Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
giá bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu

giá bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu

giá bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu,giá bảo hiểm hàng hóa được tính= giá trị lô hàng x tỷ lệ phí bảo hiểm . Giá trị của lô hàng có thể tính theo giá CIF, FOB…. Có thể là 100% giá trị lô hàng hoặc cao hơn giá trị lô hàng nhưng không quá 110%. Tỷ lệ phí được tính theo mức độ rủi ro của hàng hóa như có đóng trong container hay không, loại hàng
một số khái niệm luật bảo hiểm

một số khái niệm luật bảo hiểm

một số khái niệm luật bảo hiểm Bảo hiểm hưu trí là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. 20. Bảo hiểm sức khoẻ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc khách sạn 2017

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc khách sạn 2017

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc khách sạn 2017,Căn cứ Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo
bảo hiểm công trình xây dựng nhà máy

bảo hiểm công trình xây dựng nhà máy

bảo hiểm công trình xây dựng nhà máy,Đối tượng bảo hiểm công trình xây dựng nhà máy Quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng nhà máy này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm
bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng giấy

bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng giấy

bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng giấy,những tài sản có thể được mua bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng giấynhư sau:1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo,Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng giấy
bảo hiểm hàng hóa điện tử nhập khẩu

bảo hiểm hàng hóa điện tử nhập khẩu

bảo hiểm hàng hóa điện tử nhập khẩu,Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa điện tử nhập khẩu có thể được ký kết theo một trong những điều kiện sau,Theo điều kiện này, Người bảo hiểm hàng hóa điện tử nhập khẩu chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng da giầy

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng da giầy

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng da giầy,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc xưởng da giầy Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt xưởng da giầy buộc gồm Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo
bảo hiểm tai nạn mức bồi thường 100 triệu

bảo hiểm tai nạn mức bồi thường 100 triệu

bảo hiểm tai nạn mức bồi thường 100 triệu,Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu 1. Đối tượng bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường
bảo hiểm hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

bảo hiểm hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã gửi giấy yêu cầu bảo hiểm cho Tổng Công Ty Cổ phần Bảo Hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là “PJICO”) bằng cách điền vào bản câu hỏi cùng với các bản kê khai đính kèm (được xem là một bộ phận không thể tách rời của Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thẩm mỹ viện

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thẩm mỹ viện

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thẩm mỹ viện,Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thẩm mỹ viện
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phòng khám đa khoa

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phòng khám đa khoa

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phòng khám đa khoa,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phòng khám đa khoa gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo,Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phòng khám đa khoa
bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c

bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c

bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c,Điều khoản tổn thất chung bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu điều kiện c Bảo hiểm này bảo hiểm các chi phí tổn thất chung và cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc tránh khỏi tổn
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty nhựa

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty nhựa

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty nhựa,Doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty nhựa là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ,Bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty nhựa là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty,Đối tượng áp dụng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty 1. Doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi
Lưu ý khi mua bảo hiểm lắp đặt

Lưu ý khi mua bảo hiểm lắp đặt

Lưu ý khi mua bảo hiểm lắp đặt,1. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Quy tắc bảo hiểm lắp đặt này, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp thông tin cho PJICO, khai báo và trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi ghi trong
bảo hiểm hoả hoạn nhà xưởng may mặc

bảo hiểm hoả hoạn nhà xưởng may mặc

bảo hiểm hoả hoạn nhà xưởng may mặc,Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc bảo hiểm hoả hoạn nhà xưởng may mặc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm hoả hoạn nhà xưởng may mặc có quyền đòi bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm hoả hoạn nhà
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy may

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy may

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy may,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhà máy may gồm,Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy may
mua bảo hiểm nhà xưởng 2017

mua bảo hiểm nhà xưởng 2017

mua bảo hiểm nhà xưởng 2017,tài sản có thể mua bảo hiểm nhà xưởng 2017 gồm :1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo,Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng
bảo hiểm hai chiều xe ô tô khách

bảo hiểm hai chiều xe ô tô khách

bảo hiểm hai chiều xe ô tô khách,Hơp đồng bảo hiểm hai chiều xe ô tô khách bao gồm :1.1 Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ôtô do PJICO ban hành: Là các điều khoản quy định quyền lợi, trách nhiệm của Chủ xe, lái xe và PJICO trong việc giao kết hợp đồng.1.2 Hợp đồng bảo hiểm : Là văn bản thoả thuận giữa Chủ xe và PJICO, theo đó Chủ xe phải đóng phí bảo hiểm, PJICO phải trả tiền bảo hiểm
mua bảo hiểm nhà ở nhanh

mua bảo hiểm nhà ở nhanh

mua bảo hiểm nhà ở nhanh,Quý khách hàng cần mua bảo hiểm nhà ở nhanh gọn hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ giúp quý khách mua bảo hiểm nhà ở nhanh nhất. Hiện nay, tình hình cháy nổ nhà ở diễn ra rất phức tạp quý khách hãy mua bảo hiểm nhà ở để bảo vệ cho tài sản
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
Quảng cáo
Hotline : 0888 605 666