Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
bảo hiểm công trình xây dựng 2017

bảo hiểm công trình xây dựng 2017

bảo hiểm công trình xây dựng 2017,Đối tượng bảo hiểm công trình xây dựng 2017.Quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng 2017được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng 2017
bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017

bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017

bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017,Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017 có thể được ký kết theo một trong những điều kiện sau,Người bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu năm 2017 chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm
Quyền mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quyền mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quyền mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc,Thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với các quy định của pháp luật
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quán nhậu

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quán nhậu

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quán nhậu,Nội dung Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc quán nhậu được quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc quán nhậu
lưu ý khi mua bảo hiểm xe ô tô

lưu ý khi mua bảo hiểm xe ô tô

lưu ý khi mua bảo hiểm xe ô tô,Phí bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm xe ô tô, Mức trách nhiệm bảo hiểm được thoả thuận áp dụng theo biểu phí của PJICO ban hành đối với các loại hình bảo hiểm
bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu hàng gạo

bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu hàng gạo

bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu hàng gạo,bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu,bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu,bảo hiểm hàng gạo xuất khẩu, bảo hiểm hàng gạo nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu
bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng may mặc

bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng may mặc

bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng may mặc,bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng, bảo hiểm nhà xưởng,mua bảo hiểm cháy,mua bảo hiểm cháy nổ, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,mua bảo hiểm nhà xưởng,Số tiền bảo hiểm cháy, nổ nhà xưởng may mặc tối thiểu Số tiền bảo hiểm cháy, nổ nhà xưởng may mặc
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty cơ khí

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty cơ khí

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty cơ khí,bảo hiểm cháy nổ,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,mua bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công ty cơ khí là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
Thông tư nhà nước về bảo hiểm dân sự bắt buộc

Thông tư nhà nước về bảo hiểm dân sự bắt buộc

Thông tư nhà nước về bảo hiểm dân sự bắt buộc,Căn cứ Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 2017

bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 2017

bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu 2017,bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu,bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,mua bảo hiểm hàng hóa, mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu, mua bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu
Bảo hiểm rủi ro xây dựng

Bảo hiểm rủi ro xây dựng

Bảo hiểm rủi ro xây dựng,Đối tượng bảo hiểm rủi ro xây dựng,Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm rủi ro xây dựng
bảo hiểm thân vỏ hai chiều ô tô

bảo hiểm thân vỏ hai chiều ô tô

bảo hiểm thân vỏ hai chiều ô tô,bảo hiểm thân vỏ ô tô,bảo hiểm hai chiều ô tô,bảo hiểm ô tô,bảo hiểm xe ô tô,Hơp đồng bảo hiểm thân vỏ hai chiều ô tô bao gồm : 1.1 Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ôtô do PJICO ban hàn
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho rượu

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho rượu

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho rượu,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc kho rượu gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho rượu,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm cháy nổ
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc khách sạn

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc khách sạn

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc khách sạn,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,mua bảo hiểm khách sạn,mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Bên mua bảo hiểm là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty may mặc

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty may mặc

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty may mặc,Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty may mặc phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà trọ

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà trọ

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà trọ,Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhà trọ gồm: 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo,Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà trọ
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa,Trên cơ sở những điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa hoặc các sửa đổi bổ sung khác kèm theo bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản công ty nhựa
Mua bảo hiểm suất ăn

Mua bảo hiểm suất ăn

Mua bảo hiểm suất ăn,Bảo hiểm suất ăn sẽ bồi thường cho Người mua bảo hiểm suất ăn,Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm suất ăn có nghĩa vụ pháp lý phải trả như tiền bồi thường cho,1.1. những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật, ốm đau)
Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp công ty gỗ

Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp công ty gỗ

Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp công ty gỗ,Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp công ty gỗ, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp công ty gỗ và Bảng danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp công ty gỗ
Bảo hiểm hỏa hoạn công ty gỗ

Bảo hiểm hỏa hoạn công ty gỗ

Bảo hiểm hỏa hoạn công ty gỗ,bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt,mua bảo hiểm hỏa hoạn,mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt, bảo hiểm hỏa hoạn ở tphcm,A. HỎA HOẠN (do nổ hay bất kỳ nguyên nhân nào khác)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
Quảng cáo
Hotline : 0888 605 666