Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
bảo hiểm tai nạn cá nhân 2017

bảo hiểm tai nạn cá nhân 2017

bảo hiểm tai nạn cá nhân 2017,Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn cá nhân 2017,Mọi công dân Việt Nam từ 1 tuổi (12 tháng tuổi) đến 65 tuổi và những người nước ngoài đang học tập, làm việc tại Việt Nam (dưới đây được gọi là Người được bảo hiểm) theo điều khoản dưới đây
bảo hiểm công trình 2017

bảo hiểm công trình 2017

bảo hiểm công trình 2017,mọi người hỏi bảo hiểm công trình bồi thường cho những gì ? vâng bảo hiểm công trình bồi thường cho các loại công trình và các đối tượng như sau,Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy ván ép

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy ván ép

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy ván ép,Hành vi vi phạm về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc,1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhà máy ván ép k
hợp đồng bảo hiểm nhà tư nhân

hợp đồng bảo hiểm nhà tư nhân

hợp đồng bảo hiểm nhà tư nhân,CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM,Độc lập - Tự do - Hạnh phúc,HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN Số: P-17/SGO/P05/3104/00000
thông tin thêm về bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

thông tin thêm về bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

thông tin thêm về bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt,Tính đồng nhất của bộ hợp đồng bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt Quy tắc bảo hiểm, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng b
quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2017

quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2017

quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2017,Thông tư Số: 220/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Phạm vi điều chỉnh - quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2017,Thông tư này quy định
bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017

bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017

bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017,bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex – PJICO bồi thường những gì ? Đây là câu hỏi quan trọng khi có nhu cầu mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017.Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một số vấn đề về bảo hiểm trách nhiệm công cộng 2017
chào phí bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu

chào phí bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu

chào phí bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu,Chào phí bảo hiểm hàng hoá,Theo yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi xin gửi bản chào phí bảo hiểm như sau,bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm hàng nhập
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy ô tô

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy ô tô

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy ô tô,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhà máy ô tô ,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc gồm: nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; máy móc thiết bị; các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác mà giá trị của nó tính được thành tiền
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng thiết bị điện

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng thiết bị điện

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng thiết bị điện,Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc xưởng thiết bị điện như sau
bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt 2017

bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt 2017

bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt 2017,Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiệ
mọi rủi ro công nghiệp 2017

mọi rủi ro công nghiệp 2017

mọi rủi ro công nghiệp 2017,Vì lẽ Người được bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp 2017 có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/ Hợp đồng bảo hiểm kèm theo đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) (dưới đây gọi tắt là PJICO) Giấy yêu cầu b
bảo hiểm lắp đặt năm 2017

bảo hiểm lắp đặt năm 2017

bảo hiểm lắp đặt năm 2017,Đối tượng bảo hiểm lắp đặt năm 2017 Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm
bảo hiểm công trình xây dựng 2017

bảo hiểm công trình xây dựng 2017

bảo hiểm công trình xây dựng 2017,Đối tượng bảo hiểm công trình xây dựng 2017.Quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng 2017được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng 2017
bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017

bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017

bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017,Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017 có thể được ký kết theo một trong những điều kiện sau,Người bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017 chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm
Quyền mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quyền mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quyền mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc,Thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với các quy định của pháp luật
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quán nhậu

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quán nhậu

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quán nhậu,Nội dung Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc quán nhậu được quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc quán nhậu
lưu ý khi mua bảo hiểm xe ô tô

lưu ý khi mua bảo hiểm xe ô tô

lưu ý khi mua bảo hiểm xe ô tô,Phí bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm xe ô tô, Mức trách nhiệm bảo hiểm được thoả thuận áp dụng theo biểu phí của PJICO ban hành đối với các loại hình bảo hiểm
bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu hàng gạo

bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu hàng gạo

bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu hàng gạo,bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu,bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu,bảo hiểm hàng gạo xuất khẩu, bảo hiểm hàng gạo nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu
bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng may mặc

bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng may mặc

bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng may mặc,bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng, bảo hiểm nhà xưởng,mua bảo hiểm cháy,mua bảo hiểm cháy nổ, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,mua bảo hiểm nhà xưởng,Số tiền bảo hiểm cháy, nổ nhà xưởng may mặc tối thiểu Số tiền bảo hiểm cháy, nổ nhà xưởng may mặc
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
Quảng cáo
Hotline : 0888 605 666