Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
Bảo hiểm hàng nhập đường biển

Bảo hiểm hàng nhập đường biển

Bảo hiểm hàng nhập đường biển,Theo điều kiện Bảo hiểm hàng nhập đường biển, Người bảo hiểm chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm, trừ những trường hợp đã quy định
Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy 2016

Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy 2016

Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy 2016,Phạm vi điều chỉnh Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy 2016 Nghị định này quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty máy tính

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty máy tính

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty máy tính,bảo hiểm cháy,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm,mua bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty
Ai phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Ai phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Ai phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Áp dụng nghị đinh 130 cháy nổ bắt buộc

Áp dụng nghị đinh 130 cháy nổ bắt buộc

Áp dụng nghị đinh 130 cháy nổ bắt buộc,nghị định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,mua bảo hiểm cháy nổ theo nghị định 130 của chính phủ,Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng ô tô

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng ô tô

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng ô tô,bảo hểm cháy,bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ bắt,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng sửa ô tô,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng sửa xe
Điều khoản bảo hiểm hàng hóa đình công

Điều khoản bảo hiểm hàng hóa đình công

Điều khoản bảo hiểm hàng hóa đình công,Những rủi ro được bảo hiểm Điều khoản bảo hiểm hàng hóa đình công,Điều khoản rủi ro Điều khoản bảo hiểm hàng hóa đình công,Loại trừ những rủi ro đã quy định trong các điều khoản 3, 4 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm mất mát, hư hỏng cho đối tượn
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty cao su

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty cao su

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty cao su,Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty cao su,Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải mua bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty điện tử

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty điện tử

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty điện tử,bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty,mua bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Cháy lớn ở nhà máy Samsung Việt Nam
Tư vấn bảo hiểm vật chất ô tô

Tư vấn bảo hiểm vật chất ô tô

Phạm vi bảo hiểm vật chất ô tô 1. PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật, đổ, hoả
Trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Trách nhiệm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản và tổng cộng lại, không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty túi xách

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty túi xách

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty túi xách,bảo hiểm,bảo hiểm cháy,bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ công ty túi xách, mua bảo hiểm công ty túi xách,mua bảo hiểm cháy nổ công ty túi xách
Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm cháy, nổ
Tư vấn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty giày

Tư vấn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty giày

Tư vấn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty giày,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc công ty giày Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc công ty giày gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo
Bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn và máy bay rơi trúng

Bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn và máy bay rơi trúng

Bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn và máy bay rơi trúng,Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là
Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng

Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng

Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng,Trên cơ sở tuân theo những điều khoản, những hạn mức bồi thường, những điểm loại trừ và những điều kiện khác qui định trong Quy tắc bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) và Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH
Bảo hiểm tài sản công ty gỗ

Bảo hiểm tài sản công ty gỗ

Bảo hiểm tài sản công ty gỗ ,Số tiền bảo hiểm tài sản công ty gỗ 1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm tài sản công ty gỗ
Bảo hiểm tài sản công ty nhựa

Bảo hiểm tài sản công ty nhựa

Bảo hiểm tài sản công ty nhựa,Bảo hiểm tài sản sẽ bảo hiểm cho mọi rủi ro ngẫu nhiên không lường trước đượng có tác động làm hư hại tài sản. Công ty bảo hiểm tài sản công ty nhựa có thể lựa chọn phương án sửa chữa hoặc thay thế tài sản tuỳ thuộc vào mức độ hư hỏng của tài sản trong mỗi tổn thất.
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quán karaoke

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quán karaoke

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quán karaoke,bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,mua bảo hiểm, mua bảo hiểm cháy,mua bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,mua bảo hiểm cháy nổ quán karaoke,cháy quán karaoke
Bảo hiểm tai nạn công nhân công trình

Bảo hiểm tai nạn công nhân công trình

Bảo hiểm tai nạn công nhân công trình,Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra tại Việt Nam do,Một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc bị thương tật thân thể.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
Quảng cáo
Hotline : 0888 605 666