Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn tòa nhà

bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn tòa nhà

bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn tòa nhà,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ hỏa hoạn tòa nhà gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị;Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn tòa nhà
Bảo hiểm vật chất cháy nổ ô tô

Bảo hiểm vật chất cháy nổ ô tô

Bảo hiểm vật chất cháy nổ ô tô,Phạm vi bảo hiểm vật chất cháy nổ ô tô 1. PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 1.1 Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật, đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới. 1.2 Những rủi ro bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ, lụt, sét đánh
bảo hiểm hàng hóa ở sài gòn

bảo hiểm hàng hóa ở sài gòn

bảo hiểm hàng hóa ở sài gòn,Quy tắc chung này áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển bao gồm giá trị hàng hoá, lãi ước tính nếu có, phí bảo hiểm, cước phí và các chi phí khác liên quan. Quy tắc bảo hiểm hàng hóa ở sài gòn này còn có thể áp dụng cho cả việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sông hoặc đường hàng không
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại khu công nghiệp

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại khu công nghiệp

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại khu công nghiệp,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại khu công nghiệp gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác
bảo hiểm cháy nổ siêu thị

bảo hiểm cháy nổ siêu thị

bảo hiểm cháy nổ siêu thị,Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ siêu thị,1. Doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ siêu thị là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng

hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng

hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng,chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; - Căn cứ Quy tắc bảo hiểm hiểm Xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định số 633/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 19/08/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
bảo hiểm nhà xưởng in

bảo hiểm nhà xưởng in

bảo hiểm nhà xưởng in,Tài sản phải tham gia bảo hiểm nhà xưởng in gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm
Bảo hiểm giông bão lũ

Bảo hiểm giông bão lũ

Bảo hiểm giông bão lũ,Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc Bảo hiểm giông bão lũ này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này), sau khi Người được bảo hiểm
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho hàng đông lạnh

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho hàng đông lạnh

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho hàng đông lạnh,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc kho hàng đông lạnh gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị;
Bảo hiểm lũ lụt

Bảo hiểm lũ lụt

Bảo hiểm lũ lụt,Công ty bảo hiểm lũ lụt đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm lũ lụt có quyền đòi bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm lũ lụt này
Sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm

Sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm

Sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm,Điều 1. Phạm vi áp dụng Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết
Thông tư 41 quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Thông tư 41 quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Thông tư 41 quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Ngày 08/11/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc căn hộ chung cư

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc căn hộ chung cư

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc căn hộ chung cư,Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc căn hộ chung cư
Bảo hiểm giông bão lũ lụt

Bảo hiểm giông bão lũ lụt

Bảo hiểm giông bão lũ lụt,Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này)
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà bốn tầng

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà bốn tầng

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà bốn tầng,Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà bốn tầng là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. 2. Bên mua bảo hiểm là cơ quan, tổ chức và cá nhân
Bảo hiểm hàng hóa c thực phẩm đông lạnh

Bảo hiểm hàng hóa c thực phẩm đông lạnh

Bảo hiểm hàng hóa c thực phẩm đông lạnh,1. Điều khoản rủi ro bảo hiểm này nhận bảo hiểm: 1.1 Mất mát, hư hỏng cho đối tượng được bảo hiểm được quy định cho 1.1.1 Cháy nổ 1.1.2 Tàu hoặc thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc bị lật 1.1.3 Phương tiện chuyên chở đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho vải

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho vải

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho vải,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc kho vải gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác
Bảo hiểm hoả hoạn xe ô tô

Bảo hiểm hoả hoạn xe ô tô

Bảo hiểm hoả hoạn xe ô tô,1.1 Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật, đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới. 1.2 Những rủi ro bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ, lụt, sét đánh, động
Điều khoản tất cả những tài sản khác

Điều khoản tất cả những tài sản khác

Điều khoản tất cả những tài sản khác,Các bên đồng ý và hiểu rằng thuật ngữ Tất cả các tài sản khác trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này, bao gồm a) Tiền bạc, sưu tập tem, chưa được bảo hiểm theo một GCNBH/ HĐBH nào khác, với số tiền không vượt quá US$ 1.000
Bảo hiểm cháy nổ băt buộc công ty hộp quẹt

Bảo hiểm cháy nổ băt buộc công ty hộp quẹt

Bảo hiểm cháy nổ băt buộc công ty hộp quẹt,Doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ băt buộc công ty hộp quẹt là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. 2. Bên mua bảo hiểm cháy nổ băt buộc công ty hộp quẹt là cơ quan, tổ chức và cá nhân
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138