Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
bảo hiểm lắp đặt công trình

bảo hiểm lắp đặt công trình

bảo hiểm lắp đặt công trình,bảo hiểm lắp đặt công trình do Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ( PJICO) bảo hiểm cho những đối tượng sau đây,Các máy móc, dây chuyền đồng bộ 2. Phần công việc xây dựng phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình lắp ráp
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thuốc đông y

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thuốc đông y

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thuốc đông y,trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thuốc đông y,Nghị định Số: 130/2006/NĐ-CP quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
loại trừ bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

loại trừ bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

loại trừ bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt,Quy tắc bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt không bảo hiểm ,Hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt, nhưng chỉ với phạm
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà ga bến xe

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà ga bến xe

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà ga bến xe,Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà ga bến xe,Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm
bảo hiểm nồi hơi năm 2017

bảo hiểm nồi hơi năm 2017

bảo hiểm nồi hơi năm 2017,Trên cơ sở Người được bảo hiểm nồi hơi năm 2017 có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm nồi hơi năm 2017 đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi là “PJICO”)
bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c

bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c

bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c,NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM,1. Điều khoản rủi ro- bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c,Mất mát, hư hỏng cho đối tượng được bảo hiểm được quy định cho,Cháy nổ
bảo hiểm tai nạn cá nhân 2017

bảo hiểm tai nạn cá nhân 2017

bảo hiểm tai nạn cá nhân 2017,Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn cá nhân 2017,Mọi công dân Việt Nam từ 1 tuổi (12 tháng tuổi) đến 65 tuổi và những người nước ngoài đang học tập, làm việc tại Việt Nam (dưới đây được gọi là Người được bảo hiểm) theo điều khoản dưới đây
bảo hiểm công trình 2017

bảo hiểm công trình 2017

bảo hiểm công trình 2017,mọi người hỏi bảo hiểm công trình bồi thường cho những gì ? vâng bảo hiểm công trình bồi thường cho các loại công trình và các đối tượng như sau,Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy ván ép

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy ván ép

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy ván ép,Hành vi vi phạm về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc,1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhà máy ván ép k
hợp đồng bảo hiểm nhà tư nhân

hợp đồng bảo hiểm nhà tư nhân

hợp đồng bảo hiểm nhà tư nhân,CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM,Độc lập - Tự do - Hạnh phúc,HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN Số: P-17/SGO/P05/3104/00000
thông tin thêm về bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

thông tin thêm về bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

thông tin thêm về bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt,Tính đồng nhất của bộ hợp đồng bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt Quy tắc bảo hiểm, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng b
quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2017

quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2017

quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2017,Thông tư Số: 220/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Phạm vi điều chỉnh - quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2017,Thông tư này quy định
bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017

bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017

bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017,bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex – PJICO bồi thường những gì ? Đây là câu hỏi quan trọng khi có nhu cầu mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017.Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một số vấn đề về bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017
chào phí bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu

chào phí bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu

chào phí bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu,Chào phí bảo hiểm hàng hoá,Theo yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi xin gửi bản chào phí bảo hiểm như sau,bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm hàng nhập
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy ô tô

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy ô tô

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy ô tô,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhà máy ô tô ,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc gồm: nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; máy móc thiết bị; các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác mà giá trị của nó tính được thành tiền
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng thiết bị điện

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng thiết bị điện

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng thiết bị điện,Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc xưởng thiết bị điện như sau
bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt 2017

bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt 2017

bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt 2017,Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiệ
mọi rủi ro công nghiệp 2017

mọi rủi ro công nghiệp 2017

mọi rủi ro công nghiệp 2017,Vì lẽ Người được bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017 có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/ Hợp đồng bảo hiểm kèm theo đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) (dưới đây gọi tắt là PJICO) Giấy yêu cầu b
bảo hiểm lắp đặt năm 2017

bảo hiểm lắp đặt năm 2017

bảo hiểm lắp đặt năm 2017,Đối tượng bảo hiểm lắp đặt năm 2017 Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm
bảo hiểm công trình xây dựng 2017

bảo hiểm công trình xây dựng 2017

bảo hiểm công trình xây dựng 2017,Đối tượng bảo hiểm công trình xây dựng 2017.Quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng 2017được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng 2017
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
Quảng cáo
Hotline : 0888 605 666