Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà 2020

Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà 2020

Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà 2020,Đối tượng bảo hiểm cháy nổ tòa nhà 2020 1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ tòa nhà 2020 là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm: a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị. b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm
Bảo hiểm điều kiện a đường biển

Bảo hiểm điều kiện a đường biển

Bảo hiểm điều kiện a đường biển,bảo hiểm này bảo hiểm mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng xảy ra với đối tượng được bảo hiểm.Điều khoản tổn thất chung,Bảo hiểm điều kiện a đường biển này bảo hiểm các chi phí tổn thất chung và cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc tránh khỏi tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào
Bồi thường bảo hiểm hỏa hoạn lũ lụt

Bồi thường bảo hiểm hỏa hoạn lũ lụt

Bồi thường bảo hiểm hỏa hoạn lũ lụt,Trách nhiệm của Người được bảo hiểm hỏa hoạn lũ lụt. Khi xảy ra bất cứ Thiệt hại nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo bộ Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn lũ lụt này, Người được bảo hiểm phải: (a) Ngay lập tức
bồi thường bảo hiểm tòa nhà cao tầng

bồi thường bảo hiểm tòa nhà cao tầng

bồi thường bảo hiểm tòa nhà cao tầng,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình
Tư vấn bảo hiểm cháy nổ chung cư cao tầng

Tư vấn bảo hiểm cháy nổ chung cư cao tầng

Tư vấn bảo hiểm cháy nổ chung cư cao tầng,Bên mua bảo hiểm là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ chung cư cao tầng
duyệt bồi thường bảo hiểm hỏa hoạn

duyệt bồi thường bảo hiểm hỏa hoạn

bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặt biệt, Trường hợp thuộc trách nhiệm bảo hiểm, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.24.3 - 02 hoặc Tạm ứng bồi thường không quá 50% giá trị ước thuộc trách nhiệm (nếu có) trình TGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp/ GĐ Đơn vị phê duyệt phương án giải quyết
Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà trường học

Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà trường học

Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà trường học,Trường học cũng thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của chính phủ và công an phòng cháy chữa cháy Ngoài cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định PJICO chúng tôi còn cung cấp bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản để chủ tòa nhà yên tâm trong quá trình hoạt động
Bảo hiểm tòa nhà cao tầng ở sài gòn

Bảo hiểm tòa nhà cao tầng ở sài gòn

Bảo hiểm tòa nhà cao tầng ở sài gòn,Nhận bảo hiểm tòa nhà cao tầng ở sài gòn và trên khắp cả nước với mức giá ưu đãi và cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm tài sản Trong quá trình 25 năm xây dựng và phát triển, bằng nền tảng vững chắc và sự nỗ lực không mệt mỏi, PJICO đã xây dựng, khẳng định được uy tín, thương hiệu của mình trên thị trường bảo hiểm
Bảo hiểm công trình xây dựng lớn

Bảo hiểm công trình xây dựng lớn

Bảo hiểm công trình xây dựng lớn,Qua hơn 25 năm bảo hiểm cho các công trình xây dựng ở việt nam bằng nền tảng vững chắc và sự nỗ lực không mệt mỏi, PJICO đã xây dựng, khẳng định được uy tín, thương hiệu của mình trên thị trường bảo hiểm Việt Nam và được lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho nhiều dự án lớn, trọng điểm của quốc gia như: đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường cao tốc Bến Lức – Long Thành
Mua bảo hiểm xây dựng công trình 2020

Mua bảo hiểm xây dựng công trình 2020

Mua bảo hiểm xây dựng công trình 2020,Tư vấn nhanh bảo hiêm xây dựng công trình 0932377138 Đối tượng bảo hiểm xây dựng công trình Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác
Bảo hiểm hỏa hoạn doanh nghiệp sản xuất

Bảo hiểm hỏa hoạn doanh nghiệp sản xuất

Bảo hiểm hỏa hoạn doanh nghiệp sản xuất,Thuật ngữ "Thiệt hại" trong Quy tắc bảo hiểm này được hiểu là sự mất mát, phá huỷ hay hư hại của những tài sản được bảo hiểm tại địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận. "Mức khấu trừ" là số tiền mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi và mọi tổn thất tại mỗi địa điểm được bảo hiểm
Giá bảo hiểm vật chất ô tô 2020

Giá bảo hiểm vật chất ô tô 2020

Giá bảo hiểm vật chất ô tô 2020,Hợp đồng bảo hiểm vật chất ô tô 2020 Hơp đồng bảo hiểm vật chất ô tô 2020 bao gồm : 1.1 Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ôtô do PJICO ban hành: Là các điều khoản quy định quyền lợi, trách nhiệm của Chủ xe, lái xe và PJICO trong việc giao kết hợp đồng
Bảo hiểm nhà máy sản xuất ốc vít

Bảo hiểm nhà máy sản xuất ốc vít

Bảo hiểm nhà máy sản xuất ốc vít,Nhận bảo hiểm nhà máy sản xuất ốc vít cho nhà xưởng máy móc thiết bị sản xuất và hàng hóa. Bảo hiểm cho rủi ro cháy nổ theo quy định của chính phủ và công an phòng cháy chữa cháy kiểm tra ngoài ra mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản cho người mua bảo hiểm yên tâm trong quá trình sản xuất
Bảo hiểm phòng chống cháy nổ theo quy định

Bảo hiểm phòng chống cháy nổ theo quy định

Bảo hiểm phòng chống cháy nổ theo quy định,Phạm vi điều chỉnh Nghị định Số: 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: 1. Điều kiện, mức phí bảo hiểm; số tiền bảo hiểm tối thiểu. 2. Mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy
Mua bảo hiểm hai chiều ô tô 2020

Mua bảo hiểm hai chiều ô tô 2020

Mua bảo hiểm hai chiều ô tô 2020,Phạm vi bảo hiểm bảo hiểm hai chiều ô tô 2020,1. PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 1.1 Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật, đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng tòa nhà

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng tòa nhà

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng tòa nhà,Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Sau đây gọi tắt là PJICO) sẽ bồi thường cho Người được Bảo hiểm: 1. Tất cả các khoản tiền mà Người được Bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường
Bảo hiểm cháy nổ văn phòng hành chính

Bảo hiểm cháy nổ văn phòng hành chính

Bảo hiểm cháy nổ văn phòng hành chính,1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. 2. Bên mua bảo hiểm là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ văn phòng hành chính
Loại trừ bảo hiểm hỏa hoạn

Loại trừ bảo hiểm hỏa hoạn

Binh biến, dấy binh, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính, lực lượng quân sự tiếm quyền, thiết quân luật, phong toả, giới nghiêm hoặc những biến cố và nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố và duy trì tình trạng khẩn cấp hoặc giới nghiêm, tịch thu, trưng dụng, trưng thu, quốc hữu hoá
Bảo hiểm tòa nhà ở thành phố hồ chí minh

Bảo hiểm tòa nhà ở thành phố hồ chí minh

Bảo hiểm tòa nhà ở thành phố hồ chí minh,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tòa nhà ở thành phố hồ chí minh giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung
Bảo hiểm nhà xưởng sản xuất đồ điện

Bảo hiểm nhà xưởng sản xuất đồ điện

Bảo hiểm nhà xưởng sản xuất đồ điện,Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác. 4. Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh
Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138