Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
bảo hiểm hỏa hoạn công ty giày dép

bảo hiểm hỏa hoạn công ty giày dép

bảo hiểm hỏa hoạn công ty giày dép,Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn công ty giày dép này
bảo hiểm cháy nổ trung tâm thương mại

bảo hiểm cháy nổ trung tâm thương mại

bảo hiểm cháy nổ trung tâm thương mại,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ trung tâm thương mại gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị; 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác. Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.
Bảo hiểm hai chiều xe con

Bảo hiểm hai chiều xe con

Bảo hiểm hai chiều xe con,Bồi thường khi nào: 1. PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 1.1 Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật, đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới. 1.2 Những rủi ro bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ, lụt, sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở, sóng thần
bảo hiểm hàng máy móc nhập khẩu

bảo hiểm hàng máy móc nhập khẩu

bảo hiểm hàng máy móc nhập khẩu,Quy tắc chung bảo hiểm hàng máy móc nhập khẩu này áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển bao gồm giá trị hàng hoá, lãi ước tính nếu có, phí bảo hiểm, cước phí và các chi phí khác liên quan. Quy tắc bảo hiểm hàng máy móc nhập khẩu này còn có thể áp dụng cho cả việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ
Bảo hiểm hoả hoạn siêu thị

Bảo hiểm hoả hoạn siêu thị

Bảo hiểm hoả hoạn siêu thị,Người bảo hiểm (dưới đây gọi tắt là Người bảo hiểm) đồng ý rằng (trên cơ sở các điều kiện quy định trong quy tắc này hay điều kiện bổ sung hoặc các điều kiện được coi là điều kiện tiên quyết để Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này
bảo hiểm cháy nổ xưởng cao su

bảo hiểm cháy nổ xưởng cao su

bảo hiểm cháy nổ xưởng cao su,Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm cháy nổ xưởng cao su 1. Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm. 2. Hợp đồng bảo hiểm. 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
bảo hiểm mọi rủi ro tài sản xưởng in

bảo hiểm mọi rủi ro tài sản xưởng in

bảo hiểm mọi rủi ro tài sản xưởng in,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình,
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho khách sạn là gì

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho khách sạn là gì

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho khách sạn là gì,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho khách sạn gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị
Bán bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu thế nào

Bán bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu thế nào

Bán bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu thế nào,KTV có nhiệm vụ thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, gửi hoặc trao đổi các thông tin về sản phẩm của PJICO nhằm giới thiệu các nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. KTV tìm hiểu thêm các thông tin về nguồn vốn, khả năng tài chính, khả năng tham gia bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu của khách hàng
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ngành thực phẩm

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ngành thực phẩm

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ngành thực phẩm,Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ngành thực phẩm 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải mua bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc hoạt động tại Việt Nam, kể từ khi có nguy hiểm cháy, nổ
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng dệt

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng dệt

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng dệt,Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xưởng dệt 1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ,Trên cơ sở tuân theo những điều khoản, những hạn mức bồi thường, những điểm loại trừ và những điều kiện trong Quy tắc bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm, với điều kiện Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm, Tổng Công ty bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO), đồng ý bồi thường cho Người
bảo hiểm hàng hóa là trái cây

bảo hiểm hàng hóa là trái cây

bảo hiểm hàng hóa là trái cây,Quy tắc chung bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu này áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển bao gồm giá trị hàng hoá, lãi ước tính nếu có, phí bảo hiểm, cước phí và các chi phí khác liên quan. Quy tắc này còn có
Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bãi đỗ xe

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bãi đỗ xe

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bãi đỗ xe,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bãi đỗ xe gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; 2. Máy móc thiết bị;
Bảo hiểm cháy nổ ô tô

Bảo hiểm cháy nổ ô tô

Bảo hiểm cháy nổ ô tô,Phạm vi bảo hiểm cháy nổ ô tô ,1. PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 1.1 Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật, đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới
Bảo hiểm máy móc thiết bị là gì

Bảo hiểm máy móc thiết bị là gì

Bảo hiểm máy móc thiết bị là gì,PJICO đồng ý với Người được bảo hiểm rằng nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm máy móc thiết bị là gì /Hợp đồng bảo hiểm máy móc thiết bị là gì hay bất kỳ khoảng thời hạn mở rộng kế tiếp theo nào mà Người được bảo hiểm đã thanh toán thêm phí bảo hiểm
Bảo hiểm cháy nổ nhà tư nhân sài gòn

Bảo hiểm cháy nổ nhà tư nhân sài gòn

Bảo hiểm cháy nổ nhà tư nhân sài gòn,PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại đối với Ngôi nhà gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm.PJICO có thể lựa chọn phương án sửa chữa, khôi phục hoặc thay thế bất kỳ tài sản bị tổn thất, thiệt hại hoặc bồi thường bằng tiền cho giá trị tổn
Mua bảo hiểm cháy nổ xưởng bao bì

Mua bảo hiểm cháy nổ xưởng bao bì

Mua bảo hiểm cháy nổ xưởng bao bì,Bên mua bảo hiểm cháy nổ xưởng bao bì là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
bảo hiểm hàng hóa sắt thép nhập khẩu

bảo hiểm hàng hóa sắt thép nhập khẩu

bảo hiểm hàng hóa sắt thép nhập khẩu,Quy tắc chung bảo hiểm hàng hóa sắt thép nhập khẩu này áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển bao gồm giá trị hàng hoá, lãi ước tính nếu có, phí bảo hiểm, cước phí và các chi phí khác liên quan. Quy tắc bảo hiểm hàng hóa sắt thép nhập khẩu này còn có thể áp dụng cho cả việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sông hoặc đường hàng không
Bảo hiểm tòa nhà ở sài gòn

Bảo hiểm tòa nhà ở sài gòn

Bảo hiểm tòa nhà ở sài gòn,Các thuật ngữ in đậm được sử dụng tại bất kỳ đâu trong bảo hiểm này sẽ luôn được hiểu và diễn đạt như sau,(a) Hợp đồng bảo hiểm là thoả thuận giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm được thể hiện dưới hình thức Hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy yêu cầu bảo hiểm
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
Quảng cáo
Hotline : 0888 605 666