sung khác kèm theo bộ hợp đồng bảo hiểm này (những điều kiện, điều khoản và điểm loại trừ
bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn nhà phố

bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn nhà phố

bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn nhà phố,• PJICO, trong giới hạn trách nhiệm, sẽ bồi thường cho các tổn thất đối với tòa nhà và các tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản bên trong ngôi nhà do các rủi ro được bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn nhà phố. • PJICO chỉ được nhận bảo hiểm Phần
giá bảo hiểm công trình

giá bảo hiểm công trình

giá bảo hiểm công trình,giá bảo hiểm công trình được tính dựa vào mức độ rủi ro của công trình , loại công trình là xây tòa nhà , xây chung cư , xây cầu , đường…Với từng loại công trình khác nhau giá bảo hiểm khác nhau. Giá bảo hiểm công trình được tính bằng giá trị tham gia bảo hiểm x tỷ lệ phí. Để biết giá bảo hiểm công trình và các điều kiện điều khoản vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn của chúng tôi để được báo giá bảo hiểm công trình nhanh nhất.
bảo hiểm hàng hóa gia dụng trong kho

bảo hiểm hàng hóa gia dụng trong kho

bảo hiểm hàng hóa gia dụng trong kho,Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác. Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa gia dụng trong kho 1. Doanh nghiệp bảo hiểm là
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138