Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Tin tức & sự kiện
Mua bảo hiểm ô tô 2018

Mua bảo hiểm ô tô 2018

Mua bảo hiểm ô tô 2018,Pjico nhận bảo hiểm cho các loại hình bảo hiểm như sau: - Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe. - Bảo hiểm Tai nạn người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe. - Bảo hiểm Vật chất xe.
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018 ở sài gòn

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018 ở sài gòn

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018 ở sài gòn,ngày 22 tháng 2 năm 2018 chính phủ ban hành nghị định số 23/2018/nđ-cp quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018 ở sài gòn và khắp cả nước. nghị định mới này về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2018.
Mua bảo hiểm tòa nhà 2018

Mua bảo hiểm tòa nhà 2018

Mua bảo hiểm tòa nhà 2018,Đối tượng bảo hiểm tòa nhà 2018,1. Đối tượng bảo hiểm tòa nhà 2018 là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc beer club

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc beer club

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc beer club,Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc beer club 1. Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm: a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị. b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành
Điều khoản bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu b

Điều khoản bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu b

1.1 Mất mát hoặc hư hỏng xảy ra với đối tượng bảo hiểm có thể quy hợp lý do: 1.1.1 Cháy hay nổ 1.1.2 Tàu hay thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc lật 1.1.3 Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh 1.1.4 Tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho bãi

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho bãi

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho bãi,1. Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc kho bãi là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm: a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị. b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm
Mua bảo hiểm cháy nổ sau 15 tháng 4 năm 2018

Mua bảo hiểm cháy nổ sau 15 tháng 4 năm 2018

Mua bảo hiểm cháy nổ sau 15 tháng 4 năm 2018,Nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (sau đây gọi là “bên mua bảo hiểm”) phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp
Bảo hiểm cháy nổ xưởng bánh kẹo

Bảo hiểm cháy nổ xưởng bánh kẹo

Bảo hiểm cháy nổ xưởng bánh kẹo,Đối tượng bảo hiểm cháy nổ xưởng bánh kẹo 1. Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ cháy nổ xưởng bánh kẹo là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì Điều 52. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật. Điều 53.Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hợp đồng bảo hiểm tài sản,Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản. Điều 41. Số tiền bảo hiểm. Sốtiền bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm cho tài sản đó
Căn cứ nào phải mua bảo hiểm cháy nổ nhà

Căn cứ nào phải mua bảo hiểm cháy nổ nhà

Căn cứ nào phải mua bảo hiểm cháy nổ nhà,DANH MỤC CƠ SỞ CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ (Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ
Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018,Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018 Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018 quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này, cụ thể như sau:
bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng,Trên cơ sở tuân theo những điều khoản, những hạn mức bồi thường, những điểm loại trừ và những điều kiện khác qui định trong Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng, Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) và Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) kèm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm, với điều kiện Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm theo đúng thời hạn ghi trên GCNBH/ HĐBH và/ hoặc thông báo thu phí, gia hạn nợ
thư mời bảo hiểm công chứng viên

thư mời bảo hiểm công chứng viên

thư mời bảo hiểm công chứng viên,Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) xin gửi tới Quý Văn phòng lời chào trân trọng và hợp tác. Luật Công chứng số: 53/2014/QH13 đã được Quốc hội ban hành vào ngày 20/06/2014. Theo đó các tổ chức hành nghề công chứng
mua bảo hiểm cháy nổ tài sản 2018

mua bảo hiểm cháy nổ tài sản 2018

mua bảo hiểm cháy nổ tài sản 2018,theo nghị định số: 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của chính phủ thì các tổ chức cá nhân phải mua bảo hiểm cháy nổ tài sản 2018 của mình. Những quy định cũ ban hành trước đó đều hủy bỏ chỉ áp dụng theo nghị định mới này. Theo đó nghị định có nhiều quy định mới theo hướng cải tiến và phù hợp với tình hình thực tế tại việt nam
Bảo hiểm máy móc thiết bị công trình

Bảo hiểm máy móc thiết bị công trình

Bảo hiểm máy móc thiết bị công trình,Trên cơ sở Người được bảo hiểm máy móc thiết bị công trình có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm máy móc thiết bị công trình /Hợp đồng bảo hiểm máy móc thiết bị công trình kèm theo đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi tắt là PJICO) Giấy yêu cầu bảo hiểm bằng cách điền vào Bản câu hỏi
Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: 1. Điều kiện, mức phí bảo hiểm; số tiền bảo hiểm tối thiểu. 2. Mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy.
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho bông vải

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho bông vải

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho bông vải,Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho bông vải Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy
Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới,Nghị định số Số: 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. theo đó phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới được quy định có nhiều thay đổi so với các quy định cũ về phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trước đó. Theo đó mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mới được điều chỉnh cho phù hợp với từng nhóm
mua bảo hiểm trung tâm thương mại

mua bảo hiểm trung tâm thương mại

mua bảo hiểm trung tâm thương mại,theo nghị định mới của chính phủ về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì trung tâm thương mại cũng thuộc nhóm đối tượng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. ngoài ra nên mua bảo hiểm trọn gói cho trung tâm thương mại bảo hiểm này sẽ được bảo vệ nhiều rủi ro hơn thay vì chỉ có rủi ro cháy và nổ theo nghị định 23 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138